Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tänker du på när du ser en dalahäst? Vad tänker du på när du ser en dalahäst? (Respondenter per kluster) Bas: 303 respondenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tänker du på när du ser en dalahäst? Vad tänker du på när du ser en dalahäst? (Respondenter per kluster) Bas: 303 respondenter."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad tänker du på när du ser en dalahäst?

3 Vad tänker du på när du ser en dalahäst? (Respondenter per kluster) Bas: 303 respondenter

4 Vad tänker du på när du ser en dalahäst? (Respondenter per kluster, högst rangordnade associationerna) Bas: 303 respondenter

5 Vad tänker du på när du ser en dalahäst? (Respondenter per kluster, positiv och negativ attityd) Bas: 303 respondenter

6 Du nämnde att är mest kännetecknande för dalahästen. Berätta varför! (Uppföljning till de högst rangordnade associationerna) Uppf ö ljning till de h ö gst rangordnade associationerna V ä rdering: Du n ä mnde att ä r mest k ä nnetecknande f ö r dalah ä sten. Ber ä tta varf ö r! Kluster: semantisk

7 Du nämnde som något negativt med dalahästen. Vad kan man göra för att förbättra detta? (Uppföljning negativt värderade associationer) Uppf ö ljning negativt v ä rderade associationer V ä rdering: Du n ä mnde som n å got negativt med dalah ä sten. Vad kan man g ö ra f ö r att f ö rb ä ttra detta? Kluster: semantisk

8 Är dina associationer till dalahästen positiva eller negativa? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) (Attityd) Bas: 1209 ord/uttryck

9 Övriga frågor Genererade rapporter f ö r valda fr å gor i unders ö kningen.

10 Har du sett eller hört talas om dalahästen? (Fasta svarsalternativ) Bas: 305 respondenter

11 Skulle du säga att dalahästen i första hand symboliserar Dalarna eller Sverige? (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

12 I vilken utsträckning upplever du dalahästen som snygg? (1=Inte alls snygg, 5=Mycket snygg) (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

13 Överensstämmer din bild av dalahästen med din bild av Dalarna? (1=Överrensstämmer inte alls, 5=Överrensstämmer mycket väl) (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

14 I vilka sammanhang har du sett dalahästen? Bas: 303 respondenter

15 I vilka sammanhang har du sett dalahästen? (Öppna svar) Ö ppna svar

16 Är du? (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

17 Vilken är din ålder? (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

18 Var bor du? (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

19 Bor du, eller har du bott, i Dalarna? (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

20 Har du en dalahäst själv eller har du någon gång gett bort en dalahäst? (Fasta svarsalternativ) Bas: 303 respondenter

21 Korskörningar

22 Vad tänker du på när du ser en dalahäst? Bas Ja, har en sj ä lv: 151 respondenter Ja, har gett bort dalah ä st: 79 respondenter Nej: 109 respondenter

23 Är dina associationer till dalahästen positiva eller negativa? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) Bas Ja, har en sj ä lv: 650 ord/uttryck Ja, har gett bort dalah ä st: 348 ord/uttryck Nej: 399 ord/uttryck

24 Skulle du säga att dalahästen i första hand symboliserar Dalarna eller Sverige? Bas Ja, har en sj ä lv: 151 respondenter Ja, har gett bort dalah ä st: 79 respondenter Nej: 109 respondenter

25 I vilken utsträckning upplever du dalahästen som snygg? (1=Inte alls snygg, 5=Mycket snygg) Bas Ja, har en sj ä lv: 151 respondenter Ja, har gett bort dalah ä st: 79 respondenter Nej: 109 respondenter

26 Överensstämmer din bild av dalahästen med din bild av Dalarna? (1=Överrensstämmer inte alls, 5=Överrensstämmer mycket väl) Bas Ja, har en sj ä lv: 151 respondenter Ja, har gett bort dalah ä st: 79 respondenter Nej: 109 respondenter

27 Vad tänker du på när du ser en dalahäst? Bas 18-30 å r: 80 respondenter 31-50 å r: 111 respondenter 51 å r eller ä ldre: 111 respondenter

28 Är dina associationer till dalahästen positiva eller negativa? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) Bas 18-30 å r: 320 ord/uttryck 31-50 å r: 443 ord/uttryck 51 å r eller ä ldre: 443 ord/uttryck

29 Skulle du säga att dalahästen i första hand symboliserar Dalarna eller Sverige? Bas 18-30 å r: 80 respondenter 31-50 å r: 111 respondenter 51 å r eller ä ldre: 111 respondenter

30 I vilken utsträckning upplever du dalahästen som snygg? (1=Inte alls snygg, 5=Mycket snygg) Bas 18-30 å r: 80 respondenter 31-50 å r: 111 respondenter 51 å r eller ä ldre: 111 respondenter

31 Överensstämmer din bild av dalahästen med din bild av Dalarna? (1=Överrensstämmer inte alls, 5=Överrensstämmer mycket väl) Bas 18-30 å r: 80 respondenter 31-50 å r: 111 respondenter 51 å r eller ä ldre: 111 respondenter

32 Har du en dalahäst själv eller har du någon gång gett bort en dalahäst? Bas 18-30 å r: 80 respondenter 31-50 å r: 111 respondenter 51 å r eller ä ldre: 111 respondenter

33 Är dina associationer till dalahästen positiva eller negativa? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) Bas Kvinna: 704 ord/uttryck Man: 505 ord/uttryck

34 I vilken utsträckning upplever du dalahästen som snygg? (1=Inte alls snygg, 5=Mycket snygg) Bas Man: 139 respondenter Kvinna: 164 respondenter

35 Överensstämmer din bild av dalahästen med din bild av Dalarna? (1=Överrensstämmer inte alls, 5=Överrensstämmer mycket väl) Bas Man: 139 respondenter Kvinna: 164 respondenter

36 Har du en dalahäst själv eller har du någon gång gett bort en dalahäst? Bas Man: 139 respondenter Kvinna: 164 respondenter

37 Skulle du säga att dalahästen i första hand symboliserar Dalarna eller Sverige? Bas Norrland: 37 respondenter Svealand: 123 respondenter G ö taland: 137 respondenter

38 Har du en dalahäst själv eller har du någon gång gett bort en dalahäst? Bas Norrland: 37 respondenter Svealand: 123 respondenter G ö taland: 137 respondenter

39


Ladda ner ppt "Vad tänker du på när du ser en dalahäst? Vad tänker du på när du ser en dalahäst? (Respondenter per kluster) Bas: 303 respondenter."

Liknande presentationer


Google-annonser