Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Tillämpning av Koden 2006 2007-05-01. 2 Innehåll •Undersökningens metod och uppläggning, inkl. bolagsurval •Sammanfattning •Genomgång av svar på fokusfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Tillämpning av Koden 2006 2007-05-01. 2 Innehåll •Undersökningens metod och uppläggning, inkl. bolagsurval •Sammanfattning •Genomgång av svar på fokusfrågor."— Presentationens avskrift:

1 1 Tillämpning av Koden 2006 2007-05-01

2 2 Innehåll •Undersökningens metod och uppläggning, inkl. bolagsurval •Sammanfattning •Genomgång av svar på fokusfrågor – Kodregler 5.1.1, 5.1.2, 3.6.2 och 3.7.2 •Avvikelserapportering •Kategorisering av avvikelser – förklaringar •Antal rapporterade avvikelser per regel •Genomgång av topp tre regler, med flest avvikelser •Är förklaringarna tillräckligt bra? •Slutsatser

3 3 Undersökningens metod och uppläggning •Baseras på de 101 bolag som registrerats som Kodbolag per 2007-02-0. •Bolagsstyningsrapporter i årsredovisningar tillgängliga t.o.m 2007-04-20 har undersökts, 91 bolag. •Hänsyn har tagits till Kollegiets utkomna anvisningar 1-3 2006. •Jämförelse görs med resultat från undersökning gjord på bolagsstyrningsrapporter i årsredovisning 2005, 74 bolag.

4 4 Bolag som exkluderats •Följande kodbolag har inte medtagits i undersök- ningen, då årsredovisning ej funnits tillgänglig i tid: –AarhusKarlshamn (7 maj) –Lundin Petroleum (2 maj) –Melker Schörling (8 maj) –Metro (vet ej, men AGM är 29 maj) –New Wave Group (27 april) –Oriflame (vet ej, men AGM är 21 maj) –Securitas Direct (2 maj) –Securitas Systems (25 april) –Tradedoubler (vet ej, men AGM är 24 maj) –Transcom (vet ej, men AGM är 29 maj)

5 5 Sammanfattning •Totala antalet avvikelser har nästan halverats från 167 till 106. •Per bolag är snittavvikelse 1,16 st, en minskning från 2,26 st. 2005. •33 bolag, 36%, rapporterar inga avvikelser – en ökning från 24% 2005. •Förklaringarna kan bli bättre – nära ¼ av avvikelserna förklaras ej. •Ägarrelaterade förklaringar är vanligast. •Samtliga bolag har avgivit Rapport om intern kontroll.

6 6 5.1.1 Finns bolagsstyrningsrapport?

7 7 5.1.1 Är BSR revisorsgranskad?

8 8 5.1.2 Anges att Koden tillämpas?

9 9 5.1.2 Anges klart vilka regler bolaget avviker från?

10 10 5.1.2 Anges tydliga förklaringar till avvikelserna?

11 11 3.6.2 Finns försäkran från VD och styrelse?

12 12 3.7.2 Finns Rapport om Intern Kontroll? Hur har den redovisats? 2006200520062005 Ja, i egen rapport 745 8%61% Ja, i BSR832991%39% Enbart på hemsida101%0% Summa9174100% Antal bolagProcentuell andel

13 13 3.7.2 Är Rapport om Intern Kontroll revisorsgranskad ?

14 14 Avvikelserapportering

15 15 Avvikelserapportering

16 16 Antal bolag grupperade efter avvikelse

17 17 Regler med avvikelser både 2005 och 2006

18 18 Regler med ökat/minskat antal avvikelser; procentuell förändring mot 2005

19 19 Kategorisering av förklaringar 2006 (%)

20 20 Kategorisering av förklaringar 2005 (%)

21 21 Förklaringar till avvikelser i BSR 2006 jämfört med 2005

22 22 Vanligaste förklaringar 2006 jmf. med 2005

23 23 Antal rapporterade avvikelser per regel, 2006

24 24 Antal rapporterade avvikelser per regel, 2005

25 25 2.1.2 ”Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av ledamöterna skall inte vara styrelseledamöter…” •Vanligaste förklaringen är ägarrelaterad (14 av 24 st, 56%). Storägare sitter i styrelsen och bolaget har koncentrerad ägarbild. •Flera bolag har ej förklarat eller enbart konstaterat att avvikelse finns (5 av 24 st, 21%)

26 26 3.8.2 ”Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende…” •Vanligaste förklaring är att revisionsfrågor hanteras bäst av hela styrelsen (9 av 17 förklaringar, 53%). • 5 bolag (29%) har endast konstaterat att bolaget avviker.

27 27 4.2.1 ”Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning…” •7 av 14 bolag (50%) motiverar avvikelse från kravet på oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledning med att erfarenhet premieras. •5 bolag (38%) har ej avgivit någon förklaring utan endast konstaterat avvikelse.

28 28 Är förklaringarna tillräckligt bra? (2005 års siffror inom parentes) •23% (28%) av förklaringarna kan betraktas som undermåliga, då ingen förklaring avgivits. •53% (40%) av förklaringarna kan betraktas som bra. Dessa anför ägaransvar, erfarenhet, effektivitet samt företagsspecifika skäl till avvikelse. •25% (32%) av förklaringarna är ok, men kunde förbättras.

29 29 Slutsatser •Alla bolag utom ett har en bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen. Biovitrum saknar - finns enbart på hemsida (inga avvikelser rapporterade) •33 bolag (36%) redovisar ingen avvikelse (2005: 18 bolag, 24%). •Totalt 106 avvikelser har registrerats (2005: 167). •På 91 bolag ger detta 1,16 avvikelser per bolag (2005: 2,26). •23% av avvikelserna saknar godtagbar förklaring (2005: 28%).


Ladda ner ppt "1 Tillämpning av Koden 2006 2007-05-01. 2 Innehåll •Undersökningens metod och uppläggning, inkl. bolagsurval •Sammanfattning •Genomgång av svar på fokusfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser