Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 © 2007. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 © 2007. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to."— Presentationens avskrift:

1 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 © 2007. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Rökare om rökavvänjning •Niconovum AB •Synovate: Marika Lindgren Åsbrink •2008-06-17

2 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 2 Om undersökningen •Synovate har på uppdrag av Niconovum AB genomfört en undersökning bland rökare och fd rökare om rökavvänjning. •Målgrupp för undersökningen är personer som röker idag eller som tidigare rökt (18 år och äldre). •Sammanlagt genomfördes 1.704 intervjuer i Synovates telefonomnibus under perioden 26 maj-12 juni 2008. •Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

3 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 3 Sammanfattning •9 av 10 rökare har försökt dra ner på rökandet eller försökt sluta helt •Det vanligaste skälet till att försöka sluta/dra när är hälsan - Det gäller särskilt för kvinnor och personer med högre utbildning •Det vanligaste skälet till att det är svårt att sluta röka är att motivationen saknas •Av dem som röker idag tycker flest att röksuget är svårast att kontrollera på fest •Röksuget är som störst när man dricker alkohol eller när man är stressad •3 av 10 som försökt dra ner/sluta har använt nikotinläkemedel - Det gäller särskilt för kvinnor och personer 45-59 år •Viktigast för att prova ett nytt rökavvänjningspreparat är att det ger en snabb effekt

4 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 4 Att sluta röka

5 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 5 Bas: Rökare idag 9 av 10 rökare har försökt dra ner eller sluta Har du någon gång försökt dra ner på ditt rökande eller försökt sluta röka?

6 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 6 Bas: Försökt sluta/dra ner/tidigare rökare Hälsan vanligaste skälet till att försöka sluta röka Vad av följande var det främsta skälet till att du ville sluta röka? Kvinnor svarar oftare ”hälsoskäl” (72%). Det gör även personer med högre utbildning (73%) Annat: ”Graviditet” ”Det bara blev så” ”Egen vilja” ”Onödigt” ”Äckligt”

7 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 7 Bas: Tidigare rökare Varför lyckas man sluta röka? (1) •Vilja ”Bara att bestämma sig” ”Min egen viljestyrka gjorde att jag kunde sluta röka” ”Envishet” •Hälsa ”Blev akut sjuk, därefter smakar det inte att röka” ”Fick astma” ”Fick KOL” ”Fick cancer” ”Mådde dåligt av röken” ”Rädd för att bli sjuk” •Blev gravid/blev pappa/fick barnbarn •Närstående ”Min man tålde inte röken” ”Det var mest påverkan från närstående” ”Flickvännen ville inte kyssas mer” ”Mina småbarn hemma” •Vadslagning, olika former av utmaningar ”Blev förbannad på en doktor. Ville visa att jag kunde klara av det” ”Ingen på mitt jobb trodde att jag skulle klara av att sluta och därför kände jag att jag bara måste klara av det” Vad var det som främst gjorde att du lyckades sluta röka?

8 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 8 •Tappade smaken för det ”Det smakade illa en morgon när jag vaknade” •Blev skrämd ”En läkare skrämde mig” ”Min syster dog i hjärtinfarkt” ”Jag läste en roman om en person som fick lungemfysem” ”Varningstexten på cigarettpaketen” •Började snusa istället •Ekonomiska skäl ”Cigarettpriset” ”Jag köpte en tomt att bygga sommarstuga på så jag var tvungen att spara” •Plötslig insikt ”En morgon kände jag bara ’vad håller jag på med?’ Jag rökte två cigaretter, sedan slutade jag och har inte rökt sedan dess” ”Insåg hur dumt det var” •Rökförbud ”Rökförbudet på krogen” ”Var ej tillåten att röka på arbetet” Vad var det som främst gjorde att du lyckades sluta röka? Bas: Tidigare rökare Varför lyckas man sluta röka? (2)

