Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2010"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2010

2 Undersökningen gjordes v 11-12
Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 359 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning förutom i åk 9 där närmare 60 % av de svarande var pojkar. Procent anges som andel av samtliga elever som besvarat frågan. Då inte annat anges redovisas svaret gemensamt för åk 7-9.

3 Kommentar: Ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor 2010.

4 Kommentar: Av de som svarat att de druckit alkohol.
Flickor blev i högre grad berusade (totalt 57 % mot pojkarnas 33 %) (2010).

5 Kommentar: Av de som svarat att de druckit alkohol
Kommentar: Av de som svarat att de druckit alkohol. Flickor har totalt sett i något högre grad druckit hembränt (30 % mot 26 % av pojkarna) (2010).

6 Kommentar: Av de som druckit alkohol
Kommentar: Av de som druckit alkohol. Flickor får i mycket högre grad tag på alkohol från kompisar eller kompisars syskon (55 % mot pojkarnas 26 %) (2010). Om man tittar per årskurs och kön så är det dock mindre skillnad bland de som går i åttan (54% resp 41 %).

7 Samma elevgrupp förändring 08-09
Kommentar: Det finns en viss könsskillnad 2010 totalt sett när det gäller från egna föräldrar med lov (24% flickor, 19 % pojkar).

8 Kommentar: Ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor 2010.

9 Kommentar: Ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor 2010.

10 Kommentar: Något fler pojkar snusar dagligen (10 % mot 6 % flickor

11 Kommentar: Ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor 2010.

12 Kommentar: Ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor 2010.

13 Kommentar: Cigaretter upplevs farligare än snus och alkohol från systemet. Snus och alkohol från systemet upplevs som ungefär lika farligt.

14 Kommentar: Generellt sett så tycker flickorna att alla fyra är farligare än vad pojkarna tycker 2010.

15 Narkotika 3 % motsvarande 10 individer, uppger att de någon gång prövat narkotika. Jämför med 2 % respektive 8 individer 2009. 9 % motsvarande 33 individer, uppger att de någon gång blivit erbjuden att pröva narkotika Jämför med 7,5 % resp 30 individer 2009. 7 % motsvarande 24 individer, uppger att de prövat något annat för att bli berusade t.ex. sniffat). Jämför 6,3 % resp 25 individer individer har i öppet svar angivit bensin, lim, boffat eller liknande. Spice fanns ingen direkt fråga om. Omnämns bara av en individ, på frågan om prövat något annat. Det finns inga större skillnader mellan pojkar och flickor i ovanstående för 2010.

16 Kommentar: Totalt sett saknar pojkar i större utsträckning än flickor någon vuxen att prata med (20 % mot 17 %). Men skillnaderna är stora årskursvis: i åk 9 uppger 29 % av pojkarna att de saknar någon medan det i åk 7 är tvärtom, där saknar 28 % av flickorna någon att prata med (2010).

17 Rökning och andra droger
Bland de som svarat att de röker dagligen har alla druckit alkohol minst 2 gånger de senaste 12 månaderna, varav 55 % mer än 10 gånger. 70 % av flickorna, 46 % av pojkarna. Dessutom har 27 % av dagliga rökare använt narkotika (23 % pojkar och 33 % flickor). Bland de som inte röker alls har 44 % aldrig druckit alkohol och 99 % har aldrig använt narkotika.

18 Skolkning och droger Bland de som skolkat mer än 10 gånger har 25 % använt narkotika. 38 % pojkar, 13 % flickor. Anmärkningsvärt är att bland de flickor som skolkat 5-10 gånger har 29 % använt narkotika Bland de som skolkat mer än 10 gånger röker 50 % dagligen. 63 % pojkar, 38 % flickor 43 % röker bland de flickor som skolkat 5-10 gånger Bland de som skolkat mer än 10 gånger har 50 % druckit alkohol senaste 12 månaderna. bland de flickor som har skolkat 5 eller fler gånger har 100 % druckit alkohol 2 eller fler gånger senaste 12 månaderna.

19 Mer information om ungdomar och alkohol och tips till föräldrar finns på


Ladda ner ppt "Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser