Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Elevundersökning 2010 SKOP:s arkivnummer: S19APR10 Elever - Västra skolan, alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Elevundersökning 2010 SKOP:s arkivnummer: S19APR10 Elever - Västra skolan, alla."— Presentationens avskrift:

1 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Elevundersökning 2010 SKOP:s arkivnummer: S19APR10 Elever - Västra skolan, alla årskurser

2 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 2 Medelvärden Årskurs 4-9: Hur är lokalerna - klassrum, grupprum m.m.? Årskurs 3: Hur är klassrummet? Hur är skolgården? Hur är skolans bibliotek? Hur är gymnastiksalen? Hur är städningen? Vad tycker Du om arbetsmiljön i Din skola allt sammantaget? % 1. Mycket dåliga 2. Ganska dåliga 3. Ganska bra 4. Mycket bra Arbetsmiljön Västra skolan, alla årskurser 2010

3 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 3 Medelvärden Årskurs 4-6: Hur är arbetssätten i skolan? Årskurs 9: Hur upplever Du att arbetssätten är i de flesta ämnen? Hur är undervisningens kvalitet? Känner Du att Du lär Dig saker i skolan? Årskurs 4-9: Hur är möjligheterna att få hjälp om Du behöver stöd i matte, svenska eller engelska? Årskurs 3: Vilka möjligheter har Du att få hjälp om Du behöver stöd i ett ämne? Årskurs 4-9: Hur är läroböckerna och annat studiematerial? Årskurs 3: Hur är skolböckerna? Hur är möjligheterna att använda IT i skolarbetet? Årskurs 4-6: Är undervisningen upplagd så att det är roligt att lära? Årskurs 9: Hur blir Du utmanad i undervisningen? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Undervisningen A Västra skolan, alla årskurser 2010

4 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 4 Medelvärden Årskurs 4-9: Hur är möjligheterna att få kontakt med andra länder genom skolarbetet? Årskurs 3: Vilka möjligheter har Du att få kontakt med andra länder genom skolarbetet? Hur är möjligheterna att få kontakt med företag och organisationer utanför skolan genom skolarbetet? Hur är Dina möjligheter att ibland få se teater, utställningar eller höra på musik? Hur är de kontakter som Du får genom PRAO? Hur är den hjälp Du får med fortsatt studieval eller yrkesval? Vad tycker Du om undervisningen i Din skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dåliga 2. Ganska dåliga 3. Ganska bra 4. Mycket bra Undervisningen B Västra skolan, alla årskurser 2010

5 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 5 Medelvärden Hur fungerar elevrådet? Hur fungerar utvecklingssamtalen? Hur är Dina möjligheter att påverka skolans miljö? Hur är Dina möjligheter att påverka hur undervisningen ska gå till? Hur är Dina möjligheter att påverka hur skolan ska utvecklas? Vad tycker Du om elevinflytandet i Din skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Elevinflytandet Västra skolan, alla årskurser 2010

6 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 6 Medelvärden Hur är matsalen? Hur är skolmaten? Vad tycker Du om skolmåltiderna i Din skola, allt sammantaget? Brukar Du äta av skolmaten? (Skala: 1=aldrig, 2=ibland, 3=nästan alltid, 4=alltid) % 1. Mycket dålig 2. Ganska dålig 3. Ganska bra 4. Mycket bra Skolmåltiderna Västra skolan, alla årskurser 2010

7 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 7 Medelvärden Är skolans toaletter rena och fräscha? Försöker Du undvika att gå på skolans toaletter? (Skala: 1=alltid, 2=nästan alltid, 3=ibland, 4=aldrig) Vad tycker Du om toaletterna i Din skola, allt sammantaget? (Skala: 1=mycket dåligt, 2=ganska dåligt, 3=ganska bra, 4=mycket bra) % 1. Aldrig 2. Ibland 3. Nästan alltid 4. Alltid Toaletterna Västra skolan, alla årskurser 2010

8 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 8 Medelvärden Årskurs 4-9: Hur är stämningen mellan eleverna i skolan? Årskurs 3: Hur trivs Du med Dina kompisar i skolan? Hur är stämningen i Din klass/basgrupp? Årskurs 4-9: Hur är kontakten som Du har med Dina lärare? Årskurs 3: Hur trivs Du med Dina lärare? Hur trivs Du i skolan? Vad tycker Du om trivseln i Din skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dålig 2. Ganska dålig 3. Ganska bra 4. Mycket bra Trivseln A Västra skolan, alla årskurser 2010

9 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 9 Andel ej mobbade % Har Du blivit mobbad (hotad, slagen, retad) flera gånger? % JaNej Mobbning Västra skolan, alla årskurser 2010

10 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 10 Medelvärde Årskurs 4-9: Vilket betyg ger Du Din skola allt sammantaget? Årskurs 3: Vad tycker Du om Din skola allt sammantaget? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Sammanfattande betyg Västra skolan, alla årskurser 2010

11 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 11 Nöjd Skol-index Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med skolan? Skala mellan 0=mycket missnöjd och 100=mycket nöjd Hur väl motsvarar skolan Dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Om Du tänker på en skola som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Dina skola motsvrar en sådan skola? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära Hur stort förtroende har Du för skolan? Skala mellan 0=mycket litet och 100=mycket stort Medelbetyg på skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Skol-Index Västra skolan, alla årskurser 2010

12 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 12 Nöjd Skol-index Andel (%) missnöjda med NMI lägre än 46 Andel med Nöjd-index lägre än 46 % Andel missnöjda Västra skolan, alla årskurser 2010

13 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 13 Andel Ja % Har Du anmält Dig till Kulturskolan? % NejJa Kulturskolan Västra skolan, alla årskurser 2010

14 SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 14 Jag är inte intresserad av dans, musik, drama/teater, bild Det är svårt att ta sig till Kulturskolan Kulturskolan har inte den inriktning jag önskar För dyrt Annan orsak % Andel som uppgivit... % Varför man inte anmält sig till Kulturskolan Västra skolan, alla årskurser 2010


Ladda ner ppt "SKOP Elever - Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Elevundersökning 2010 SKOP:s arkivnummer: S19APR10 Elever - Västra skolan, alla."

Liknande presentationer


Google-annonser