Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevundersökning i årskurs 9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevundersökning i årskurs 9"— Presentationens avskrift:

1 Elevundersökning i årskurs 9
Skolenkäten 2012 Elevundersökning i årskurs 9 Elever boende i Sollentuna

2 Elevundersökningens syften
Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för förebyggande insatser Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet Elever boende i Sollentuna

3 Undersökningens genomförande
Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren Besvarades under våren 2012 efter sportlovet 17 länskommuner genomför undersökningen tillsammans med Sollentuna Elever boende i Sollentuna

4 Elever boende i Sollentuna
Resultatredovisning I rapporten redovisas resultatet för elever i årskurs 9 som bor i Sollentuna kommun. Resultatet redovisas genomgående nedbrutet på pojkar och flickor. I vissa frågor redovisas även resultatet i jämförelse mellan åren 2008 och Observera att diagrammen både redovisar index, procentandelar, ålder och alkoholmängd. Om inget annat anges är bas för beräkningarna alltid samtliga elever som besvarat respektive fråga. Index De index som presenteras i rapporten är beräkningar som baseras på en eller flera frågor i enkäten. Indexvärdet kan variera mellan 0 och 100 där 0 alltid står för lägsta möjliga värde och 100 för det högsta möjliga värdet på frågan. Observera att höga indexvärden både kan innebära någonting positivt eller negativt beroende på vad indexet mäter. Ett exempel är att ju högre indexvärde på god psykisk hälsa desto bättre medan ju högre indexvärde på låg konventionell moral desto sämre. Diagramrubrikernas formulering är vägledande vid tolkning av resultatet. Förändringar över tid OBS beakta vid tolkning av förändringar över tid att detta är en urvalsundersökning och att det finns en mindre slumpmässig variation kring undersökningsresultaten. Elever boende i Sollentuna

5 Frågeområden Alkohol och droger Brottslighet och utsatthet för brott
Psykisk hälsa Skola och fritid Urval av risk- och skyddsfaktorer

6 Elever boende i Sollentuna
Antal svarande elever per år i åk 9 År Pojkar: Flickor: 323 År Pojkar: Flickor: 346 År Pojkar: 257 Flickor: 269 Elever boende i Sollentuna

7 Tobaksbruk

8 Tobaksbruk – nyckeltal
% Elever boende i Sollentuna årskurs 9

9 Tobaksbruk – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
% Röker dagligen eller ibland Snusar dagligen eller ibland Andel som inte använder tobak (cigaretter eller snus) Elever boende i Sollentuna årskurs 9

10 Alkoholkonsumtion

11 Alkohol – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
% Med storkonsument menas att vid ett och samma tillfälle (minst en gång/mån) dricka alkohol motsvarande minst 18 cl sprit eller en hel flaska vin eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl Dricker inte alkohol Varit berusad under de senaste 4 veckorna (Bland samtliga) Storkonsumerar minst en gång i månaden Hur gammal var du första gången du kände dig berusad Elever boende i Sollentuna årskurs 9

12 Alkoholkonsumtion årlig, cl 100% alkohol – medelvärde, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
Baseras på fråga som innehåller uppgifter om elevernas alkoholkonsumtion. Eleverna har fått uppge hur ofta de konsumerar olika typer av alkohol och även hur mycket som brukar konsumeras vid varje tillfälle som alkohol intas. Genom att multiplicera mängden alkohol som konsumeras med uppgifter om hur ofta det intas görs en omräkning till ren alkohol. Vid denna beräkning tas även hänsyn till hur stor mängd alkohol som respektive typ av dryck innehåller. Observera att elever som uppgett att de dricker >5000 cl har uteslutits från denna fråga eftersom det bedöms som ett oseriöst svar. Elever boende i Sollentuna årskurs 9

13 Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 - POJKAR
% Elever boende i Sollentuna årskurs 9

14 Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 - FLICKOR
% Elever boende i Sollentuna årskurs 9

15 Narkotika

16 Narkotika – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
% Någon gång använt narkotika Anv. narkotika minst 1 g senaste 4 veckorna (Bland samtliga) Narkotika - debutålder Elever boende i Sollentuna årskurs 9

17 Skola

18 Skolsituation Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % %
Stämmer mkt/ganska dåligt Stämmer mkt/ganska bra % % Lärarna berömmer elever som gjort något bra i skolan Skolkat fyra eller fler dagar det här läsåret Fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret Jag trivs bra i skolan Elever boende i Sollentuna årskurs 9

19 Skolsituation – nyckeltal
Index Positiv uppmärksamhet Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbat hårt Inflytande i skolan Vi elever är med och planerar vad vi ska göra i undervisningen Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan Tydliga förväntningar i skolan Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan Lärarna förklarar vad vi får och inte får göra Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad God anknytning Jag trivs bra i skolan Skolarbetet känns meningslöst Jag ser fram emot att gå på lektionerna Elever boende i Sollentuna årskurs 9

20 Skolsituation – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
% Med storkonsument menas att vid ett och samma tillfälle (minst en gång/mån) dricka alkohol motsvarande minst 18 cl sprit eller en hel flaska vin eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl Positiv uppmärksamhet från lärare Grad av inflytande i skolan Tydliga förväntningar i skolan God anknytning till skolan Elever boende i Sollentuna årskurs 9

21 Positiv uppmärksamhet
Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbat hårt Inflytande i skolan Vi elever är med och planerar vad vi ska göra i undervisningen Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan Tydliga förväntningar i skolan Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan Lärarna förklarar vad vi får och inte får göra Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad God anknytning Jag trivs bra i skolan Skolarbetet känns meningslöst Jag ser fram emot att gå på lektionerna

22 Mobbning – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
% Kränkande behandling: elever som mobbats eller trakasserats i något avseende under läsåret Har mobbat eller trakasserat andra elever Elever boende i Sollentuna årskurs 9

23 Riskfaktorer/sårbarhet – nyckeltal
Index Många sårbarhetsfaktorer baseras på; fråga 68a-68u ”Jag gör tvärt emot vad människor säger åt mig att göra, bara för att göra dem arga”, ”Jag gillar att göra spännande och farliga saker, även om det är förbjudet.”, ”Jag tål inte att bli provocerad –då kan jag slå till någon”, ”Jag ljuger för att få fördelar eller slippa göra jobbiga saker”, ”Om jag blir arg på någon drar jag mig inte för att skada honom/henne”, ”Jag är ofta ute på natten tillsammans med kamrater”, ”Jag struntar i regler som hindrar mig från att göra det jag vill göra”, ”Jag tycker det är roligt att lösa såra problem och uppgifter”, ”Jag ser mig själv som en ganska impulsiv person”, ”Jag vill gärna vara där det händer spännande saker”, ”Jag kan få andra att tro på nästan vad som helst”, ”Jag blir ofta osäker när jag ställs inför nya uppgifter”, ”Jag tänker oftast efter innan jag talar eller gör saker”, ”Jag gör dumma saker även om de är lite farliga”, ”Jag vill gärna se hur långt jag kan gå innan folk får nog”, ”Det är fel att fuska i skolan”, ”Jag tycker att det är ok att ta något utan att fråga, om man inte blir upptäckt”, ”Det händer att jag gör saker utan att tänka mig för”, ”Om jag ställs inför en svår uppgift så väljer jag att göra något annat”, ”Den som gör mig arg ger jag mig på –även om han/hon inte slagit mig först”, ”Det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna, även om de blir arga”. Hög grad av trotsighet baseras på ; fråga 68a ”Jag gör tvärt emot vad människor säger åt mig att göra, bara för att göra dem arga”, fråga 68g ”Jag struntar i regler som hindrar mig från att göra det jag vill göra”, fråga 68o ”Jag vill gärna se hur långt jag kan gå innan folk får nog”. Hög grad av aggressivitet baseras på; fråga 68c ”Jag tål inte att bli provocerad –då kan jag slå till någon”, 68e ”Om jag blir arg på någon drar jag mig inte för att skada honom/henne”, 68t ”Den som gör mig arg ger jag mig på –även om han/hon inte slagit mig först”. Hög grad av impulsivitet baseras på; fråga 68i ”Jag ser mig själv som en ganska impulsiv person”, fråga 68m ”Jag tänker oftast efter innan jag talar eller gör saker”, fråga 68r ”Det händer att jag gör saker utan att tänka mig för”. Låg grad av problemlösningsförmåga baseras på; fråga 68h ”Jag tycker det är roligt att lösa såra problem och uppgifter”, fråga 68l ”Jag blir ofta osäker när jag ställs inför nya uppgifter”, fråga 68s ”Om jag ställs inför en svår uppgift så väljer jag att göra något annat”. Hög grad av spänningssökande baseras på; fråga 68b ”Jag gillar att göra spännande och farliga saker, även om det är förbjudet.”, fråga 68j ”Jag vill gärna vara där det händer spännande saker”, fråga 68n ”Jag gör dumma saker även om de är lite farliga”. Hög grad av antisociala beteenden baseras på; fråga 68d ”Jag ljuger för att få fördelar eller slippa göra jobbiga saker”, fråga 68f ”Jag är ofta ute på natten tillsammans med kamrater”, 68k ”Jag kan få andra att tro på nästan vad som helst”, Låg moral baseras på ;fråga 68p ”Det är fel att fuska i skolan”, fråga 68q ”Jag tycker att det är ok att ta något utan att fråga, om man inte blir upptäckt”, fråga 68u ”Det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna, även om de blir arga”. Elever boende i Sollentuna årskurs 9

