Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Ungdomars etablering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Ungdomars etablering."— Presentationens avskrift:

1 Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 14-02-11 1

2 Inledning • Arbetslöshet bland unga är ett allvarligt samhällsproblem, särskilt som forskning tyder på att problemen kan bli långvariga • Den svenska ungdomsarbetslösheten är hög! • Samtidigt finns det goda skäl att använda mer än bara arbetslöshetstal för att beskriva de ungas arbetsmarknadssituation • Dessutom är det lätt att feltolka innebörden i arbetslöshetstal för unga 2

3 Ungdomsarbetslösheten – ett mått på otillfredsställt arbetsutbud • Arbetslös inte samma sak som utan arbete – en arbetslös ska också aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande • Därför rimligt att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och står till arbetsmarknadens förfogande ska räknas in bland de arbetslösa. På samma sätt är det inte orimligt att innefatta såväl riktigt unga som riktigt gamla • Detta görs i AKU, som ger det adekvata måttet 3

4 Många fallgropar… • Några exempel • Att ungdomsarbetslösheten är 20 % betyder inte att var femte ungdom saknar jobb! • Vid internationella jämförelser måste man ta hänsyn till att skol- och transfereringssystem ser olika ut • Lärlingssystem • Studiemedel 4

5 Svensk ungdomsarbetslöshet (15-24 år) 1995- 2012 5 Källa: OECD

6 Svensk ungdomsarbetslöshet 1995-2012: Några jämförelser 6 Källa: OECD

7 Men är det egentligen arbetslöshetens nivå som är intressant? • Intresset gäller sannolikt om ungdomarna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden med åtföljande sociala problem. Det är inte uppenbart att arbetslöshetens nivå är ett bra mått i detta avseende • Tar inte hänsyn till hur den är fördelad (liten andel arbetslösa länge) • Tar inte hänsyn till dem utan arbete som inte söker jobb 7

8 Andelen dagar som inskriven vid Arbetsförmedlingen (median) vid olika åldrar 8 Källa: Arbetsförmedlingens datalager, egna beräkningar

9 Utflöde från Arbetsförmedlingens register till arbete utan subvention 9

10 Ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET) i OECD-länderna 2011 (andelar av befolkning i åldern 15/16-24) 10 Källa: OECD

11 Avslutande kommentarer • Stort fokus på arbetslösheten bland unga, delvis därför att den är så hög. Men är detta fokus befogat? • Inte uppenbart att arbetslösheten är det vi vill diskutera. Detta har inte i första hand att göra med om man exempelvis ska eller inte ska räkna heltidsstuderande, utan med att • måttet fångar ”otillfredsställt arbetsutbud”, som inte nödvändigtvis fångar det man är intresserad av (sannolikt både över- och underskattning av sociala problem) • måttet inte fångar fördelning 11


Ladda ner ppt "Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Ungdomars etablering."

Liknande presentationer


Google-annonser