9 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 9 Bas: Rökare idag/tidigare rökare Vanligaste skälet till att det är svårt att sluta röka: Motivation saknas Vad av följande tycker du är det viktigaste skälet till att det är svårt att dra ner på rökandet eller att sluta röka? Personer 16-29 år svarar oftare ”det sociala trycket” (26%) och personer 45-59 år svarar oftare ”motivation saknas” (57%) Annat: ”Det är gott” ”Det är vanan” ”Avkoppling, ett nöje” ”Problem som kommer och man tar till rökning som tröst” ”Stress” ”Sysslolöshet”

10 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 10 •Abstinens/röksug ”Behovet var för starkt” ”Blev argsint” ”Fick abstinensbesvär av att inte röka” ”Jag tappar livslusten” •Socialt tryck ”Andra i min omgivning röker också” ”Man ser kompisar röka” ”Mitt yrke, jag jobbar på krogen” •Svåra händelser ”Haft en lång tuff period och då var det lätt att falla tillbaka igen” ”Personliga orsaker, det körde ihop sig i familjen” ”På grund av sorger i familjen” •Bristande motivation ”Det saknades motivation, jag hade väl ingen lust helt enkelt” ”Dålig karaktär” •Smakar för bra ”Jag klarade inte av att sluta röka för att jag tycker det är för gott” Vad var det som främst gjorde att du misslyckades? Bas: Försökt sluta/dra ner Varför misslyckas man med att sluta röka? (1)

11 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 11 •Fester ”Började feströka och trillade dit igen” •Det är för gott ”Det är för gott för att kunna sluta röka” Viktökning ”Gick upp i vikt” •Stress ”Stress på jobbet gjorde att jag började igen” •Rökningen är en tröst ”Man sitter ensam mycket, det är ett sällskap för mig” ”Upplevt för mycket i livet” ”Det är lugnande när man är arg och ledsen” •Vana ”Vanans makt gör det svårt att sluta röka helt” Vad var det som främst gjorde att du misslyckades? Bas: Försökt sluta/dra ner Varför misslyckas man med att sluta röka? (2)

12 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 12 När är röksuget som störst?

13 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 13 Bas: Rökare idag Svårast att kontrollera röksuget på fest I vilka av följande situationer är det svårast att kontrollera röksuget? Kvinnor svarar oftare ”hemma” jämfört med män (32% resp 17%). Personer 16-29 år svarar oftare ”på långa resor” (19%) och ”på arbetstid” (18%). Personer 30-44 år svarar oftare ”på krogen eller restaurangen” (39%)

14 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 14 Bas: Rökare idag Röksuget som störst när man dricker alkohol eller är stressad I vilken av följande situationer är röksuget som störst? Kvinnor svarar oftare ”när man är stressad” (25%) och ”när man är upprörd” (18%). Män svarar oftare ”när man dricker alkohol” (47%). Personer 16-29 år svarar oftare ”när man dricker alkohol” (53%). Personer 30-44 år svarar oftare ”när man är stressad” (26%). Personer 45-59 år svarar oftare ”när man vill komma ner i varv” (16%). Personer 60 år+ svarar oftare ”när människor runt omkring röker” (22%).

15 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 15 Rökavvänjnings- preparat

16 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 16 Bas: Försökt sluta/dra ner/tidigare rökare 3 av 10 som försökt sluta röka har använt nikotinläkemedel Har du någon gång använt nikotinläkemedel för att sluta röka? Det kan vara till exempel nikotintuggummi eller nikotinplåster. Kvinnor svarar oftare ja (35%) jämfört med män (23%). Personer 45-59 år svarar oftare ja (35%) och personer 60 år+ svarar mer sällan ja (22%)

17 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 17 Bas: Rökare idag Viktigast att rökavvänjningspreparat snabbt minskar röksuget Vilket av följande skulle vara viktigast för dig om du ville pröva ett nytt rökavvänjningspreparat?

18 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 18 Andelen rökare bland befolkningen

19 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 19 Bas: Allmänheten, 3.597 intervjuer Varannan är eller har varit rökare Vad av följande stämmer på dig?


Ladda ner ppt "© Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 © 2007. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to."

Liknande presentationer


Google-annonser