Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsboxar. 2 Är du för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar som fastighetsägaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsboxar. 2 Är du för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar som fastighetsägaren."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsboxar

2 2 Är du för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar som fastighetsägaren eller hushållen ska betala för att köpa och installera? 29 % för 60 % emot Bas: Samtliga

3 3 En majoritet är emot införandet av fastighetsboxar Sex av tio är emot införandet av fastighetsboxar om fastighetsägarna eller hushållen ska stå för kostnaden. Tre av tio är för. De som saknar plats för en fastighetsbox i trappuppgången, äldre (60+), de som bor i glesbygd eller i Norrland är oftare än andra emot införandet av fastighetsboxar De som har plats för en fastighetsbox i trappuppgången, offentliganställda och de som uppger att man skulle rösta på folkpartiet om det vore val idag uppger oftare än andra att man är för införandet av fastighetsboxar

4 4 OM posten, andra brevbärarföretag eller staten i stället valde att bekosta installation och uppförande av fastighetsboxarna, skulle du då vara för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar? 43 % för 46 % emot Skillnaden i andelen mellan de som är helt för/för och de som är emot/helt emot är inte signifikant Bas: Samtliga

5 5 Ungefär lika många för som emot om posten, andra brevbärarföretag eller staten står för kostnaden Knappt fem av tio (46 %) är helt emot eller emot införandet av fastighetsboxar även om posten, andra brevbärarföretag eller staten står för kostnaden. Ungefär lika många (43 %) är helt för eller för. De som saknar plats för en fastighetsbox i trappuppgången, äldre (60+), de som bor i glesbygd, pensionärer är oftare än andra emot införandet av fastighetsboxar De som har plats för en fastighetsbox i trappuppgången, yngre (16- 29), de med högre utbildning, de som bor i Stockholm/Göteborg/Malmö, arbetare, sammanboende och de som vid val idag skulle rösta på folkpartiet är oftare än andra för

6 6 ”Svinggrupper” I följande grupper har majoritet svängt från att en majoritet har varit emot till att en majoritet är för fastighetsboxar om om posten, andra brevbärarföretag eller staten står för kostnaden 16-44 åringar De med högre utbildning Boende i Stockholm/Göteborg/Malmö Arbetare Offentliganställda LO-medlemmar De som röstar på Kd eller V (bland de som röstar på Fp är en majoritet för fastighetsboxar oavsett vem som betalar dem).

7 7 Bor du i ett... Bas: Samtliga

8 8 Finns det hiss i din trappuppgång? Bas: Bor i hus med trappuppgång

9 9 Finns det utrymme för att placera en fastighetsbox, d v s en anordning med separata postfack för varje lägenhet, i din trappuppgång eller måste den placeras utomhus? Bas: Bor i hus med trappuppgång

10 10 Finns det någon typ av försändelse som du skulle känna oro över om det delades ut till en postbox som var placerad utomhus? Bas: Boende i loftgångshus, hus utan loft- eller trappuppgång eller box måste placeras utomhus • Paket •Värdeförsändelser/rekommenderade brev •Räkningar • All typ av post Svaren summerar till mer än 100 eftersom respondenterna har kunnat ange mer än 1 svar 35 % av respondenterna har nämnt något man känner oro för

11 11 Efter år 2010 kommer posten inte att dela ut brev till de som inte installerat fastighetsboxar. Hur tror du att du skulle göra när det gäller brev, vy-, jul- och gratulationskort om du inte var säker på att posten skulle dela ut det du skickat till mottagaren. Skulle du... Bas: Samtliga Skillnaderna är små mellan olika grupper

12 Sammanfattning

13 13 Sammanfattning Sex av tio är emot införandet av fastighetsboxar om fastighetsägarna/hushållen får stå för kostnaden Tre av tio är för införandet av fastighetsboxar Om OM posten, andra brevbärarföretag eller staten i stället valde att bekosta installation och uppförande av fastighetsboxarna är i princip lika många för (43 %) som emot (46%) införandet av fastighetsboxar Av de som bor i ett hus med trappuppgång uppger var fjärde (25%) att de saknas plats för en fastighetsbox i trappuppgången Var tredje av de som bor så att fastighetsboxen måste placeras utomhus uppger att de känner oro för att viss post lämnas utomhus Hälften (48 %) uppger att man kommer skicka mindre eller helt sluta skicka brev om man inte kan vara säker på att posten delar ut brevet till mottagaren