24 Fritid

25 Fritid Elever boende i Sollentuna årskurs 9 %
Brukar vara på fritidsgård eller ”träffpunkt” Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan Elever boende i Sollentuna årskurs 9

26 Föräldrar

27 Förhållande till föräldrar – index
Svag anknytning till föräldrar baseras på; fråga 82 ”Om Du har ett personligt problem, kan Du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp?”, fråga 83g ”Jag bryr mig om vad mina föräldrar/vårdnadshavare säger” och fråga 83h ”Mina föräldrar/vårdnadshavare är en förebild för mig”. Svag uppmärksamhet från föräldrar baseras på; fråga 83a ”De ger mig beröm när jag gör något bra”, fråga 83c ”De brukar uppmuntra och stötta mig” och fråga 83e ”De märker när jag gör något bra”. Inkonsekventa föräldrar baseras på fråga 83b ”De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte”, fråga 83d ”Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar” och fråga 83f ”De humör de är på bestämmer hur de är mot mig”. Elever boende i Sollentuna årskurs 9

28 Frågor som indextalen baseras på
Svag anknytning till föräldrar Om du har ett personligt problem, kan du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? Jag bryr mig om vad mina föräldrar säger Mina föräldrar är en förebild för mig Svag uppmärksamhet från föräldrar De ger mig beröm när jag gör något bra De brukar uppmuntra och stötta mig De märker när jag gör något bra Inkonsekventa föräldrar De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar Det humör de är på bestämmer hur de är mot mig

29 Brott

30 Begångna brott – nyckeltal
% Snattat eller stulit: snattat, stulit ur någons ficka eller stulit något annat som inte frågats om. Allvarligt egendomsbrott: Stulit en moped, mc, bil eller gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad. Använt hot eller våld: Tvingat någon att ge dig pengar, mobiltelefon eller något annat värdefullt eller med avsikt slagit någon så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukhusvård eller burit vapen Vart och ett av nyckeltalen är beräknat på andelen elever som en eller flera gånger gjort minst ett av de brott som ingår i nyckeltalet Elever boende i Sollentuna årskurs 9

31 Problem av spelande

32 Problem av spelande, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
Index Spelande elever som sagt sig ha något av följande problem: Försökt minska sitt spelande, känt sig rastlös och irriterad om inte kunnat spela eller ljugit om hur mycket som spelats Elever boende i Sollentuna årskurs 9

33 Psykisk hälsa

34 Psykisk hälsa Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % % %
Ngn enstaka ggr/Sällan Väldigt/Ganska mycket Väldigt/Ganska ofta Väldigt/Ganska ofta Inte alls/Ganska lite Nästa aldrig/Ngn gång % % % Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv? Hur ofta tycker du att du inget duger till? Elever boende i Sollentuna årskurs 9

35 Psykisk hälsa – index, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012
Baseras på: fråga 88 ”Hur ofta har Du haft huvudvärk detta läsår?”, fråga 91 ”Hur ofta har Du dålig aptit”, fråga 93 ”Hur ofta har Du under detta läsår haft ”nervös mage”(t.ex. magknip, magkramper, oroligmage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?” fråga 95 ”Hur ofta har Du under detta läsår haft svårt att somna?” och fråga 98 ”Hur ofta har det hänt under detta läsår att Du sovit oroligt och vaknat under natten?” Elever boende i Sollentuna årskurs 9

36 Frågor som nyckeltalet psykisk hälsa baseras på
Hur ofta har Du haft huvudvärk detta läsår? Hur ofta har Du dålig aptit? Hur ofta har Du under detta läsår haft ”nervös mage”(t.ex. magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?” Hur ofta har Du under detta läsår haft svårt att somna? Hur ofta har det hänt under detta läsår att Du sovit oroligt och vaknat under natten?”


Ladda ner ppt "Elevundersökning i årskurs 9"

Liknande presentationer


Google-annonser