Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om män och jämställdhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om män och jämställdhet"— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om män och jämställdhet
Svend Dahl särskild utredare

2 Mitt uppdrag Beskriva och analysera
mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige mäns förhållande till jämställdhet och följder för män av bristande jämställdhet verksamheter kring och forskning om män och jämställdhet Peka på områden av betydelse för fortsatt jämställdhetspolitiskt arbete.

3 Varför män och jämställdhet?
Män är överrepresenterade i samhällets topp, men också i olika former av social utsatthet: Sämre skolresultat Kortare medellivslängd Självmord Brottslighet Missbruk Lika möjligheter, oavsett kön, gör mäns livsvillkor till ett viktigt område för jämställdhetspolitiken

4 Slutsatser Frågor om män och mansnormer behöver uppmärksammas mer i jämställdhetsarbetet. De normer som inskränker kvinnors möjligheter drabbar även män. Män behöver ta större ansvar för jämställdhet. I hemmet, i politiken och övriga samhället. Politiken behöver stärka de reformer som möjliggör jämställdhet Exempelvis en likvärdig skola och föräldraförsäkringens utformning.

5 Män och utbildning Lågpresterande pojkar ett stort samhällsproblem.
Relativt sämre betyg: Anti-pluggkultur Skolans förväntansbild Stora socioekonomiska skillnader. Män klarar sig bättre i arbetslivet trots sämre resultat i skolan. Men hur länge till? Problemgrupp – svårare få jobb när kunskap efterfrågas och kroppskrafter allt mindre behövs. Och när man inte får fotfäste på arbetsmarknaden så … Univ och högskolor för att visa att kvinnor kommer – och det bör ge allt mer effekt på arbetsmarknaden

6 Utbildning - meritpoäng 9an – del 1
En bild som inte är helt obekant, så har det varit i många år. Avser meritpoäng för de som gått ut. Pratats om i många år, men … nästa bild

7 Utbildning - meritpoäng 9an – del 2
Ser man denna, relaterar till föräldrars utbildningsbakgrund, kanske man får andra funderingar över vad man behöver göra. Att satsa på ALLA pojkar verkar onödigt …

8 Män och arbete Stark manlig identitet
Etablerar sig ca 2 år tidigare på arbetsmarknaden Förvärvsarbetar ca 20 % mer (får högre inkomster) Kvinnor bryter in på traditionellt manliga yrkesområden, men män … Tydliga utmaningar för män kopplade till strukturomvandlingar

9 Några yrken 2011, procent Män 55-59 år 30-34 år Advokat, åklagare 77
Män 55-59 år 30-34 år Advokat, åklagare 77 41 Arkitekt 62 36 Civilingenjör 89 71 Läkare 57 42 Exempel på kraft i utvecklingen vad gäller några höglöneyrken

10 Män, hem- och omsorgsarbete
Män ägnar under vardagsdygn två timmar mindre tid än kvinnor med barnen. Positiv utveckling, men här skapas och vidmakthålls mönster. Föräldrapenning män tar ut 24 procent upp till åtta år, men barn upp till ett år 9 procent, upp till två år 17 procent. Vid vårdnadstvister är det ”upp till bevis” för männen. Föräldraförsäkringens utformning är ett kraftfullt politiskt styrmedel. 12 procent av männen delar lika. 25 % tar inget alls upp till 2 år.

11 Män, kropp och hälsa Lägre sjuklighet och färre sjukskrivningar
Medellivslängd, män lever kortare än kvinnor, nu 3,6 år. Högre dödlighet i alla åldersintervall Stor variation i mäns medellivslängd – kommun (skiljer nio år bland männen), utbildning (skiljer fem år bland männen) Mansnormers betydelse – visa sig osårbar Påverka attityder Hälso- och sjukvårdens organisation Det sista beror på att män inte anser alkoholrelaterade sjukdomar ha med hälsa att göra

12 Män och våld 98 % av alla misstänkta för våldtäkt
88 % av alla misstänkta för olaga hot 84 % av alla misstänkta för misshandel 83 % av alla misstänkta för mord och dråp 75 % av alla behandlade för våldsskador 60 % av alla offer för misshandel Den relativa acceptansen för mäns våld mot män måste uppmärksammas.

13 Mäns ansvar för ett jämställt samhälle
Förändring sker och är möjlig. Alltfler män går från att vara för jämställdhet ”i princip” till i praktik, men utvecklingen är trots detta begränsad. Se hur mansnormer inskränker mäns möjligheter. Identifiera åtgärder på relevanta politikområden: Pojkar i skolan Mäns ansvar för barn Mäns hälsa Mäns våld

14 Tack! www.mänochjämställdhet.se


Ladda ner ppt "Utredningen om män och jämställdhet"

Liknande presentationer


Google-annonser