Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presseminarium Arbetsmarknaden i september Nyheter i Arbetsförmedlingens redovisning av månadsstatistik 2011-10-13 Clas Olsson Analyschef Håkan Gustavsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presseminarium Arbetsmarknaden i september Nyheter i Arbetsförmedlingens redovisning av månadsstatistik 2011-10-13 Clas Olsson Analyschef Håkan Gustavsson."— Presentationens avskrift:

1 Presseminarium Arbetsmarknaden i september Nyheter i Arbetsförmedlingens redovisning av månadsstatistik 2011-10-13 Clas Olsson Analyschef Håkan Gustavsson Analytiker

2

3

4

5 Förändringar i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (redan genomförda) •Öppet arbetslösa: Arbetssökande som inte deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program och som saknar arbete och kan ta ett arbete omedelbart kallades tidigare ”arbetslösa”. Idag benämns denna grupp ”öppet arbetslösa”. •Totalt inskrivna arbetslösa = Öppet arbetslösa + sökande i program med aktivitetsstöd.

6 Förändring av begreppet relativ arbetslöshet •Tidigare relaterades totalt inskrivna arbetslösa till befolkningen i åldern 16-64 år. •Från och med nu relateras totalt inskrivna arbetslösa till en registerbaserad arbetskraft (16-64 år). •Den registerbaserade arbetskraften = antalet förvärvsarbetande (Rams nattbefolkning) plus totalt inskrivna arbetslösa. •Den registerbaserade arbetskraften avser november 2009 i den statistik som redovisas för 2011.

7 Fördelar •Det nya måttet ger en mer rättvisande bild av arbetsmarknadsläget, eftersom det stämmer bättre överens med hur arbetslösheten mäts i officiell statistik (AKU-arbetskraftsundersökningen). •Måttet gör det möjligt att redovisa rättvisande och tillförlitliga uppgifter om arbetslösheten på lokal nivå (kommun) och för olika undergrupper (kön, ålder m.m.). SCB:s AKU är en urvalsundersökning som inte ger tillförlitliga siffror på lokal nivå.

8 Nackdelar •Den registerbaserade arbetskraften är inte helt aktuell. Den arbetskraft som används 2011 består av förvärvsarbetande november 2009 plus totalt inskrivna arbetslösa november 2009. •Storleken på arbetskraften blir densamma under ett helt år vilket betyder att de säsongmässiga variationerna faller bort. •Det nya relativa måttet bör endast användas när arbetskraften är 100 personer eller större.

9 Konsekvenser av förändringarna •Arbetslöshetsnivån ökar tydligt eftersom nämnaren innehåller färre personer. •Förändringen av arbetslösheten blir störst i kommuner där andelen förvärvsarbetande är låg. •Arbetslöshetsnivån överskattas i kommuner med stor gränspendling.

10 Exempel på förändrad arbetslöshetsnivå •Totalt inskrivna arbetslösa ökar i riket från 6,2 procent (relaterat till befolkningen) till 8,1 procent (registerbaserad AK), september 2011. •Stora skillnader mellan olika kommuner. Mest ökar arbetslösheten i invandrartäta kommuner. Exempelvis Malmö, Södertälje och Botkyrka. •Minst ökar arbetslösheten i ett antal förortskommuner till Stockholm och Göteborg.

11 Exempel: Antal arbetslösa i april 2011 SCB Arbetslösa (AKU, 16-64 år) 390 000 Af Öppet arbetslösa 194 000 Af Program med aktivitetsstöd177 000 Totalt inskrivna arbetslösa371 000

12 Exempel: Arbetslösheten i procent i april 2011 SCB (AKU, 16-64 år) 8,0% (av arbetskraften) Af Öppet arbetslösa3,2% (av befolkningen) Totalt inskrivna arbetslösa6,1% (av befolkningen) Totalt inskrivna arbetslösa8,2% (av reg.bas. AK)

13 Några viktiga skillnader mellan AKU och Arbetsförmedlingens statistik •Alla arbetslösa är inte inskrivna på Arbetsförmedlingens (gäller t.ex många av dem som studerar och är arbetslösa). •Alla inskrivna är inte arbetslösa (gäller t.ex. de som har arbete med stöd, men även en del sökande i program med aktivitetsstöd).

14 När använda AKU respektive Arbetsförmedlingens statistik •AKU är den officiella arbetslöshetsstatistiken •AKU används alltid vid internationella jämförelser •AKU används alltid när prognostiserade tal presenteras •Arbetsförmedlingens statistik kan användas när statistiken bryts ned på undergrupper •Arbetsförmedlingens statistik används nästan alltid vid regional nedbrytning •Arbetsförmedlingens statistik kan användas som ett komplement till AKU när arbetsmarknaden analyseras ur ett längre tidsperspektiv

15 Långa tider utan arbete •Baseras på öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. •Avser sammanhängande tid utan arbete. •Redovisning görs för de som har varit utan arbete i mer än sex, tolv respektive tjugofyra månader.

16


Ladda ner ppt "Presseminarium Arbetsmarknaden i september Nyheter i Arbetsförmedlingens redovisning av månadsstatistik 2011-10-13 Clas Olsson Analyschef Håkan Gustavsson."

Liknande presentationer


Google-annonser