Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning landstingsfullmäktige 2011-04-13 Sekretariatet: Annika Nordstrand, Kerstin Sandberg Lägesbeskrivning av hälsan och faktorer som påverkar hälsan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning landstingsfullmäktige 2011-04-13 Sekretariatet: Annika Nordstrand, Kerstin Sandberg Lägesbeskrivning av hälsan och faktorer som påverkar hälsan."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning landstingsfullmäktige 2011-04-13 Sekretariatet: Annika Nordstrand, Kerstin Sandberg Lägesbeskrivning av hälsan och faktorer som påverkar hälsan i Norrbotten.

2 Utvecklingen av medellivslängden från födelsen 1991- 2010, 5-årsperioder, Norrbotten och riket Källa: SCB

3 Medellivslängden från födelsen perioden 2006-2010 MÄN KVINNOR Män riket: 79,1 år Norrbotten 78,2 år Kvinnor riket: 83,2 år Norrbotten 82,7 år

4 Källa: Socialstyrelsen Dödsorsaker 2009 Dödligheten i Norrbotten i förhållande till riksgenomsnittet 2009 Mått: åldersstandardiserade dödstal

5 Källa: Socialstyrelsen, Hjärtinfarktregsitret Incidens i akut hjärtinfarkt, åldrarna 20 – 74 år Norrbotten och riket, 1990 - 2008

6 Incidens i cancer, alla oavsett tumörtyp, åldrarna 20 – 74 år Norrbotten och riket, 1990 - 2009

7 Bra/ganska bra självrapporterat hälsotillstånd, år 2010 MÄN KVINNOR Andel i procent

8 De flesta mår oftast ganska eller mycket bra, men flickorna något mindre ofta än pojkarna i gymnasiet.

9 Andel med svår värk i rörelseorganen, Norrbotten och riket, år 2010 Källa: Hälsa på lika villkor?

10 Äter medicin mot högt blodtryck, Norrbotten åren 2006 och 2010, egna uppgifter

11 Förekomst av övervikt och fetma bland vuxna

12 Överviktiga eller feta, utveckling över fyra läsår visar inga större tecken på förbättringar.

13 Överviktiga eller feta, läsåren 2006/07 – 2009/10 Flickor åk 7 Pojkar åk 7 Pojkar Gy 1 Flickor Gy 1

14 ”Livsviktigt” : en långsiktig satsning i samverkan med kommuner - för att förebygga övervikt och fetma i Norrbotten Pilotkommuner Gällivare och Piteå 2010-2012, därefter hela länet Hälsoorientering av hälso- och sjukvården Lokalsamhällets aktörer och kommunens folkhälsoråd Lärandeseminarium Bygga nytt sätt att arbeta

15 Några av de färdigutbildade hälsokoordinatorerna Landstingstidningen nr 1, 2011

16 Sitter mest stilla på fritiden. Promenerar, cyklar eller rör sig på annat sätt högst 2 timmar i veckan. Skalan upp till 30 procent

17 Allt färre skolelever motionerar/ idrottar på sin fritid Minst 3 gånger i veckan Mindre än 1 gång i veckan

18 Allt fler äter sällan frukost Frukost högst två skoldagar i veckan, fyra senaste läsåren

19 Röker varje dag i befolkningen 16- 84 år- karta KVINNOR MÄN

20 Rökning allt vanligare i gymnasiet

21 LÄNK: www.tobaksfri.se

22 Andel med riskabla alkoholvanor, Norrbotten åren 2010 och 2006

23 Alkoholbruket minskar i gymnasiet

24 Nedsatt välbefinnande, Norrbotten och riket, 2010

25 Ofta eller alltid ledsen eller nedstämd senaste tre månaderna,fyra senaste läsåren.

26 Klamydiaincidens Norrbotten - Riket Klamydiaincidens Norrbotten - Riket

27 Arenor vi använder för kommunikation av fakta om sexuellt överförbara infektioner och för att påverka beteende Fritid Skola, universitet (militären) Hälso- och sjukvård Person-person Utbildning av personal Väntrum Kampanjer (reklam, film, internet, affischer) bidrag till organisationer och deras projekt Bidrag Samarbetsprojekt information från ungdomsmott HIV/STI

28

29 Länk: www.gratiskondomer.nu

30 Dåligt hälsotillståndDiabetesSvår värk Hälsobesvär bland kvinnor och män Skillnader mellan män och kvinnor och åldrar

31 Andel med gott hälsotillstånd i olika grupper, Norrbotten år 2010 Skillnader mellan samhälls- grupper

32 MänKvinnor Andel som har nedsatt välbefinnande, Norrbotten, år 2010. Urval 20 – 64 år Skillnader mellan olika livs- situationer Skala upp till 40 %

33 Summerat barn och ungdomar Mycket att glädjas åt De allra flesta mår bra, sover bra, har någon vuxen att prata med om det som är viktigt, och trivs för det mesta bra i skolan. På samma gång ser vi en fortsatt utveckling av ohälsosamma levnadsvanor som kan få negativa konsekvenser för hälsoutvecklingen Sämre motionsvanor, oavsett kön Sämre frukost- och lunchvanor, oavsett kön Ju sämre frukostvanor, desto sämre koncentrationsförmåga i skolan Allt fler flickor sitter länge framför datorn

34 Forts. Summerat barn och ungdom Vissa positiva tecken Pojkarna i gymnasiet tycks ha börjat dra ned på sin läskkonsumtion, Vilket blir nästa steg i en ökad medvetenhet? Hur ska vi nå dit? Livsviktigt är en satsning i samverkan mellan landstinget och Piteå och Gällivare som pilotkommuner, för att förebygga övervikt och fetma i Norrbotten. Inga förbättringar avseende psykisk hälsa

35 Summerat vuxna och äldre Positiva trender Norrbottningarna tycker sig ha bättre självskattad hälsa än för fyra år sedan. Besvär med värk i rörelseorganen bland norrbottningarna har minskat i förhållande till tidigare men är fortfarande vanligare i länet än genomsnittet för riket. Tandhälsan är bättre än för fyra år sedan. Norrbottningarna känner sig mindre stressade och har bättre välbefinnande än genomsnittsvensken. Rökning fortsätter att minska och minskar inom alla samhällsgrupper.

36 Forts. Summerat vuxna och äldre Oförändrade eller negativa trender Ingen påtaglig förändring i positiv riktning när det gäller förekomst av hjärt- och kärlbesvär. Förekomsten av övervikt eller fetma är fortfarande hög och har inte minskat under de senaste fyra åren. Gruppen unga män visar fler negativa tecken. Fler mår psykiskt sämre än för fyra år sedan (välbefinnande, stress, ängslan) och fler har övervikt. Trots en förbättring har fortfarande en av fyra unga kvinnor nedsatt välbefinnande. Alkoholvanorna bland unga vuxna oförändrade. Unga kvinnor har samma alkoholmönster som jämnåriga män. Den ojämnlika hälsan har blivit mer påtaglig genom möjligheten att se med Norrbottensperspektiv.

37 Läs mer om folkhälsan i Norrbotten på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Utbildning landstingsfullmäktige 2011-04-13 Sekretariatet: Annika Nordstrand, Kerstin Sandberg Lägesbeskrivning av hälsan och faktorer som påverkar hälsan."

Liknande presentationer


Google-annonser