Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation"— Presentationens avskrift:

1 AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation 2011-12-05
ENKÄT AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation

2 Bakgrund och Syfte Enkäten har vänt sig till alla medlemmar i föreningen Aktiespararna Östersund. Syftet med Enkäten är att bli förvissade om att den verksamhet vi bedriver tilltalar och passar dig Målet är att förbättra och utveckla vår lokala verksamhet för dig som medlem samt att attrahera nya medlemmar

3 Bakgrund och Syfte Studiens syfte
Huvudsyftet med enkäten är att få reda på medlemmarnas uppfattningar om den verksamhet vi bedriver idag tilltalar och gagnar medlemmen. I undersökningen vill Aktiespararna Östersund veta den allmänna attityden och uppfattningen om aktieträffarna. Vidare vill vi veta; Hur många aktieträffar man besökt Anledning till att man inte besökt någon aktieträff Skälen till att man går på aktieträffar Om vald dag (måndag) för aktieträffar är en bra dag Om det är skäligt att ta ut en avgift om 20 kr för kaffe och bröd vid aktieträffar Vilket betyg i en skala från 1 till 5 man sätter på den lokala verksamheten Vilka utbildningar man är intresserad av som Aktiespararna tillhandahåller

4 Bakgrundsvariabler Kön Kvinna Man
Ålder < 30 år 30 – 65 år > 65 år Medlem år år > 3 år Ej medlem

5 Metod Målgrupp och Genomförande
Med utgångspunkt i syftet för undersökningen har en Enkät skickats ut via brev och e-post till samtliga medlemmar (ca 600) i Aktiespararna Östersund. Målgrupp för den nu genomförda undersökningen har varit medlemmar kvinnor och män, < 30 år, 30 – 65 år och >65 år Totalt har 138 svar inkommit av 600 utskick motsvarande 23 %, under perioden maj – juni 2011. 24 kvinnor och 109 män har svarat 5 personer har ej angett kön En kvinna var under 30 år, 12 kvinnor mellan 30 och 65 år och 11 kvinnor var över 65 år Två män var under 30 år, 50 män mellan 30 och 65 år och 57 män över 65 år De som ej angett kön var > 65 år

6 RESULTAT

7 Spontant om Aktiespararna Östersund
Bolagsbesök är viktigast Spontant om Aktiespararna Östersund Ni gör ett jättebra jobb med många trevliga aktiviteter Mina ungdomar 16 och 18 år vill gå på kurs i aktiekunskap Jag läser tidningen med stort intresse den är väldigt bra Mer info om börsläget, aktiebeskattning och framtidsvisioner Är medlem för att kunna handla hos Aktieinvest Långa avstånd och hög ålder 88 år

8 Spontant om Aktiespararna Östersund
Läser tidningen med stort intresse för gammal för kurser 85 år Spontant om Aktiespararna Östersund Spontant om Aktiespararna Östersund Förslag: Aktieträff med stora/intressanta bolag via internet/storbildsTV Ni gör ett jättebra jobb med många trevliga aktiviteter Tack för Ert arbete Roligt med verksamhet i Östersund Kämpa på Ni gör ett jättebra jobb Om varje medlem tog med sig en kompis skulle medlemsantalet öka Bra Va Stort aktieintresse men ont om tid

9 Medlem > 3 år Kvinnor 9 kvinnor > 65 år medlem > 3 år
10 kvinnor mellan 30 och 65 år medlem > 3 år 79 % av kvinnorna medlem > 3 år Män 55 män > 65 år medlem > 3 år 45 män mellan 30 och 65 år medlem > 3 år 92 % av männen medlem > 3 år

10 Aktiviteter Män 34 män oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 eller flera aktiviteter 75 män oavsett ålder och medlemskap har inte besökt någon aktivitet 11 män oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 aktivitet 9 män oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 2 och 3 aktiviteter 14 män oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 4 och 9 aktiviteter 31 % har besökt 1 eller flera aktiviteter, 69 % Ej besökt 10 % 1 aktivitet, 8 % mellan 2 och 3 aktiviteter, 13 % mellan 4 och 9 aktiviteter 10

11 Aktiviteter Kvinnor 10 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 eller flera aktiviteter 14 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har inte besökt någon aktivitet 1 kvinna oavsett ålder och medlemskap har besökt 1 aktivitet 7 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 2 och 3 aktiviteter 2 kvinnor oavsett ålder och medlemskap har besökt mellan 4 och 9 aktiviteter 42 % har besökt 1 eller flera aktiviteter, 58 % har inte besökt någon aktivitet, 4 % har besökt 1 aktivitet, 29 % har besökt mellan 2 och 3 aktiviteter, 8 % har besökt mellan 4 och 9 aktiviteter

