Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsresultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsresultat."— Presentationens avskrift:

1 Länsresultat

2 Folkhälsoundersökningar i Örebro län
Landstingsstyrelsen Folkhälsoundersökningar i Örebro län Enbart ÖLL Gemensamt inom CDUST FHI + CDUT Befolkningen 20-64 år 1993 1990 2000 2010 Liv & hälsa 18-79 år 18-84 år 2004 2008 HLV+L&h modul 16-84 år 2012 Drogvanor Årskurs 9 1996, 1999, 2002 Liv & hälsa ung Åk 7, åk 9 & gymnasiet år 2 2005, 2007, 2009, 2011, 2014 Liv & hälsa 2008 ca länsbor svarat drygt 60 procent (61%) ”Hälsa på Lika Villkor?” knappt drygt 9000 länsbor svarat (9200) drygt 50 procent (52%) Liv & hälsa ung elever i länet svarat (7 399) 80 procent (80%) Enbart ÖLL Elevhälsoenkät 2014/15 Samverkan CDUT

3 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Exempel: hälsa, funktionsnedsättning, relationer, fritidsvanor, skola, alkohol, tobak, narkotika, matvanor, trygghet och utsatthet, framtidstro Undersökningen genomförs för femte gången 2005, 2007, 2009, 2011, 2014 7400 elever i sjuan, nian och tvåan på gymnasiet har svarat 80 % svarsfrekvens Alla 40 grundskolor och 23 av 24 gymnasieskolor i länet är med. Margareta Lindén-Boström, epidemiolog Carina Persson, statistiker Elin Löfwenhamn, projektsamordnare

4 Liv & hälsa ung i Örebro län 2014
Svarsfrekvens 2014 Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 Antal deltagande skolor: 40 grundskolor (alla) 23 gymnasieskolor (alla utom en)

5 Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014
Svarsfrekvenser 2005–2014 Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

6 HÄLSA längd sömn vikt kropp värk sjukdomar besvär lycka stress oro
ha kontroll funktionsnedsättning

7 Andel elever som har mycket bra/bra hälsa
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

8 Andel elever som har mycket bra/bra hälsa
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

9 Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

10 Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014 * under de tre senaste månaderna

11 Andel elever som ofta/alltid känt sig ängsliga/oroliga*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

12 Andel elever som ofta/alltid känt sig ängsliga/oroliga*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014 * under de tre senaste månaderna

13 Andel elever som ofta/alltid känt sig stressade*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

14 Andel elever som ofta/alltid känt sig ha kontroll*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

15 Andel elever som ofta/alltid haft orolig sömn*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

16 Andel elever som ofta/alltid haft huvudvärk*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

17 Andel elever som ofta/alltid haft ont i magen*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

18 Andel elever som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nacke*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * under de tre senaste månaderna

19 Min pappa dog i en bilolycka när jag var liten och jag mår ganska dåligt utav det, folk säger att de vet hur det känns. Men ingen vet hur jag känner! Jag håller på att gå en utredning för om jag har ADHD eller är bipolär. Gråter nästan varje natt. HÄLSA Min hälsa har blivit dålig pga all stress i skolan. Det är höga krav på dagens ungdomar Ni riktar bara in er på vanliga sjukdomar. Margareta

20 LEVNADSVANOR fritid idrott kultur dopning tobak matvanor attityder
alkohol narkotika

21 Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014
Rökvanor Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

22 Andel som aldrig rökt – Skolår 9
Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014 * År 2011 infördes ytterligare ett svarsalternativ ” Nej, men jag har prövat”

23 Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014
Snusvanor Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

24 Andel som aldrig snusat – Skolår 9
Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014 * År 2011 infördes ytterligare ett svarsalternativ ” Nej, men jag har prövat”

25 Andel elever som är riskkonsumenter av alkohol*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 * beräknas utifrån tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 5–12 poäng och män som har 6–12 poäng klassas som riskkonsumenter.

26 Andel elever som är riskkonsumenter av alkohol*
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014 * beräknas utifrån tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 5–12 poäng och män som har 6–12 poäng klassas som riskkonsumenter.

27 Andel elever i skolår 9 som minst en gång i månaden dricker…
Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014 Folköl Starköl Vin Sprit

28 Andel elever som någon gång använt narkotika
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

29 Andel elever som någon gång använt narkotika
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014 * var svarsalternativen ja/nej från 2011 var svarsalternativen nej/ja

30 Andel elever som tycker det är bra att narkotika är olagligt
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

31 Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014
Andel elever i skolår 9 som någon gång haft möjlighet att pröva narkotika Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014

32 Andel elever som tycker det är okey att använda hasch/marijuana
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

33 Andel elever i skolår 9 som använt hasch/marijuana minst en gång
Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014

34 Liv & hälsa ung i Örebro län 2014
Andel elever som tränar mer än 30 minuter på fritiden minst 2 gånger per vecka Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

35 Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014
Andel elever som tränar mer än 30 minuter på fritiden minst 2 gånger per vecka Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

36 Andel elever som har övervikt eller fetma
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

37 Andel elever som har övervikt eller fetma
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

38 Där det gäller alkohol bland mina vänner skulle jag tycka det var okej om det inte hände så ofta och de inte blev fulla. Att röka på är inte min grej, men jag känner många vänner som röker på och det stör mig ganska mycket….Hoppas jag kan göra något åt saken. Gör marijuana lagligt, jobbigt att smyga med överallt! LEVNADSVANOR Mitt liv. Jag gör vad jag vill, ingen kan ändra de. Låt mig röka hasch och sånt. Inget kan få mig att sluta. Jag avskyr rökning och snus så jag undviker sånt. Droger såsom mar./hasch är inget fel på så länge man inte använder det för mycket (såsom alkohol). Borde bli lagligt fast med åldersgräns. Elin

39 SKOLA skolarbete kamrater delaktighet ämnen betyg skolk lektioner
lärare kränkande behandling arbetsro

40 Andel elever som trivs ganska/mycket bra i skolan
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

41 Andel elever som trivs ganska/mycket bra i skolan
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

42 Andel elever som skolkar minst 2 gånger per månad
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

43 Andel elever som skolkar minst 2 gånger per månad
Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

44 Andel elever som har kamrater i skolan som vill vara med dem
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

45 SKOLA Jag mår illa varje dag jag ska till skolan
Gör något åt skolmobbning!!! SKOLA Vill att lärarna bryr sig lite mer om eleverna. Och bryr sig om någon är ledsen. De ska ge berömmm när eleven gör något bra. Elin

46 TILL SIST… utsatthet trygghet framtidstro

47 Andel elever som alltid känner sig trygga på följande ställen
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 Andel elever som alltid känner sig trygga på följande ställen

48 Andel elever som ser ganska/mycket ljust på framtiden
Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

49 TILL SIST… Det var kul att skriva detta. Lycka till med undersökningen
Tråkigt var det. Ni är verkligen nyfikna. Bra att få tänka till på alla frågor TILL SIST… Det är riktigt bra med dessa enkäter, för det kan finnas de som inte vågar berätta saker de känner för någon vuxen. Då är det bra att dessa stackare får skriva vad de känner och hur de mår i en enkät som denna. Bra! Margareta Slöseri med min tid, vill gärna ha den tillbaka

50 Mer information hittar du på: www.orebroll.se/livohalsaung


Ladda ner ppt "Länsresultat."

Liknande presentationer


Google-annonser