Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen
– en jämförelse med nittiotalet

2 Bakgrund till föredraget
Finanskrisen som inträffade hösten 2008 I media har paralleller dragits till 1930-talet och för svensk del krisen under 1990-talet Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har pågått sedan 1960-talet Tidsseriebrott 2005 och 2007 har försvårat jämförelser bakåt. Från och med 2009: länkade data bakåt till 1987 Från och med 2010: säsongrensade data Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

3 Nyckelbegrepp Stock anger hur stort antalet eller andelen är vid en given tidpunkt. Flöden i AKU anger övergången mellan olika arbetsmarknadstillstånd mellan två kvartal. Sysselsättningschans för arbetslösa: andelen arbetslösa som övergår till sysselsättning påföljande kvartal. Arbetslöshetsrisk för sysselsatta: andelen sysselsatta som övergår till arbetslöshet påföljande kvartal. Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

4 Flödesstatistik från AKU
7/8 av urvalet återkommer varje kvartal i AKU Cirka individer varje kvartal i flödesurvalet Ofta en bra indikator på vändningar på arbetsmarknaden! Fast anställd Tillf. anställd Tillf. anställd Kv 4 Kv 1 Arbetslös Kv 3 Kv 2 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

5 Antalet sysselsatta Antalet sysselsatta i befolkningen i åldern år, januari maj 2010 (skattade trendvärden). 1000-tal Data t.o.m. maj 2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

6 Antalet sysselsatta under de båda kriserna
Antal sysselsatta i befolkningen i åldern år, januari 1990 – december 1994 samt januari maj 2010 (skattade trendvärden). 1000-tal 1000-tal Data t.o.m. dec 1994 Data t.o.m. maj 2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

7 Sysselsattas risk för arbetslöshet
Arbetslöshetsrisker för sysselsatta i åldern år efter kön. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

8 Förändringar på ett års sikt
Förändringar på ett års sikt i arbetslöshetsrisk för sysselsatta i åldern år efter kön. Procent (differens) Procent (differens) Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

9 Sysselsattas risk för arbetslöshet
Arbetslöshetsrisker för sysselsatta efter ålder. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

10 Sysselsattas risk för arbetslöshet
Arbetslöshetsrisker för sysselsatta i åldern år efter inrikes och utrikes födda. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

11 Förändringar på ett års sikt
Förändringar på ett års sikt i arbetslöshetsrisk för sysselsatta i åldern år efter inrikes och utrikes födda. Procent (differens) Procent (differens) Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

12 Arbetslösheten Relativa arbetslöshetstalet i åldern år efter kön, januari maj 2010 (skattade trendvärden) Procent Data t.o.m. maj 2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

13 Arbetslösheten under de båda kriserna
Relativa arbetslöshetstalet i åldern år efter kön, januari 1990 – december 1994 samt januari maj 2010 (skattade trendvärden). Procent Procent Data t.o.m. dec 1994 Data t.o.m. maj 2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

14 Sysselsättningschanser för arbetslösa
Sysselsättningschanser för arbetslösa i åldern år efter kön. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

15 Förändringar på ett års sikt
Förändringar på ett års sikt i sysselsättningschans för arbetslösa i åldern år efter kön. Procent (differens) Procent (differens) Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

16 Sysselsättningschanser för arbetslösa
Sysselsättningschanser för arbetslösa efter ålder. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

17 Sysselsättningschanser för arbetslösa
Sysselsättningschanser för arbetslösa i åldern år efter inrikes och utrikes födda. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

18 Förändringar på ett års sikt
Förändringar på ett års sikt i sysselsättningschans för arbetslösa i åldern år efter inrikes och utrikes födda. Procent (differens) Procent (differens) Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

19 Arbetskraften Antalet personer i arbetskraften i åldern år, januari maj 2010 (skattade trendvärden). 1000-tal Data t.o.m. maj 2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

20 Arbetskraften under de båda kriserna
Antalet personer i arbetskraften i åldern år, januari 1990 – december 1994 samt januari maj 2010 (skattade trendvärden). 1000-tal 1000-tal Data t.o.m. dec1994 Data t.o.m. maj 2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

21 Andelar ut från arbetskraften
Övergångsandelar ur arbetskraften efter ålder. Procent Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

22 Sysselsättningschans och arbetslöshetsrisk
Sysselsättningschanser och arbetslöshetsrisker för befolkningen i åldern år efter kön (procent). Sysselsättningschans Arbetslöshetsrisk Sysselsättningschans Arbetslöshetsrisk Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB

23 Sammanfattning I samband med finanskrisen försämrades arbetsmarknaden tillfälligtvis i samma takt som under nittiotalets värsta perioder Krisen under nittiotalet medförde negativa effekter på arbetsmarknaden som förstärktes oavbrutet under flera år Under den senaste krisen avmattades nedgångstakten redan efter ett år Utrikes födda som varit etablerade på arbetsmarknaden har klarat sig bättre under den senaste finanskrisen Om detta är början på en bestående vändning eller inte, är för tidigt att säga För en mer utförlig redovisning se under ”publikationer” finns rapporten som ”Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 Temadel”. Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB


Ladda ner ppt "Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen"

Liknande presentationer


Google-annonser