Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsanvändningsundersökningen 2010/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsanvändningsundersökningen 2010/11"— Presentationens avskrift:

1 Tidsanvändningsundersökningen 2010/11
Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden Konjunkturinstitutet Tidsanvändningsundersökningen 2010/11 Mikael Molén, SCB

2 Vet ni… …hur mycket tid den genomsnittlig kvinnan eller mannen ägnade åt hemarbete en genomsnittlig dag 2010/11? Kvinnor (20-64 år): 3.44 timmar per dygn Män (20-64 år): 2.57 timmar per dygn …hur många minuter per dygn en genomsnittlig kvinna har minskat sitt hemarbete med sedan 1990? Kvinnor (20-64 år): -63 min. …vilket kön som i genomsnitt arbetar mest (totalt sett)? Om man summerar tid för betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete arbetade den genomsnittliga kvinnan och mannen (20-84 år) i genomsnitt ungefär lika mycket sett till veckans alla dagar (Kv:7.21, M:7.19)

3 Bakgrund Regeringsuppdrag, beslut oktober 2008.
” Det är angeläget att SCB ges möjlighet att planera och genomföra en ny tidsanvändningsundersökning i syfte att bl.a. beskriva förändringar under senare år och ge ett underlag för utformningen av framtida insatser inom jämställdhetspolitiken. ” Utdrag från regeringsbeslutet Tidsanvändningsdata skapar möjlighet att: Belysa och mäta bland annat den obetalda hushållsproduktionen Skapar möjlighet att beskriva likheter och skillnader i kvinnors och mäns levnadsvillkor

4 En genomsnittlig dag år 2010/11
Den genomsnittliga kvinnan och mannen arbetade totalt (förvärvsarbete + hemarbete) ungefär lika mycket Den genomsnittliga kvinnan ägnade mer tid på obetalt hemarbete än mannen som istället ägnade mer tid åt betalt förvärvsarbete Den genomsnittlige mannen hade generellt sett mer fri tid än kvinnor men framför allt på veckosluten Den genomsnittlige kvinnan lade något mer tid på personliga behov (sömn, hygien, måltider etc.) jämfört med män

5 Tidsanvändningen över 20 år
Studier är inte med! Den genomsnittliga kvinnan har ökat (+27 min.) sin tid på förvärvsarbete medan mannen minskat (-36 min.) sin tid Den genomsnittliga kvinnan har kraftigt minskat (-63 min.) sitt hemarbete medan mannen gör ungefär lika mycket hemarbete som tidigare Såväl kvinnor som män arbetar totalt sett mindre (Kv:-36 min., M:-33 min.) Små förändringar när det gäller övriga huvudaktiviteter (Fri tid:13 min för kvinnor och 20 minuter för män beror främst på ökad tv och Internet men även resor i samband med fri tid. Samtidigt minskar läsning och social samvaro i genomsnitt) 53 pr. Av kvinnor förvärvsarbetade (4 % mer än 1990) 59 pr av männen (-4 %) Ingen större skillnad för de kvinnor som arbetat (4 min) men -29 minuter per dygn för de män som arbetat.

6 Fördelning mellan betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete – från 1990 till 2010
Den genomsnittliga kvinnan har ökat andelen förvärvsarbete av det totala arbetet successivt sedan 1990/91 (+9 procentenheter) Män minskar istället successivt motsvarande andel (-3 procentenheter) En större andel kvinnor förvärvsarbetar (+4%) samtidigt fler med heltidsanställning En mindre andel män förvärvsarbetar (-4%) samtidigt några färre med heltidsanställning

7 Fördelning av det totala hemarbetet
Fördelningen, mellan könen, av det totala hemarbetet har utjämnats något sedan 1990

8 Utjämningen av hemarbetet främst kvinnors ”förtjänst”

9 Fler observationer Män ägnar mer tid åt matlagning än tidigare
Män ägnar mer tid åt omsorg om egna barn än tidigare Tvätt och strykning är den mest ojämställda hushållssysslan Tid framför TV:n ökar för båda könen Tid för social samvaro har minskat för båda könen Tid framför datorn (Internet) har ökat markant för båda könen …och många många fler! Matlagning: Något större andel men även några fler minuter per dygn Omsorg: Ej fler men något längre tid per dygn Tvätt: Både sett till tid (13min/5min) och andel utövare (33/12%) TV: Ej en större andel men väl längre tid framför tv:n! Äldre ensamstående män som tittar på TV ägnar i genomsnitt 48 minuter mer åt TV-tittande jämfört med tio år sedan Social samvaro: -20/-15 (och minskade andelar) Internet: +21/+39 min och kraftigt ökade andelar (31/38 procent) Både kvinnor och män sover ungefär lika mycket i genomsnitt per dag jämfört med år 2000/01 (2010: Kv=7,45 M=7,38; 2000:Kv=7,49 M=7,34)

10 Undersökningen Dagboksföring Telefonintervju Undersöker 12 månader
Urvalsstorlek= 7660 personer Svarsfrekvens = ~41 procent Statistiken bygger på 6477 dagboksdagar Manuell kodning av dagboksinformation: Nästan 1 miljon tiominutersintervall!

11 Dagboken

12 Sammanfattning Män och kvinnor arbetar ungefär lika mycket totalt sett
Kvinnor ägnar mer tid åt obetalt hemarbete än män En fortsatt utjämning av det obetalda hemarbetet Sedan 1990 har kvinnor minskat sitt hemarbete med mer än 60 minuter i genomsnitt per dag Förvärvsarbetet står för en större andel av kvinnors totala arbete jämfört med år 2000/01 Tid för social samvaro minskar för båda könen Mer tid framför TV:n för både kvinnor och män

13 Avslutningsvis En mer omfattande rapport kring undersökningens resultat kommer att publiceras 2 juli 2012. Mikrodata utlämnas i forskningssyfte efter sedvanlig prövning (hösten 2012) För mer information om undersökningen:

14

15 THE END


Ladda ner ppt "Tidsanvändningsundersökningen 2010/11"

Liknande presentationer


Google-annonser