Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förstå anonymiteten (översättning från

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förstå anonymiteten (översättning från"— Presentationens avskrift:

1 Att förstå anonymiteten (översättning från www.al-anon.org)

2 Varför är anonymiteten viktig för Al-Anon och Alateen?
Medlemmarnas identitet är konfidentiell Vad som sägs på mötena är konfidentiellt Skydd mot att någon medlem söker offentlig berömmelse Fritt för medlemmarna att bestämma hur anonyma de själva vill vara “Den andliga grundvalen för alla våra Traditioner” (Tolfte Traditionen) Confidentiality of identity: New members, in particular, seem to be more comfortable knowing that their full identity will be shielded. Confidentiality of sharing: Anonymity goes beyond my name. For everyone, knowing that what is shared in an Al-Anon or Alateen meeting will stay “within the walls of this room and the confines of your mind” is very basic to our recovery. Guard against any member seeking public recognition: This helps protect members from using Al-Anon for profit, prestige, or power. All members are important, regardless of their service position or background. No one is “Mr.” or Mrs. Al-Anon” nor placed on a pedestal. Freedom for members to determine their own degree of anonymity: This allows me to have the level of anonymity that is most comfortable for me. I can be anonymous but not invisible.

3 Det finns tre aspekter på anonymiteten
Personlig Inom Al-Anon: medlemmar emellan Utanför Al-Anons gemenskap: gentemot media (press, film, TV och internet) och professionella Each approach to anonymity is different and depends upon with whom I’m speaking. Personal: I decide how much anonymity I need. Within Al-Anon: I may use different degrees of anonymity with other members including other members in service. That’s okay. Outside the Al-Anon fellowship: Anonymity with those outside the fellowship is much more structured for a variety of reasons. These reasons will be explained in this presentation.

4 Vi kan se på anonymiteten utifrån var du är eller har varit i Al-Anons/Alateens program!

5 Som nykomling har jag kanske frågor om… anonymiteten på mötena.
I min Al-Anon- eller Alateen-grupp kan jag använda: enbart mitt förnamn mitt förnamn och första bok- staven i mitt efternamn mitt fullständiga namn en pseudonym Some members may be most comfortable using only their first name or even a pseudonym. Other members may feel just fine using their full name. The important thing is that the choice is up to me. I have the right to decide, and I trust I will not be criticized for my choice. I can change my mind at any time. It is always a personal decision!

6 Eller också har jag varit med i gemenskapen en längre tid och gör service utanför gruppen.
Mina frågor handlar kanske då om… anonymiteten i förhållande till andra medlemmar i service.

7 Det är okej att ge andra medlemmar som gör service mina kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med varandra! Jag kan ge dem mitt fullständiga namn min post- och e-post- adress mitt telefonnummer When I step up to service opportunities such as Group Representative, District Representative, district or Area officers, and Coordinators, it becomes important for other members in service within the fellowship to be able to communicate with me. Rosters are often used to facilitate contacting members in service at various positions. It is important that I only share this personal information with other members in service who need to communicate with each other. If I am in service and am asked for contact information by a member not in service (or in service in other positions), I can offer to pass on that member’s request along with that member’s contact information to the member in service. The member in service can then contact the member.

8 Även om jag inte gör service utanför min grupp, kan jag delta i:
en grupps jubileum en workshop i mitt Område ett Al-Anon-konvent något annat Al-Anon- eller Alateen-arrangemang Det är okej att jag ger mitt fullständiga namn, adress, e-post eller telefonnummer till nya Al-Anon-vänner. I only share contact information with those new friends outside my Al-Anon or Alateen group with whom I’d like to communicate. If I am asked for my contact or personal information by another member, it is up to me to decide if I will tell him or her how to reach me. I can always use a pseudonym if I’m not comfortable sharing my name.

