Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro"— Presentationens avskrift:

1

2 Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro
Skolundersökning 2013 Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

3 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram
Resultat

4 Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika inloggningsuppgifter till varje elev sorterades klassvis och skickades till en kontaktperson per skola som ansvarade för vidare distribution till eleverna. Till föräldrar skickades ett brev med information, länk samt unika inloggningsuppgifter. Föräldrar i Järfälla fick även möjlighet att besvara enkäten postalt via en pappersenkät. Urvalet tillhandahölls av respektive kommun. Genomförandeperiod vecka 12-16*, 2013. Leverantör: Markör Marknad & Kommunikation AB *Vecka för Järfälla kommun.

5 Svarsfrekvenser Järfälla kommun Lidingö kommun Sigtuna kommun
Solna stad Upplands-Bro kommun Totalt Antal svar Svars-frekvens (%) Svar-frekvens (%) Elever Åk 3 769 91 520 89 416 86 360 87 222 2287 88 Åk 5 741 93 494 351 278 80 188 94 2052 90 Åk 8 504 76 383 325 74 186 60 149 65 1547 Grundskola totalt 2014 1397 1092 82 824 75 559 81 5886 84 Gymnasieskola - 265 Föräldrar 218 37 33 170 41 127 40 1205 44 411 51 192 36 139 30 98 28 34 928 39 299 45 137 21 24 73 689 Grundskola 1214 53 550 35 423 350 32 288 2825 42 Familjedaghem 100 7 58 219 64 Förskola 2788 68 1242 49 993 1895 818 54 7736 Grundsärskola 12 6089 69 3566 2515 3069 52 1704 16943 57

6 Förklaring av diagram Bilderna på kommande sidor visar resultatet för varje kommun jämfört med kommunerna totalt. Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”. Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).

7 Förklaring av diagram Behandling av ”vet ej” svar
Graferna visar andelen av de som svarat som avgivit ett visst ”betyg”. Andelarna beräknas exklusive ”vet ej-svar”. Det innebär att summan av betyget 1,2, 3 och 4 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till 100 procent (avrundningar kan förekomma). ”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret ”vet ej”. Syftet med att redovisa ”vet ej” separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas ”vet ej” i graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej, vilket omöjliggör en korrekt jämförelse.

8 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) Elever grundskolan
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd – I allra högsta grad nöjd Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades - Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats

9 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) Föräldrar familjedaghem
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: Om du tänker på ditt barns familjedaghem i sin helhet - hur nöjd är du då med det? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd Hur väl uppfyller familjedaghemmet och dess verksamhet de förväntningar du haft? Skala: Inte alls - I allra högsta grad Tänk dig ett perfekt familjedaghem. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns familjedaghem kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats

10 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) Föräldrar förskolan
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Skala: Inte alls - I allra högsta grad Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats

11 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) Föräldrar grundskolan
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Skala: Inte alls - I allra högsta grad Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats

12 Resultat Elever årskurs 3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Resultat Elever årskurs 5

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Resultat Elever årskurs 8

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Resultat Elever grundskolan totalt

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Resultat Föräldrar familjedaghem

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Resultat Föräldrar förskolan

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Resultat Föräldrar årskurs 3

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Resultat Föräldrar årskurs 5

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Resultat Föräldrar årskurs 8

88

89

90

91

92

93

94

95


Ladda ner ppt "Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro"

Liknande presentationer


Google-annonser