Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämlikhet – en hälsofråga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämlikhet – en hälsofråga"— Presentationens avskrift:

1 Jämlikhet – en hälsofråga
Presentation vid Nordiskt Forum Malmö 12/6 2014 Elisabeth Bengtsson

2 Könsparadoxen Varför lever krassliga kvinnor längre än män?

3 Medellivslängd och dödlighet

4

5 Medellivslängd i några olika länder år 2012
Mäns medellivslängd Kvinnors medellivslängd Monaco 85,74 93,77 Japan 80,57 87,43 Singapore 81,47 86,21 Australien 79,48 84,45 Frankrike 78,35 84,73 Spanien 78,26 84,47 Sverige 78,86 83,63 Nederländerna 78,84 83,08 Norge 77,65 83,14 Tyskland 77,93 82,58 Storbritannien 78,05 82,4 Grekland 77,48 82,79 Finland 75,94 83,02 ..

6 Datainsamling 29 okt 2012 – 22 mars

7 Överdödlighet bland män i olika dödsorsaker i åldrarna upp till 60 år
Överdödlighet bland män i olika dödsorsaker i åldrarna upp till 60 år. Skillnaden mellan antal döda män per och antal dödakvinnor per , åren 2002–2004. Olika dödsorsaker. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

8 Återstående medellivslängd vid 30 års ålder

9 Några exempel på könsskillnader i Hälsoutfall:
Resultat från de skånska Folkhälsoenkäterna

10 Bra självskattad hälsa

11 Livskvalitet

12 Hälsoutfall

13 Psykisk ohälsa

14 Man ser könsskillnader i självrapporterad hälsa redan i skolåldern

15 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Mår bra eller mycket bra Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 samt den vuxna befolkningen i åldern år, Region Skånes folkhälsoundersökning ”Folkhälsa i Skåne 2008.

16 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Minst två psykiska eller somatiska besvär per vecka Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012. Nationella siffror från Folkhälsoinstitutets undersökning ”Svenska skolbarns hälsovanor 2009/2010

17 SKOLAN SKOLAN Stress av skolarbetet
Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012

18 Tänkbara förklaringar till könsskillnader i hälsa och mortalitet
Strukturella faktorer Biologiska faktorer

19 Livsvillkor och livsstilsfaktorer
Skillnader i livsvillkor Könssegregerad arbetsmarknad Könsroller Hälsorelaterade beteenden såsom rökning och alkoholvanor Skillnader i hälso- och sjukvårdskonsumtion Biologiska faktorer Könshormonernas påverkan. Testosteron och Östrogen. Genetiska skillnader

20 Några exempel på könsskillnader i arbetsrelaterade faktorer och livsstilsfaktorer:
Resultat från de skånska Folkhälsoenkäterna

21 Arbetstid Män Kvinnor

22 Arbetsmiljö – Job strain

23 Pendling till arbetet Personer i åldern år

24 Vård av anhörig

25 Ekonomisk stress

26 Svagt emotionellt stöd

27 Otrygghet i bostadsområdet

28 Andel män och kvinnor med riskkonsumtion av alkohol
(> 128 g ren alkohol/vecka för män; > 96 g ren alkohol/vecka för kvinnor)

29 Daglig rökning och/eller daglig snusning

30 Låg fysisk aktivitet på fritiden

31 Andel män och kvinnor med låg konsumtion av frukt och grönt

32 Andel män och kvinnor med riskabla spelvanor

33 Ansamling av riskbeteenden

34 Hur ser det ut när vi blir äldre?

35 Andel äldre i Skåne som varje vecka besväras av ensamhet
35

36 Andelen äldre med eller utan funktionsnedsättning som besväras av ensamhet minst en gång varje vecka. Modén Birgit

37 Hjälpbehov bland de äldre i Skåne
I åldrarna år klarar de allra flesta sina vardagliga aktiviteter utan hjälp Cirka 30% av de allra äldsta männen år behöver hjälp med att klara matlagning och tvätt 15-20% av de allra äldsta kvinnorna år behöver hjälp med matinköp och städning Andelen äldre som besväras av ensamhet med eller utan behov av hjälpmedel eller hjälp av någon annan person för att ta sig fram utomhus 37

38 Skadeincidens, antal skadade per 1000 invånare och år, för olycksfall i trafikmiljö – Skåne 2013
Källa: Skaderegistret i Region Skåne

39 Skadeincidens, antal skadade per 1000 invånare och år, för olycksfall i bostadsmiljö – Skåne 2013
Källa: Skaderegistret i Region Skåne

40 SLUTSATSER Hälsoparadoxen – Män rapporterar en bättre hälsa, men lever kortare än kvinnor. Kvinnor har sämre hälsa än män när man mäter psykisk ohälsa, arbetsrelaterade besvär och hälsorelaterad livskvalitet, medan män har sämre hälsa än kvinnor när man mäter levnadsvanor och förtidig dödlighet. Bland de många förklaringar till könsskillnader i hälsa och dödlighet innefattas biologiska skillnader, könsroller, livsstilsfaktorer och olikheter i hälso- och sjukvårdskonsumtion.

41 Tack!


Ladda ner ppt "Jämlikhet – en hälsofråga"

Liknande presentationer


Google-annonser