14 Bilaga 1: Metodbeskrivning

15 15 Målgrupp Målgrupp:Boende i flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter), 16 år och äldre, bosatta i hela landet Metod:Telefonintervjuer i Synovate Direkt Omfattning:1 022 intervjuer Intervjuperiod:8-23 januari 2007

16 Bilaga 2: Frågeställningar

17 17 Frågeställningar (1) Post- och Telestyrelsen, PTS, har beslutat att posten inte behöver delas ut vid varje dörr i flerfamiljshus från 2011. Posten kommer istället att delas ut i fastighetsboxar där varje boende har ett eget fack för sin post. Beroende på hur förutsättningarna ser ut i varje fastighet kan boxen komma att placeras i entrén eller utomhus. Enligt PTS uppskattas kostnaden för att installera fastighetsboxar till ca 1,4 miljarder kronor för landets samtliga flerfamiljshus eller ca 700 kronor per hushåll. F1) Är du för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar som fastighetsägaren eller hushållen ska betala för att köpa och installera? LÄS 1-4, VÄXLA STARTPUNKT VARANNAN GÅNG 1 Helt För 2 För 3 Emot 4 Helt emot 5 Varken för eller emot 6 Osäker, vet ej 7 Ej svar

18 18 Frågeställningar (2) F2) OM posten, andra brevbärarföretag eller staten i stället valde att bekosta installation och uppförande av fastighetsboxarna, skulle du då vara för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar? LÄS 1-4, VÄXLA STARTPUNKT VARANNAN GÅNG 1 Helt För 2 För 3 Emot 4 Helt emot 5 Varken för eller emot 6 Osäker, vet ej 7 Ej svar

19 19 Frågeställningar (3) B1) Bor du i ett... LÄS 1-3 1 Hus med trappuppgång 2 Loftgångshus 3 Hus utan loft- eller trappuppgång 4 Annat, nämligen (ÖPPET) 5 Osäker, vet ej 6 Ej svar

20 20 Frågeställningar (4) OM B1=1 B2) Finns det hiss i din trappuppgång? Ja Nej Osäker, vet ej Ej svar

21 21 Frågeställningar (5) OM B1=1 F3) Finns det utrymme för att placera en fastighetsbox, d v s en anordning med separata postfack för varje lägenhet, i din trappuppgång eller måste den placeras utomhus? Finns plats i trappuppgången Måste placeras utomhus Osäker, vet ej Ej svar

22 22 Frågeställningar (6) OM F3=2 ELLER B1=2:3 F4) Finns det någon typ av försändelse som du skulle känna oro över om det delades ut till en postbox som var placerad utomhus? LÄS EJ UPP SVAREN Nej Utbetalningskort Kontokort Medicinska recept Annat, nämligen (ÖPPET) Osäker, vet ej Ej svar

23 23 Frågeställningar (7) F5) Efter år 2010 kommer posten inte att dela ut brev till de som inte installerat fastighetsboxar. Hur tror du att du skulle göra när det gäller brev, vy-, jul- och gratulationskort om du inte var säker på att posten skulle dela ut det du skickat till mottagaren. Skulle du... LÄS 1-4, VÄXLA STARTPUNKT VARANNAN GÅNG 1 helt sluta skicka brev och kort 2 skicka något mindre 3 skicka lika mycket som idag 4 skicka fler brev och kort än idag 5 Skickar inga brev eller kort med posten 6 Osäker, vet ej 7 Ej svar


Ladda ner ppt "Fastighetsboxar. 2 Är du för eller emot att man slutar dela ut posten vid varje dörr från år 2011 och istället delar ut posten i fastighetsboxar som fastighetsägaren."

Liknande presentationer


Google-annonser