Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSB - Panelundersökning 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSB - Panelundersökning 2"— Presentationens avskrift:

1 HSB - Panelundersökning 2
Vad tycker medlemmarna om klimatrelaterad fastighetsskatt?

2 Sammanfattning HSB har startat en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring aktuella frågor. Denna undersökning utgör den andra undersökningen med webbpanelen och det är enbart medlemmar som svarat. Inför denna undersökning hade 1687 medlemmar tackat ja till att ingå i panelen och samtliga bjöds in att svara på den första enkäten medlemmar valde att svara vilket ger en svarsfrekvens på 77%. Fältarbetet genomfördes mellan och Panelmedlemmarna ombads ta ställning till ett antal förslag och svara på om de tyckte att förslaget var ganska eller mycket dåligt, varken bra eller dåligt eller ganska eller mycket bra. 84% av panelmedlemmarna tycker att det är ett ganska eller mycket bra förslag att fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande. 67% tycker att det är att ganska eller mycket bra förslag att fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning. 70% tycker att det är ett ganska eller mycket bra förslag att hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning. 60% menar att det är ett ganska eller mycket bra förslag att hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt. Panelmedlemmarna fick också svara på om de tror att deras bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det  blir lägre fastighetsskatt. 77% av respondenterna svarade ja kanske eller ja, absolut. 89% av panelmedlemmarna anser att klimatförändringarna är ganska eller mycket allvarliga.

3 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

4 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning (Fasta svarsalternativ) Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

5 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning (Fasta svarsalternativ) Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

6 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

7 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? (Fasta svarsalternativ) Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

8 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är
Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är? (Fasta svarsalternativ) Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

9 Kön (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1305 respondenter

10 Ålder (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1305 respondenter

11 Bosparar du i HSB? (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1305 respondenter

12 Bor du i en HSB-bostad idag? (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas 1305 respondenter

13 Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB
Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? (Fasta svarsalternativ) Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1305 respondenter

14 Målgrupp (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ Filter Period: Målgrupp: Panel Bas: 1306 respondenter

15 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande
Fasta svarsalternativ Jämför: Kön Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Kvinna: 640 respondenter Man: 665 respondenter

16 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter period: Målgrupp: Panel Bas Kvinna: 640 respondenter Man: 665 respondenter

17 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning
Fasta svarsalternativ Jämför: Kön Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Kvinna: 640 respondenter Man: 665 respondenter

18 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt
Fasta svarsalternativ Jämför: Kön Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Kvinna: 640 respondenter Man: 665 respondenter

19 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? Fasta svarsalternativ Jämför: Kön Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Kvinna: 640 respondenter Man: 665 respondenter

20 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är?
Fasta svarsalternativ Jämför: Kön Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Kvinna: 640 respondenter Man: 665 respondenter

21 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande
Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter period: Målgrupp: Panel Bas 18-25 år: 30 respondenter 26-35 år: 203 respondenter 36-45 år: 259 respondenter 46-55 år: 315 respondenter 56-65 år: 416 respondenter 66 år el. äldre: 80 respondenter

22 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning Fasta svarsalternativ Jämför: Ålder Filter Period: Målgrupp: Panel Bas 18-25 år: 30 respondenter 26-35 år: 203 respondenter 36-45 år: 259 respondenter 46-55 år: 315 respondenter 56-65 år: 416 respondenter 66 år el. äldre: 80 respondenter

23 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning
Fasta svarsalternativ Jämför: Kön Filter period: Målgrupp: Panel Bas 18-25 år: 30 respondenter 26-35 år: 203 respondenter 36-45 år: 259 respondenter 46-55 år: 315 respondenter 56-65 år: 416 respondenter 66 år el. äldre: 80 respondenter

24 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt
Fasta svarsalternativ Jämför: Ålder Filter Period: Målgrupp: Panel Bas 18-25 år: 30 respondenter 26-35 år: 203 respondenter 36-45 år: 259 respondenter 46-55 år: 315 respondenter 56-65 år: 416 respondenter 66 år el. äldre: 80 respondenter

25 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? Fasta svarsalternativ Jämför: Ålder Filter Period: Målgrupp: Panel Bas 18-25 år: 30 respondenter 26-35 år: 203 respondenter 36-45 år: 259 respondenter 46-55 år: 315 respondenter 56-65 år: 416 respondenter 66 år el. äldre: 80 respondenter

26 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är?
Fasta svarsalternativ Jämför: Ålder Filter Period: Målgrupp: Panel Bas 18-25 år: 30 respondenter 26-35 år: 203 respondenter 36-45 år: 259 respondenter 46-55 år: 315 respondenter 56-65 år: 416 respondenter 66 år el. äldre: 80 respondenter

27 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande
Fasta svarsalternativ Jämför: Bosparar du i HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 187 respondenter Nej: 1118 respondenter

28 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning Fasta svarsalternativ Jämför: Bosparar du i HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 187 respondenter Nej: 1118 respondenter

29 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning
Fasta svarsalternativ Filter panel: Målgrupp: Panel Bas Ja: 187 respondenter Nej: 1118 respondenter

30 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt
Fasta svarsalternativ Jämför: Bosparar du i HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 187 respondenter Nej: 1118 respondenter

31 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? Fasta svarsalternativ Jämför: Bosparar du i HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 187 respondenter Nej: 1118 respondenter

32 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är?
Fasta svarsalternativ Jämför: Bosparar du i HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 187 respondenter Nej: 1118 respondenter

33 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande
Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja, i bostadsrätt: 1130 respondenter Ja, i hyresrätt: 9 respondenter Nej: 166 respondenter

34 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja, i bostadsrätt: 1130 respondenter Ja, i hyresrätt: 9 respondenter Nej: 166 respondenter

35 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning
Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja, i bostadsrätt: 1130 respondenter Ja, i hyresrätt: 9 respondenter Nej: 166 respondenter

36 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt
Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja, i bostadsrätt: 1130 respondenter Ja, i hyresrätt: 9 respondenter Nej: 166 respondenter

37 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja, i bostadsrätt: 1130 respondenter Ja, i hyresrätt: 9 respondenter Nej: 166 respondenter

38 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är?
Fasta svarsalternativ Jämför: Bor du i en HSB-bostad idag? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja, i bostadsrätt: 1130 respondenter Ja, i hyresrätt: 9 respondenter Nej: 166 respondenter

39 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande
Fasta svarsalternativ Jämför: Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

40 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning Fasta svarsalternativ Jämför: Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

41 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning
Fasta svarsalternativ Jämför: Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

42 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt
Fasta svarsalternativ Jämför: Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

43 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? Fasta svarsalternativ Jämför: Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

44 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är?
Fasta svarsalternativ Jämför: Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Filter Period: Målgrupp: Panel Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter


Ladda ner ppt "HSB - Panelundersökning 2"

Liknande presentationer


Google-annonser