9 När jag skickar ett Al-Anon-relaterat brev eller e-post till en medlem…
I am protecting another member’s anonymity as well as my own when I do this. använder jag “AFG” istället för Al-Anon/Alateen på kuvertet eller i ämnesraden i ett e-postmeddelande.

10 Min anonymitet bryts när mitt fullständiga namn står…
…i en rapport eller ett flygblad från Al-Anon/Alateen eller ett nyhetsbrev som publiceras på en Al-Anon webbplats som är öppen för allmänheten.

11 När jag känner mig trygg i programmet, kommer jag att vilja berätta för andra utanför vår gemenskap om tillfrisknandet som jag har funnit i Al-Anon/Alateen. Då behöver jag veta något om…

12 Anonymiteten och att föra budskapet vidare utanför vår gemenskap
This is very important! We want Al-Anon and Alateen to be visible to professionals and others who might come in contact with families and friends who are still suffering from the effects of alcoholism. If professionals do not know about the fellowship, they will not be able to refer these people to the recovery that we offer in Al-Anon. Even the general public (friends, neighbors, co-workers, etc.) needs to be aware of Al-Anon. These people are then able to tell others about Al-Anon and Alateen.

13 Om jag säger att jag är med i Al-Anon och är med i någon typ av media…
Jag heter Stina använder jag bara mitt förnamn eller en pseudonym visar jag inte mitt ansikte avslöjar jag inte någon annan Al-Anon-, Alateen- eller AA-medlem Examples of media are press, radio, films, TV, the Internet, or any other format that is generally accessible to the public. I only use my first name or a pseudonym: I have choices that maintain anonymity. For example, I can say “I am Sue”; “I am Sue R.”; or I can use a pseudonym such as “Cynthia.” I do not show my full face: My face can be shown in silhouette, side, or partial views. It just can’t be a full-face image in the media. I don’t identify any Al-Anon, Alateen, or A.A. members: I speak of and only identify myself.

14 När jag pratar om Al-Anon vid ett personligt möte med någon enskild, media eller en professionell…
Hur kan jag nå dig? Kan jag lämna: mitt fullständiga namn mina personliga kontaktuppgifter The important point here is that when I am speaking person-to-person with anyone outside the fellowship and give them information about Al-Anon or Alateen, I can tell them my full name and how to reach me personally. I just have to ask the person not to publish my full name in any form of media. I can also provide the person with a local Al-Anon telephone number or address that can be printed or posted on-line. My contact information or that of a local Al-Anon service arm may be used later by the media or a professional for future requests.

15 …När jag är Al-Anon-talare måste jag tänka på vem som sitter i publiken…
Remember Sometimes, non-members attend Al-Anon open meetings or special program events.

16 Som Al-Anon-talare är jag fri att bestämma hur anonym jag vill vara.

17 kan den komma att läggas ut på en webbplats.
Jag måste komma ihåg att om jag uppger mitt fullständiga namn och min delning spelas in, kan den komma att läggas ut på en webbplats. I need to ask if I am being recorded before I speak so that I can decide how I will introduce myself. If my talk is posted on the Internet and I have given my full name, I need to realize my anonymity is broken at the level of the media, including on an Al-Anon Web site that is available to the public.

18 När jag använder e-post för att kontakta yrkesverksamma eller media,
bör jag använda min egen eller en Al-Anon-relaterad e-postadress istället för mitt arbetes e-postadress. I have choices when I use my personal address. I can use or create an address that: does not have my full name belongs to an Al-Anon service arm Does not link me to an outside entity

19 När jag skickar brev till yrkesverksamma eller media, kan jag välja att
använda Al-Anons namn i avsändaradressen på kuvertet underteckna brevet med: mitt fullständiga namn, om jag skriver att det inte får publiceras mitt förnamn och initialen på mitt efternamn tillsammans med namnet på en Al-Anon-grupp eller Servicekontorets uppgifter

20 Etersom jag vill betraktas som en trovärdig källa för information om Al-Anon och Alateen,
vill jag att media och andra yrkes-verksamma ska veta hur man kontaktar mig! When I give my full contact information to persons outside the fellowship, I am accessible and perceived to be a much more credible source of information about Al-Anon and Alateen.

