Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilder från rapporten: Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008/2009 Annika Nordstrand utredare folkhälsa Norrbottens läns landsting www.nll.se/folkhalsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilder från rapporten: Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008/2009 Annika Nordstrand utredare folkhälsa Norrbottens läns landsting www.nll.se/folkhalsa."— Presentationens avskrift:

1 Bilder från rapporten: Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008/2009 Annika Nordstrand utredare folkhälsa Norrbottens läns landsting www.nll.se/folkhalsa Annika.nordstrand@nll.se Ett löpande samarbete mellan Norrbottens läns landsting och skolsköterskorna i Norrbotten Resultaten baseras på enkätfrågor som kopplas till skolsköterskornas hälsosamtal med svar från över 7000 elever

2 De flesta av barnen mår för det mesta ganska eller mycket bra – tre läsår

3 De flesta mår bra i alla Norrbottens kommuner 2008/2009

4 Överviktiga eller feta i Norrbotten - tre läsår

5 Överviktiga eller feta, 2008/2009

6 Besvärande allergi de senaste tre månaderna, 2008/2009

7 De flesta sover bra i Norrbotten – men sämre med ökande ålder

8 De flesta sover bra i alla kommuner – men större utvecklingsbehov finns i vissa 2008/2009

9 Ofta eller alltid ledsen eller nedstämd de tre senaste månaderna - vanligast bland flickor

10 Ofta eller alltid ledsen eller nedstämd – stora skillnader mellan kommunerna, men samma könsmönster, 2008/2009

11 Ofta eller alltid ledsen eller nedstämd - utveckling över tid i kommunerna

12 Har ofta eller alltid känt sig oroliga eller rädda under de tre senaste månaderna, Gymnasiet år 1 - utveckling över tid i kommunerna

13 Har ofta eller alltid känt sig irriterade eller på dåligt humör under de tre senaste månaderna, 2008/2009

14 Ofta eller alltid haft besvärande huvudvärk de tre senaste månaderna – vanligare bland flickor (tre läsår)

15 Ofta eller alltid värk i rygg, axlar eller nacke de tre senaste månaderna – vanligare bland flickor (tre läsår)

16 Ofta eller alltid värk i rygg, axlar eller nacke de tre senaste månaderna – vanligare bland flickor i alla kommuner, 2008/2009

17 Ofta eller alltid värk i rygg, axlar eller nacke de tre senaste månaderna – utveckling över tid

18 Flickor betydligt oftare missnöjda med sin kropp än pojkar

19 Skillnaderna mellan könen i psykisk hälsa har utökats de tre senaste läsåren Sju gånger så vanligt

20 Ökning i gymnasiet av andelen som äter frukost högst två skoldagar i veckan

21 Så många äter frukost högst två skoldagar i veckan – stora skillnader mellan kommunerna, 2008/2009

22 Så ofta äter eleverna i Norrbotten lunch, 2008/2009

23 Så ofta äter eleverna middag, 2008/2009

24 Så många dricker läsk minst tre dagar i veckan - i de flesta åldrar tecken på avplaning eller minskning Försk, Åk 4 även saft

25 Så många dricker läsk minst tre dagar i veckan, 2008/2009

26 Dubbelt så vanligt att pojkar tillbringar minst fyra timmar per dag på sin fritid med att sitta framför datorn, 2008/2009

27 Så många tillbringar minst fyra timmar per dag framför TV:n på sin fritid, 2008/2009

28 Så många tillbringar minst fyra timmar per dag framför datorn på sin fritid, 2008/2009

29 Så många är fysiskt inaktiva, dvs idrottar mindre än en gång i veckan på sin fritid, 2008/2009

30 Så många dricker alkohol minst någon gång i månaden, 2008/2009

31 Alkoholbruk - utveckling över tre läsår

32 Så många röker minst någon gång i veckan, 2008/2009

33 Rökning i gymnasiets första år - utveckling över tre läsår

34 Snusning i Norrbotten, gymnasiet år 1 - utveckling över tre läsår

35 Så många snusar minst någon gång i veckan, 2008/2009

36 Så många av barnen säger att vuxna röker inomhus där de bor, 2008/2009

37 Osäkra på hur de skulle svara om de blev erbjudna narkotika, 2008/2009

38 Narkotikaanvändning i gymnasiets första år, 2008/2009

39 Användning av dopingpreparat - gymnasiets första år, 2008/2009

40 Har blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlade av andra elever i skolan - de tre senaste månaderna, 2008/2009

41 Stress över skolarbetet - utveckling över tid, Norrbotten

42 Trots att de flesta trivs bra i gymnasiet väljer var fjärde till var femte elev att ibland stanna hemma utan att vara sjuk, 2008/2009

43 Arbetsron i skolan har försämrats något sedan 2007/2008

44 Överviktiga eller feta, Norrbotten 2008/2009

45 Överviktiga eller feta - tre läsår, kommuner i Norrbotten

46 De flesta har en vuxen att prata med om det som är viktigt, 2008/2009

47 Använder värktabletter minst några gånger i veckan – vanligast bland flickor, 2008/2009

48 Pojkarna i gymnasiet är i högre utsträckning än flickorna fysiskt inaktiva, dvs idrottar mindre än en gång i veckan på sin fritid, 2008/2009

49 De allra flesta trivs i skolan, Norrbotten 2008/2009

50 Med sin arbetsmiljö är man mest nöjd med idrottshall, matplats och klassrum, minst nöjd med duschar och toaletter, Norrbotten 2008/2009 Är skolgårdarna inte väl utformade för elever i årskurs sju?

51 Förmågan att koncentrera sig i skolan har på de flesta håll försämrats sedan 2007/2008


Ladda ner ppt "Bilder från rapporten: Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008/2009 Annika Nordstrand utredare folkhälsa Norrbottens läns landsting www.nll.se/folkhalsa."

Liknande presentationer


Google-annonser