Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andel rökare “Röker du?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andel rökare “Röker du?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004."— Presentationens avskrift:

1 Andel rökare “Röker du?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

2 Andel snusare “Snusar du?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

3 Föräldrars vetskap om ungdomarnas rökning/snusning “Känner dina föräldrar till att du röker/snusar?” Ja-alternativet i % av de som röker/snusar dagligen eller ibland % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

4 Andel som druckit alkohol senaste sex månaderna “Har du någon gång under det senaste halvåret druckit öl, vin eller sprit?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

5 Andel som har storkonsumtion av alkohol minst en gång/månad % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

6 Självrapporterad ålder för första berusningen “Hur gammal var du första gången du kände dig berusad?” åk 9 och åk 2 % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

7 Olika dryckers andel av elevernas alkoholkonsumtion åk 7 % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

8 Olika dryckers andel av elevernas alkoholkonsumtion åk 9 % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

9 Olika dryckers andel av elevernas alkoholkonsumtion åk 2, gymnasiet % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

10 De vanligaste sätten att skaffa alkohol (åk 7) i % av de som dricker, möjligt att fylla i fler alternativ % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

11 De vanligaste sätten att skaffa alkohol (åk 9) i % av de som dricker, möjligt att fylla i fler alternativ % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

12 De vanligaste sätten att skaffa alkohol (åk 2) i % av de som dricker, möjligt att fylla i fler alternativ % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

13 Andel som har druckit hembränd sprit senaste året “Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit hemtillverkad sprit, s k hembränt?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

14 Föräldrars vetskap om ungdomarnas alkoholvanor “Känner dina föräldrar till att du använder alkohol?” -i % av de som dricker alkohol % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

15 Andel som har sniffat “Har du sniffat någon gång?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

16 Andel som haft möjlighet att pröva narkotika “Har du haft möjlighet att pröva narkotika?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

17 Andel som använt narkotika “Har du någon gång använt narkotika?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

18 Andel som använt narkotika av de som haft möjlighet % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

19 Samband mellan rökning och storkonsumtion av alkohol minst en gång / månad åk 7, 9 och åk 2 på gymnasiet % som är storkonsumenter Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson vt 2004

20 Samband mellan rökning och narkotika åk 7, 9 och åk 2 på gymnasiet % som använt narkotika Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson vt 2004

21 Andel som skolkar “Brukar du skolka?” åk 7, 9 och 2 på gymnasiet % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004

22 Vad eleverna gör på sin fritid “Vad gör du på din fritid?” åk 7, 9 och 2 på gymnasiet % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004


Ladda ner ppt "Andel rökare “Röker du?” % Källa: Salems kommun & Jörgen Larsson, 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser