Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoarbete i Munkedal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoarbete i Munkedal"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoarbete i Munkedal
Hälsa för alla – 1985 Från primärvård till kommun Regionen bildas Avtal mellan region och kommun

2 Organisation - då och nu
1985 – Folkhälsoråd med arbetsgrupper Hälsopolitisktprogram 2001 – LLG och folkhälsoråd 2002 – Folkhälsopolitiskt råd 2004 – Folkhälsoplan …..?

3 Hur går det med Folkhälsopolitiken?
SVERIGE I VÄRLDSTOPPEN I FOLKHÄLSA! Medellivslängd enligt WHO 2002

4 Vi lever längre i Munkedal!

5 Folkhälsoframgångar Sverige ligger fortfarande bra till när det gäller levnadsnivå, relativt hög jämlikhet. Den kulturella aktiviteten har ökat. Små barns kroppsliga hälsa är utmärkt. Sjukvården är bra på att rädda liv – låg åtgärdbar dödlighet Förebygga skador — Sverige är bäst i världen när det gäller att förebygga dödsolyckor hos barn (men tyvärr inga framgångar när det gäller fallolyckor bland äldre) Arbetet med att förebygga hiv/aids har varit framgångsrikt även om antalet nysmittade ökat de senaste åren Vi röker allt mindre — minskad rökning innebär flera tusen färre förtidiga dödsfall varje år September 2005

6 Områden med anledning till oro
Ingen påtaglig minskning av hälsoskillnader Ökade socioekonomiska och etniska skillnader när det gäller valdeltagande Tecken på att ungdomars känsla och delaktighet har minskat Trendmässigt minskande sysselsättning och ökade ohälsotal Fortfarande påtagliga miljöproblem bland annat när det gäller vissa typer av luftföroreningar och buller Förebyggande arbete dåligt utvecklat i sjukvården Ökande övervikt, minskad fysisk aktivitet, ökad alkoholkonsumtion

7 De stora hoten mot hälsan
Sämre psykisk hälsa — allt fler sover illa och är nedstämda Kraftig ökande ohälsotal — 15 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar inte på grund av sjukdom Minskad fysisk aktivitet och övervikt en hotande folkhälsobomb Den högsta alkoholkonsumtionen på mer än 100 år

8 Många har problem med sömnen

9 Förskrivning av mediciner mot depressioner
6 procent av svenska folket använder antidepressiva. I de högsta åldersgrupperna är andelen 15—20 procent.

10

11 830 000 PERSONER ÄR SJUKSKRIVNA ELLER FÖRTIDSPENSIONERADE
Antal ohälsodagar per sjukpenningförsäkrad

12

13 Andel elever med normal kroppsvikt
Beräknat på längd/vikt index i skolår 4 (ca 10 år) Motsvarar ett BMI (vikten i kg/längd i m x 2) - övervikt för barn <20,0 och fetma <25,6

14

15 Roller och ansvar Ansvarsnivåer:
Fullmäktige/nämnden har befolkningsansvaret för folkhälsa Cheferna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet Folkhälsosamordnaren har en stödjande funktion inom kommunen som helhet

16 Folkhälsosamordnarens roll Uppdragsgivare
initiativ, konsult och stöd Uppdragsgivare Närmaste chef Närmaste nämnd/styrelse Ytterst kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Kund Primärt chefer med utförandeansvar Sekundärt politiker med ansvar för styrning och uppföljning

17 Gruppsamtal Camilla, Per-Arne, Jan, Anne
Gunvor, Lars-Erik, Hans, Uno, Lotta Gunnel, Donald, Mariette, Eva Bertil, Lars-Göran, Åsa, Leif, Ewy

18 Frågor att samtala om Hur kan vi implementera folkhälsomålen i kommunens fortlöpande arbete? Vilka mål berör ”min” förvaltning/nämnd? På vilket sätt? Vad skulle vi vilja utveckla mer? Hur använder vi oss av ”folkhälsotänket” för att det ska vara gott att leva i Munkedal, skapa attraktion och tillväxt?

19 Till sist: Hur går vi konkret vidare…vad är nästa steg?
Ska vi genomföra utbildningsdag för ”30-gruppen” den 15 juni? Vad för fokus ska den dagen ha?

20 Tack!! Hälsa skapas i vardagen där människor
Till alla deltagare och inblandade på olika sätt! Hälsa skapas i vardagen där människor lär, lever, leker och älskar! Folkhälsopolitiska rådet


Ladda ner ppt "Folkhälsoarbete i Munkedal"

Liknande presentationer


Google-annonser