Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program  18.30 Presentation av skolan och förslagen  19.00 Frågestund  Guidad visning Vi håller på till vi är färdiga, dock längst till 20.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program  18.30 Presentation av skolan och förslagen  19.00 Frågestund  Guidad visning Vi håller på till vi är färdiga, dock längst till 20.00."— Presentationens avskrift:

1 Program  18.30 Presentation av skolan och förslagen  19.00 Frågestund  Guidad visning Vi håller på till vi är färdiga, dock längst till 20.00

2 Södermalmsskolan 2009-11-24

3 Förslagen  Johan Skyttes till Forsdala, Södermalm och Norräng läsåret 10/11.  Södermalmsskolan: 16 elever från Johan Skyttes, samtliga bor inom Södermalms upptagningsområde idag.  Forsdalaskolan:49 elever från Johan Skyttes som bor i centrum och i hamnområdet samt 1 elev från Bäverträsk och 1 elev som redan bor på Bbv.  Norrängsskolan:18 elever från Johan Skyttes som bor på Lugnet.

4 Organisation Sö ht 2010  Från JsTot Klasser  F: 2 elever19 elever1 klass  1: 1 elever15 elever1 klass  2: 4 elever21 elever1 klass  3: 2 elever23 elever1 klass  4: 2 elever27 elever1 klass  5: 2 elever27 elever1 klass  6: 3 elever21 elever1 klass Totalt153

5 Organisation Fo ht 2010  Från JsTot klasser  F4 elever24 elever1 klass  18 elever27 elever1 klass  27 elever29 elever1 klass  310 elever35 elever2 klasser  4 8 elever31 elever2 klasser  5 6 elever31 elever2 klasser  6 6 elever28 elever1 klass

6 Grundbemanning  Klasslärarsystem  Utgår från antal elever 0,06 per elev F-3 0,075 per elev 4-6  Organisationen läggs under våren 2010

7 Personal utöver grundbe- manning  Modersmål och språkstöd  Förstärkt svenska 1,0  Språkstöd svenska 0,50  Specialpedagoger ca 1,25 Insatserna sker i perioder och delas med andra enheter varför en exakt siffra på årsbasis är svår att ange

8 Behörighet  Andelen behöriga lärare 90 % beräknat på tjänsteunderlaget  Behörighetsdelen komplicerad. Alla lärare är inte behöriga i alla ämnen.

9 Lokaler  Renoverade 2002  Sju ”klassrum”  Flexibel användning  Saknar slöjdsalar  Matsal i Idrottshuset  Hög nyttjandegrad  Fritidshemmet integrerat

10 Föräldraenkät Södermalm (1) 1. Mitt barn känner sig tryggt i skolan. 5,31 2. Mitt barn får det stöd och den uppmärksamhet det behöver. 5,21 5,07 3. Kamratrelationerna fungerar bra. 5,09 5,11 4. Skolan engagerar sig i mitt barns utveckling/lärande. 5,36 5,16 5. Jag kan följa mitt barns utveckling och lärande genom den individuella utvecklingsplanen. 5,07 4,96 6. Utvecklingssamtalen ger mig som förälder en bild av mitt barns hela situation i skolan 5,20 7. Jag känner mig förtrogen med arbetssätten i skolan. 4,92 4,74

11 Föräldraenkät Södermalm (2) 8. Jag är informerad om de mål som finns för mitt barns lärande. 4,97 5,06 9. Jag känner mig respekterad som förälder i skolan. 5,46 5,40 10. Jag vet vad skolan förväntar sig av mig som förälder. 4,99 5,04 11. Jag känner mig välkommen att besöka skolan. 5,72 5,63 12. Mina föräldrasynpunkter tas tillvara på skolan. 5,18 5,00 13. Skolans föräldramöten tar upp frågor som känns viktiga. 5,27 5,02 14. Jag känner till skolrådet och vet hur det arbetar 4,91 4,70 15. Jag vet vart jag kan vända mig om jag är missnöjd med något som rör mitt barns situation i skolan. 5,54 5,53

12 Elevenkät, generella frågor 15. Om du tänker på din skola i sin helhet- hur nöjd är du då med den? 7,547,03 16. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 7,076,68 17. Tänk dig en perfekt skola – hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer ? 6,516,07

13 Förbättringsområden  Elevinflytande  Föräldrars kännedom om målen  Ännu bättre kunskapsresultat


Ladda ner ppt "Program  18.30 Presentation av skolan och förslagen  19.00 Frågestund  Guidad visning Vi håller på till vi är färdiga, dock längst till 20.00."

Liknande presentationer


Google-annonser