12 Aktiviteter Kvinnor och Män
4 kvinnor tycker att dag tid inte passar 6 kvinnor har angett annan anledning 1 kvinna har angett saknar intresse 17 män tycker att dag/tid inte passar 17 män har angett annan anledning 9 män har angett saknar intresse 16 % av kvinnorna tycker att dag tid passar ej, likaså 16 % av männen, 25 % av kvinnorna har angett annan anledning, 16 % av männen, 4 % av kvinnorna har angett saknar intresse, 8 % av männen har angett saknar intresse Fullt upptagen som barnförälder Avstånd Sjukdom Dåliga kommunikationer Fått barnbarn Andra aktiviteter Arbetar annan ort

13 Aktiviteter Kvinnor och Män
13 kvinnor kommer för sociala biten, få aktietips, intressant företag eller ämne 55 män kommer för sociala biten, få aktietips, intressant företag eller ämne 54 % av kvinnorna kommer för social…… 51 % av männen kommer…….

14 Vald dag för aktieträffar och betalning
100 kvinnor och män tycker att måndag är en bra dag Förslag finns på tisdag, onsdag, torsdag och fredag från ett mindre antal personer 123 kvinnor och män tycker det är ok att betala 20 kr för kaffe med bröd 72 % tycker att måndag är bra 89 % tycker att det är ok med betalning 20 kr

15 Betyg på den lokala verksamheten skala 1 - 5
41 personer ger verksamheten betyg 4 39 personer ger verksamheten betyg 3 9 personer ger verksamheten betyg 5 5 personer ger verksamheten betyg 2 1 person ger verksamheten betyg 1 43 personer har inte fyllt i eller vet ej 95 personer har betygsatt av dessa har 43 % betyg 4, 41 % betyg 3, 9 % betyg 5, 5 % betyg 2, 1 % betyg % ej svar

16 Utbildningar 67 personer, 52 män och 15 kvinnor, är intresserade av utbildningar inom olika områden och kombinationer av områden UTBUD Grundutbildning lärarledd och internet Fortsättningsutbildning lärarledd och internet Hitta kursvinnare lärarledd och internet Teknisk analys lärarledd och internet 49 % är intresserade av utbildning, 47 % av männen och 63 % av kvinnorna Hitta kursvinnare finns i tre varianter Bas, Pro och Pro Plus. Pro Plus har realtidskurser på alla atier i programmet. Kurserna uppdateras en gång per minut och är således fördröjda med sekunder. Pro plus innehåller också S&P 500 DAGS och en hel del andra index och råvaror.

17 Sammanfattning Medlemmarna ger verksamheten ett gott betyg
Förslag lämnas av medlemmarna på förbättringar Tidningen aktiespararen får ett gott betyg Efterfrågan på utbildningar är stor Öka medlemsantalet ta med en vän, mer info om börsläget, aktiebeskattning och framtidsvisioner, några aktieträffar i Sveg? Många efterfrågar utbildningar både lärarledda och internetutildningar. Intresse för aktie och analyskväll. Info från banker

18 Aktiviteter 2012 Aktieträffar med intressanta företag Utbildningsmöten
Deklarationsspecial Aktie och Analyskväll Om intresse ev. förlägga ett möte i Sveg eller Strömsund Kanske några medlemmar har särskilda önskemål som vi kan notera

19 Medlem Att bli medlem kostar 465 kr per år
3 års medlemskap kostar 1029 kr Ständigt medlemskap 4900 kr Många medlemsförmåner och erbjudanden Läs ur aktiespararna Tidningen aktiespararen, 10 nr idag, Webbplats daglig info om vad som händer på aktie och fondmarknaden Aktiespararnas nyhetsbrev via e-post varje tisdag innehåller exklusiva tekniska analyser, krönikor, köp och säljråd m.m. Aktieinvest extra förmånliga rabatter upp till 66,6 % på aktiehandel. Analysbrevet Redeye Trends varje fredag på din internetdepå värde 99 kr per månad. Hos Aktieinvest kan du spara aktier, fonder och färdiga aktie- och fondportföljer. Startpremie, När du blir ny medlem får du 100 kr att investera fritt i samband när dup öppnar Bas Extra depå. Tillgång till fri rådgivning Aktieträffar, studiebesök och resor inom och utomlands. Hitta Kursvinnare analysprogram. Medlemsförsäkring

20 Tack från styrelsen


Ladda ner ppt "AKTIESPARARNA ÖSTERSUND Presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser