Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Ungas attityder till rökning 2009-06-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Ungas attityder till rökning 2009-06-03."— Presentationens avskrift:

1 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Ungas attityder till rökning 2009-06-03

2 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 2 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Cancerfonden genomfört en undersökning bland ungdomar om deras attityder till rökning. Målgruppen för undersökningen var ungdomar i hela Sverige mellan 16 och 20 år. Intervjupersonerna rekryterades med hjälp av ett brev som skickades hem till dem där de ombads gå in på en webblänk och svara på undersökningen via webben. Sammanlagt har 1022 svar samlats in under perioden 4 – 30 maj 2009. Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. Snr 117532

3 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 3 1 av 10 i åldern 16-20 svarar att de röker, 2 av 10 svarar att de röker ibland t.ex. på fester Röker du? Bas: Alla

4 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 4 Andelen som röker ökar om föräldrarna röker Röker du? Bas: Alla

5 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 5 Det finns en koppling mellan utbildningsplaner och tilltro till att man får ett bra jobb – och rökning Röker du? Bas: Alla Läser/planerar läsa på högskola/ universitet Jag tror att jag kan få det jobb som jag vill ha framöver

6 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 6 Drygt var tionde som svarar att de röker anser inte att de är rökare Anser du dig själv vara en rökare? Bas: Röker och röker ibland

7 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 7 Var femte rökare svarar att de har påverkats av sina föräldrars rökning Röker någon av dina föräldrar? Bas: Alla

8 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 8 Ungdomar som röker har generellt sett fler rökare i sin bekantskapskrets än övriga Hur många i din bekantskapskrets röker? Bas: Alla

9 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 9 Kompisar och det sociala kring rökning är de främsta orsakerna till att man börjar röka Vilken är den främsta orsaken till att du började röka? Bas: Röker och röker ibland De som röker ibland svarar oftare ”grupptryck”, ”började feströka”, ”bra för att träffa folk, socialt” Under annat anges t.ex. "det bara blev”, ”det är gott” och ”det är avslappnande”

10 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 10 Pojkväns/flickväns åsikt har stor betydelse för om man tänka sig sluta röka Vad skulle få dig att sluta röka? Bas: Röker och röker ibland Röker och röker ibland Yngre födda 91-93, anger oftare (23%) ”påföljder från föräldrar”. För äldre födda 88-90 är motsvarande siffra 13%.

11 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 11 Dålig lukt är inte lika starkt skäl för rökarna Vad skulle få dig att sluta röka? Bas: Röker Endast de som svarat att de röker

12 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 12 Rökare svarar oftare sänkt åldersgräns på rökavvänjningspreparat och coach-hjälp Vilka metoder tror du skulle hjälpa om du bestämmer dig för att sluta röka? Bas: Röker och röker ibland

13 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 13 Röker du öppet? Bas: Röker och röker ibland Var femte rökare svarar att deras föräldrar inte vet att de röker

14 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 14 H ä lsoriskerna ä r det fr ä msta sk ä let till att man inte r ö ker Varför röker du inte? Bas: Ickerökare

15 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 15 Nästan 9 av 10 svarar att inget kan få dem att börja röka Vad skulle få dig att börja röka? Bas: Ickerökare Under ”annat” nämns ofta orimliga saker som ”om det räddar någon annan” och ”under pistolhot”.

16 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 16 Mer negativ syn på rökning samt sämre tillgänglighet anges som främsta sätt att motverka rökstart Vad tror du skulle få ungdomar generellt att i mindre utsträckning börja röka? Bas: Alla

17 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 17 Ickerökare har generellt högre tilltro till olika metoder än vad rökarna har Vilka metoder tror du skulle fungera för att få ungdomar som röker att sluta röka? Bas: Alla

18 © Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 18 Undersökningsmetod Ett postalt utskick har gjorts till ett representativt urval på 3500 personer i åldern 16-20. I utskicket presenterades undersökningen och där fanns adress till en webblänk att logga in på. Påminnelse har gjorts postalt till samtliga en gång, per telefon till 800 stycken en gång samt per e-post till 500 stycken en gång. Den något låga svarsfrekvensen förklaras med att denna åldersgrupp generellt är svår att nå, att undersökningen gjorts i maj då många har student, skolavslutning, vårbal etc samt att ämnesområdet rökning i sig är lite svårt att få hög svarsfrekvens på.


Ladda ner ppt "© Synovate 2009 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Ungas attityder till rökning 2009-06-03."

Liknande presentationer


Google-annonser