Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande."— Presentationens avskrift:

1 7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen VT 2004

2 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Agenda  Kort sammanfattning och bakgrund  Sysselsättning innan studier  Mål med studierna  Hur nöjda är de studerande med vuxenutbildningens studier?  Betydelsen av vuxenutbildningens studier  Sysselsättning efter studierna samt sysselsättning VT 2006 i relation till VT 2004

3 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Syfte Effekt av vuxenutbildningens studier sett till:  Sysselsättning efter studier  De studerandes mål  Studiernas upplevda betydelse  Hur nöjda de studerande är med sina studier

4 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Kort sammanfattning  Det främsta målet: Att få behörighet för vidare studier  En majoritet är nöjda med sina studier  Drygt hälften anser att studierna haft betydelse för den fortsatta karriären  Andelen studerande har ökat  Andelen arbetssökande samt anställda har minskat  Arbetsrotation

5 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Bakgrund Svarsfrekvensen i undersökningen är 57% Antal utskickSvarsfrekvens (Antal) Svarsfrekvens (%) Ale19910854% Alingsås1588353% Härryda1709858% Kungsbacka19710754% Kungälv966669% Lerum895966% Lilla Edet994848% Mölndal26915056% Partille673451% Stenungsund1318867% Tjörn1176051% Öckerö613557% Totalt165393657%

6 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Bakgrundsdata FrågaAntalProcent KönKvinna70576% Man22124% Födelseår1964 eller tidigare 23225% 1965-7427730% 1975-7913414% 1980-8428731%

7 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Sysselsättning innan studier vid vuxenutbildningen

8 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se De studerandes mål Behörighet till vidare studier var det vanligaste målet Skaffa yrkesutbildning, skaffa kompetens för att byta arbete och personlig utveckling inom intervallet 11 - 14%

9 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se  Behörighet till vidare studier – den yngre generationen  Skaffa en yrkesutbildning – kvinnor  Skaffa kompetens för att byta arbete – ökar med stigande ålder  Skaffa kompetens för utveckling i arbetet – ökar med stigande ålder  Skaffa kompetens för att behålla arbetet – inga större avvikelser  Personlig utveckling – män  Ha alternativ till arbetslösheten – annat modersmål  Annat mål – annat modersmål Mål per bakgrundsvariabler

10 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Mål i relation till sysselsättning efter studier  Behörighet till vidare studier – främst studerande  Skaffa en yrkesutbildning – främst anställda  Skaffa kompetens för att byta arbete – främst anställda  Skaffa kompetens för utveckling i arbetet – främst anställda  Skaffa kompetens för att behålla arbetet – främst anställda  Personlig utveckling – samtliga anställda eller egna företagare  Ha alternativ till arbetslösheten – främst arbetssökande  Annat mål – främst Högskola/universitet, arbetssökande eller anställda

11 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Hur nöjda är de studerande med sina studier? 85% instämmer eller instämmer helt i att de är mycket nöjda med sina studier

12 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Tillfredsställelse per bakgrundsvariabler:  Svenska som modersmål, kvinnor samt äldre målgrupper är tillfredsställda i högst grad

13 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Tillfredsställelse i relation till mål och sysselsättning efter studier:  Individer med målet ”ha alternativ till arbetslösheten” - något lägre tillfredsställda  Övriga respektive mål 80-100% mycket nöjda med studierna  I arbetsmarknadsåtgärd, studerande inom påbyggnadsutbildning, sjukskrivna samt arbetssökande - något lägre tillfredsställda

14 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Studiernas betydelse för den fortsatta karriären 27% instämmer i att studierna haft stor betydelse för karriären 32% instämmer helt i att studierna haft stor betydelse för karriären 59% anser att studierna haft stor betydelse för karriären

15 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Betydelse per bakgrundsvariabler:  Män, födelseår 1980-84 samt svenska som modersmål anser i något lägre grad att studierna haft betydelse för karriären

16 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Betydelse i relation till tillfredsställelse  Många är nöjda med studierna trots att de inte anser att studierna har haft betydelse för karriären

17 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Betydelse i relation till sysselsättning efter studier  Studerande vid universitet/högskola anser i högst grad att studierna haft betydelse för karriären  Sjukskrivna och individer i arbetsmarknadsåtgärd anser i lägst grad att studierna haft betydelse för karriären  De som anser att studierna har haft stor betydelse för karriären har i högre grad fått förändrade arbetsuppgifter

18 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Sysselsättning efter studier 48% anställda före studier, 38% efter studier 14% studerande före studier, 37% efter studier 17% arbetssökande före studier, 10% efter studier

19 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Sysselsättning våren 2006 - anställda eller egna företagare  Fler kvinnor än män har kommit i arbete  Fler födda före 1964 har kommit i arbete  Fler med svenska som modersmål har kommit i arbete  48% har återgått till sitt gamla arbete, 24% har fått förändrade arbetsuppgifter

20 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Flödesschema över anställda Anställda VT 2004 Högskole-/universitets -studerande 26% Anställd 53%

21 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Flödesschema - återgått till sin gamla arbetsplats Har återgåt till sitt gamla arbete 47% 69% har återgått till samma arbetsuppgifter 31% har fått förändrade arbetsuppgifter

22 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Sysselsättning våren 2006 - arbetssökande eller i arbetsmarknadsåtgärd  Grupperna födda 1980-84 samt svenska som modersmål är arbetssökande i lägre omfattning  Inga nämnvärda avvikelser gällande individer i arbetsmarknadsåtgärd

23 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Flödesschema över arbetssökande Arbetssökande VT 2004 Högskole-/ universitets- studerande 11% Arbetssökande 26% Anställd 31%

24 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Sysselsättning våren 2006 - studerande  Högskola och universitet: svenska som modersmål, födda 1980-84 samt män är överrepresenterade  KY-utbildning: Män, annat modersmål (marginella skillnader)  Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning: födda 1965-74, kvinnor, annat modersmål är överrepresenterade  Påbyggnadsutbildning: Inga nämnvärda avvikelser

25 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Flödesschema över studerande Studerande VT 2004 Högskole-/universitets -studerande 40% Anställd 22%

26 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Studerar eller har studerat eftergymnasial utbildning under 2005 eller 2006 (55% av individerna i undersökningen) Drygt hälften studerade på högskola/ universitet 25% studerade på komvux

27 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Sysselsättning våren 2006 - sjukskriven  Färre sjukskrivningar efter studier  Födda 1964 eller tidigare samt annat modersmål är överrepresenterade  Ca en tredjedel är fortfarande sjukskrivna  Relativt stor andel anställda, arbetssökande samt högskolestuderande


Ladda ner ppt "7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande."

Liknande presentationer


Google-annonser