Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:"— Presentationens avskrift:

1 Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:
Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem Elever 2013

2 Innehållsförteckning:
Fritidshem - Elever 2013 Innehållsförteckning: Sida 3 Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdens totalresultat Sida 8 Del 2. Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Sida 16 Del 3. Frågor i frågeområden per kön 2

3 Information om undersökningen:
Fritidshem - Elever 2013 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till elever i fritidshem i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Frågeområdens totalresultat
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan Del 1 Frågeområdens totalresultat 4

5 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan Frågeområden Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågeområden som ingick i enkäten. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5

6 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan Frågeområden jämfört med alla kommunens fritidshem som helhet Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågan. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 6

7 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan Frågeområden per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågan. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 7

8 i jämförelse med kommunen som helhet
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan Del 2 Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet 8

9 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 9

10 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 10

11 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 11

12 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 12

13 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 13

14 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 06. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 14

15 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 15

16 Del 3 Frågor i frågeområden per kön Fritidshem - Elever 2013 Enhet:
Fritidshem - Skogsängsskolan Del 3 Frågor i frågeområden per kön 16

17 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 17

18 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 18

19 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 19

20 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 20

21 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 21

22 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan 06. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 22

23 Fritidshem - Skogsängsskolan
Fritidshem - Elever 2013 Enhet: Fritidshem - Skogsängsskolan NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Leta efter skillnader större än 0,20. 23

24 Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:
Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem Elever 2013


Ladda ner ppt "Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:"

Liknande presentationer


Google-annonser