Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillämpning av koden 2005 28 november 2006. 2 Analysens innehåll •Analys av BSR med avseende på huruvida de uppfyller Kodens paragraf 5.1.2 –anger att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillämpning av koden 2005 28 november 2006. 2 Analysens innehåll •Analys av BSR med avseende på huruvida de uppfyller Kodens paragraf 5.1.2 –anger att."— Presentationens avskrift:

1 Tillämpning av koden 2005 28 november 2006

2 2 Analysens innehåll •Analys av BSR med avseende på huruvida de uppfyller Kodens paragraf 5.1.2 –anger att Koden tillämpas –anger översiktligt hur Koden tillämpats •Anges på vilket sätt styrelsen säkerställer den finansiella rapporteringen enligt paragraf 5.1.3 •Klassificering av BSR med avseende på informationsinnehåll •Kvalitativ bedömning

3 3 Inledning •74 bolagsstyrningsrapporter - olika till karaktär och omfattning •Avvikelser presenterade i tabellform, i eget stycke eller inkluderat i texten •Styrelsepresentation i BSR eller på annan plats i ÅR •Rapport över interna kontrollen avseende finansiella rapporteringen – ibland enbart kort stycke i BSR

4 4 Analys av BSR med avseende på hur de uppfyller paragraf 5.1.2

5 5 Anges att Koden tillämpas? •Klar majoritet av bolagen anger tydligt att Koden tillämpas •3 bolag enbart att de successivt anpassat sig •4 bolag anger inte tydligt att Koden tillämpas

6 6 Anges att Koden tillämpas? Procentuell fördelning •Ca 90% anger tydligt att koden tillämpas •O-listan uppvisar något högre andel

7 7 Lämnas upplysning om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen… (5.1.3)

8 8 Anges översiktigt hur bolaget tillämpat Koden? 28 av 43 bolag på A-listan och 22 av 31 på O-listan anger detta tydligt

9 9 Anges översiktligt hur bolaget tillämpat Koden? •Totalt 68% av bolagen anger översiktligt hur Koden tillämpas •32% anger inte detta

10 10 Anges hur styrelsen säkerställer den finansiella rapporteringen… •Totalt 62 av 74 bolag (84%) anger detta •7 av 74 bolag (9%) anger inte hur detta säkerställs •5 av 74 bolag (7%) ger bristfällig eller oklar beskrivning

11 11 Bolagsstyrningsrapportens innehåll

12 12 Innehållsklassificering av BSR •De flesta BSR är mycket innehållsrika

13 13 Innehållsklassificering av BSR •64 av 74 bolag har medtagit information på 8 till 11 (86%) av informationsparametrarna •10 bolag (14%) ger färre upplysningar i BSR

14 14 Plus och minus i bedömningen (1) •Kvalitativ bedömning baserad på: –Längd i antal sidor –Informationsinnehåll och uppfyllande av Koden –Grad av bolagsspecifik information –Bilder, diagram och annat som gör BSR lättläst och intressant –m.m •Bolagsspecifik information •Information om styrelsens arbete under året

15 15 Plus och minus i bedömningen (2) •Inledande brev från ordförande – trevligt inslag •Presentation av socialt ansvar – bra och viktigt tema •Avvikelser i tabell eller eget stycke – ger bra översikt och gör rapporten lättillgänglig •Bra och lättläst språk

16 16 Kvalitativ bedömning av BSR •75% av rapporterna ok eller bra. •5 bolag – Investor, SecoTools, Alfa Laval, Carnegie, Intrum Justitia - får högsta betyg

17 17 Allmänna iakttagelser… •Syfte förutom att följa koden? •Innehåll specificeras i kapitel 5 i Svensk Kod för Bolagsstyrning •Vem är målgrupp? •Vem är eller ska vara avsändare?

18 18 Sammanfattning – avslutande kommentarer •Majoriteten BSR av god kvalitet •Ca 90% anger tydligt att de följer koden •Sämre med översiktlig beskrivning av tillämpning •Beskrivning av kontroll av finansiell rapportering ofta ambitiöst beskrivning •Önskvärt göra BSR intressant och lättläst •Betänk att alla inte kan Kodens alla paragrafer


Ladda ner ppt "Tillämpning av koden 2005 28 november 2006. 2 Analysens innehåll •Analys av BSR med avseende på huruvida de uppfyller Kodens paragraf 5.1.2 –anger att."

Liknande presentationer


Google-annonser