Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar"— Presentationens avskrift:

1 Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar
Ulf Selin, Nätverket Aktiv Senior på Framtidens 55-plusboende Hillesgården

2 Varför 55+ Alternativt boende börjar efterfrågas
Barnen har flyttat ut Bostaden börjar bli onödigt stor Arbetsamt att underhålla trädgård och hus Tillgänglighetsproblem Flytta närmare barnen efter pensioneringen Större efterfrågan efter 70 och hög efter 80 år © Aktiv Senior

3 Kvarboende – en kommunal standardlösning
Politiker och tjänstemän i majoriteten av landets kommuner tror sig veta hur de äldre vill bo på äldre dar – kvarboende © Aktiv Senior

4 Andra har frågat de äldre om deras prioriteringar
40-50-talet kommuner, företag och nätverket Aktiv Senior har frågat de äldre om Hur de vill bo på äldre dar Intresse för trygghetsboende 60+gruppens boendeprioriteringar © Aktiv Senior

5 Intresse för trygghetsboende i Göteborg 2011 1
2049 svarande i åldern år Fråga om seniorboende i allmänhet: De flesta trivs och vill bo kvar så länge som möjligt 2 av 10 överväger dock att flytta 3 av 10 bedömer att det är aktuellt att flytta inom 1-4 år © Aktiv Senior

6 Intresse för trygghetsboende i Göteborg 2011 2
2 av 10 mycket intresserade 5 av 10 ganska intresserade 1,5 av 10 vill flytta inom 1-2 år 3 av 10 vill flytta inom 3-4 år 7 av 10 kan tänka sig att betala 500 kr/mån extra för att bo i trygghetsboende © Aktiv Senior

7 Intresse för trygghetsboende i Huddinge 2011
763 personer i åldern år 2 av 10 intresserade av trygghetsboende 6 av 10 kanske intresserade 3 av 10 intresserade att flytta inom 1-4 år 7 av 10 intresserade att flytta 5 år-senare © Aktiv Senior

8 Intresse för trygghetsboende i Båstad 2010
360 svarande SPF-medlemmar 9 av 10 svarade ja på frågan om Intresse för trygghetsboende 2,5 av 10 intresserade att flytta inom 1-2 år 2,5 av 10 att flytta inom 3-5 år 4 av 10 att flytta efter 5 år © Aktiv Senior

9 Hur vill du bo då du blir äldre i Laholm 2011-2012
572 svarande i åldern år Genomfördes av Aktiv Senior med stöd av Bo bra på äldre dar Omfattade informationsmöten, direktutdelade frågeformulär, kvalitativa intervjuer och fokusgruppdiskussioner Möjlighet att jämföra de inlandsboendes prioriteringar med de kustboende © Aktiv Senior

10 Laholm: Hur vill du bo då du blir äldre?
75 % ”vill bo kvar i nuvarande boende 35 % resp 45 % kan tänka sig alternativt 55+boende 41 resp 48 % upplever seniorboende intressant Knappt 50 % finner trygghetsboende intressant 39 % i postenkäten är intresserade av service-boende/ SÄBO och 24 % i kustenkäten © Aktiv Senior

11 Laholm: När skulle det kunna bli aktuellt att flytta?
Nästa hälften (46 %) vill bo kvar så länge som möjligt Ca 30 % då hälsan börjar svikta Inom 1-2 år 7 resp 5 % Inom 3-5 år 8 resp 7 % I framtiden 7 resp 9 % © Aktiv Senior

12 Intresse för 55+boende på Ven och 2012
53 svarande på Ven 3,5 av 10 intresserade av 55+/seniorboende 4 av 10 av trygghetsboende 3,5 av 10 av särskilt boende 1 av 10 intresserad att flytta inom 3-5 år 1 av 10 i framtiden 2,5 av 10 då hälsan börjar att svikta © Aktiv Senior

13 Intresse för 55+boende I Agunnaryd 2013-2013
25 svarande representerande 42 personer 8 av 10 intresserade av seniorboende 4,5 av 10 av trygghetsboende 6,5 av 10 vill kunna flytta till senior-/trygghets-boende inom 1-5 år 2,5 av 10 då hälsan börjar att svikta © Aktiv Senior

14 Omfattande undersökningsresultat ger bra jämförelsematerial
Underlag från 50-talet undersökningar i hela Sverige under tiden Avser även stort antal orter utöver de tidigare nämnda Aktiv Senior har själv genomfört eller medverkat i ett 20-tal intresseundersökningar © Aktiv Senior

15 Likartade svar i de flesta undersökningarna
De flesta vill bo kvar i nuvarande boende eller liknande Samtidigt är % intresserade av att flytta till alternativt boende (55+, senior eller trygghetsboende) Fler intresserade av att flytta och flytta tidigare på orter med flera befintliga senior- och trygghetsboenden © Aktiv Senior

16 Tid att planera före flyttning
10-30 % 60+ intresserade att flytta inom 1-5 år och de flesta först därefter 10-30 % om de får problem med hälsan Ca 50 % i gruppen 80+ vill flytta inom 1-2 år 20-30 % intresserade att flytta till särskilt boende då de får behov (plats för ca 5 %) © Aktiv Senior

17 Övervikt för naturnära och hyresrätt
Starkt ökande andel som vill bo naturnära än som vill bo centralt. Men helst båda delarna. Hälften vill bo i hyresrätt medan övriga kan tänka sig bostads- eller äganderätt. 10 % intresserade av kooperativ hyresrätt. Villaägare är beredda att betala högre hyra och insats © Aktiv Senior

18 Stort intresse för senior- och trygghetsboende
Resultat Minst 25 % av personer 65 år och äldre är intresserade av att kunna flytta till alternativt boende inom 1-5 år % är intresserade av att flytta i framtiden eller om hälsan blir sämre Över 50 % av personer 80+ vill flytta inom 1-2 år © Aktiv Senior

19 Stort behov av senior- och trygghetsboende i Skåne
Intresserade av senior/trygghetsboende i Skåne vid 25 % av 65+ i Skåne = st vid 25 % av 65+ i Skåne = st Att jämföra med tillgång på senior-/trygghets-boende i Skåne ca st © Aktiv Senior

20 Värdigt liv för äldre Visst är många äldre intresserade av kvarboende och många kan också klara det längre. Men det behövs också nytänkande och genom-tänkta lösningar för att även de övriga ska få möjlighet till ett värdigt boende och liv på äldre dar © Aktiv Senior

21 1 av 4 65 år eller äldre efterfrågar senior- eller trygghetsboende
Om ni bara ska komma ihåg en sak av mitt föredrag bland allt det andra som sägs här idag så är det: Minst 25 % av personer 65+ skulle, enligt ett stort antal undersökningar, vilja flytta till senior- och eller trygghetsboende inom 1-4 år Lika många till eller fler är intresserade att flytta i framtiden eller då hälsan blir sämre © Aktiv Senior

22 Nätverket Aktiv Senior
Ulf Selin Projektsamordnare Nätverket Aktiv Senior © Aktiv Senior


Ladda ner ppt "Dagens och framtidens seniorer och deras framtidsförväntningar"

Liknande presentationer


Google-annonser