21 Att tänka på när jag lämnar mina personuppgifter till någon utanför Al-Anon/Alateen…
Jag måste berätta om anonymiteten genom att: förklara Elfte Traditionen uttryckligen begära att de inte använder mitt fullständiga namn eller visar mitt ansikte i press, radio, film, TV eller på internet! Elfte Traditionen This allows Al-Anon and Alateen information to be disseminated to others outside the fellowship. These people can in turn give information to others or refer prospective members to our meetings. I am not violating Tradition Eleven because I am maintaining my anonymity. At the same time, I am helping Al-Anon and Alateen to become better known.

22 Alla dessa situationer handlar om min anonymitet.
Hur är det med andra medlemmars anonymitet?

23 Det är deras val, inte mitt!
Det är enkelt! Jag avslöjar aldrig namnet på en Al-Anon-, Alateen- eller AA-medlem för någon, varken inom eller utanför gemenskapen! Det är deras val, inte mitt! We guard the anonymity of each and every member of Al-Anon, Alateen, and A.A. regardless of our own personal choice regarding anonymity! This means not even revealing to relatives, friends, co-workers, or other members whom we have seen or what we have heard at a meeting. This also includes only sharing district-, Area-, and WSO-printed rosters of contact information for members who are involved in service at each respective level. I never give a roster to anyone not involved in service at a specific level. The purpose of such rosters is to facilitate communication in service at that level. (Refer to page 110 of the Al-Anon/Alateen Service Manual P-24/27 for further clarification regarding the use of full names and addresses on-line.) At conventions, conference, and other meetings where not all the audience are members, the Anonymity Statement on page 109 of the Service Manual is read. My anonymity is my choice! Your anonymity is your choice!

24 Jag kan lära mig mer om anonymiteten i Service Manual (P-24/27), den amerikanska Servicemanualen. Al-Anon and Alateen “Groups at Work” sid 39-40 “Digest of Al-Anon and Alateen Policies” sid och 108 The Notes and Updates section on the Members’ Web site— the 2008 World Service Conference Approved changes to the “Anonymity” section of the Policy Digest. These changes will be included in the text of the next printing of the Al-Anon/Alateen Service Manual.

25 Vår Service Manual finns på flera ställen:
På - medlemssidan På Servicekontoret I din grupp (Den svenska översättningen saknar än så länge de avsnitt som nämns på föregående sida.) Remember—when you buy from your local literature distribution center, you support your local services. Each registered Al-Anon and Alateen group receives a free copy from the WSO. The Service Manual is available in three languages: English, Spanish, and French. Until the next printing of the Service Manual, annual World Service Conference-Approved changes are always posted in the on-line version in the “Notes and Updates” section of the Members’ Web site.

26 Sammanfattning Tre aspekter av anonymiteten: Personlig Inom Al-Anon
Utanför Al-Anon

27 Det finns olika sätt för mig att kommunicera på, beroende på hur anonym jag vill/kan vara.
Jag måste tänka på vem jag talar med innan jag svarar dem.

28 När jag talar utanför Al-Anon, kan jag upprätthålla Elfte Traditionen.
Al-Anon/Alateen Servicemanual finns som en resurs för mig.

29 2006-2009 Al-Anon/Alateen Service Manual (P-24/27) sid 50
“Anonymiteten i Al-Anon är ett okränkbart förtroende, som är grundläggande för vår gemenskap och dess överlevnad.” Al-Anon/Alateen Service Manual (P-24/27) sid 50

30 Finns det några ytterligare kommentarer eller frågor?
Slut Finns det några ytterligare kommentarer eller frågor?


Ladda ner ppt "Att förstå anonymiteten (översättning från"

Liknande presentationer


Google-annonser