Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blev det så här? Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås (2017-04-06)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blev det så här? Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås (2017-04-06)"— Presentationens avskrift:

1 Hur blev det så här? Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

2 Det västerländska samhället har aldrig varit så rikt som nu - materiellt sett. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga… Vad gör vi åt detta? Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

3 PSYKISK OHÄLSA Några exempel…
Andelen 16–24 åringar som upplever ängslan, oro eller ångest har ökat, och den fortsätter att öka Vanligare att ungdomar vårdas på sjukhus för depression och ångesttillstånd Andelen 20–24 åringar som vårdats för depression dubblerades mellan 1997 och 2007 Fler kvinnor än män upplever sig ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande Ungdomar med låga eller ofullständiga betyg från grundskolan ha kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem Försäljning av antidepressiva medel till 15–19 åringar fördubblades mellan 1999 och 2003 Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

4 Kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa
Källa: Statens Folkhälsoinstitut (2010) Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

5 Kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa
Källa: Statens Folkhälsoinstitut (2010) Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

6 Kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa
Källa: Statens Folkhälsoinstitut (2010) Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

7 Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås (2017-04-06)

8 INSATSER FÖR PSYKISKHÄLSA
Några exempel… Hälsofrämjande åtgärder Familjen Skolan - en förskola av hög pedagogisk kvalitet är särskilt viktig för barn från mindre resursstarka hem Kultur och fritid Förebyggande åtgärder Att redan inom barnhälsovården tidigt identifiera föräldrar i behov av råd och stöd Identifiering av psykisk ohälsa Skyddsfaktorer som sociala nätverk, arbete/sysselsättning och sammanhang/mening påverkar den psykiska hälsan Barn i riskzonen; barn till missbrukare, psykiskt sjuka, arbetslösa, ensamstående samt barn utanför det egna hemmet Behandlande insatser Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

9 SLUTSATSER Kommunerna har det generella ansvaret för en stor del av de insatser som rör barn och unga Regionen har ansvaret för att tillgodose barn och ungas behov av hälso- och sjukvård Primärvårdens roll som första linjens vård för barn och ungas psykiska hälsa kommer fortsatt att vara av central betydelse Det finns en organisatorisk/profession ell struktur för samordning mellan region och kommun Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

10 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN Gemensam politisk målbild rörande barn och ungas psykiska hälsa Familjecentraler Ungdomsmottagningar Elevhälsa VästBus Första linjens vård Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

11 DETTA BÖR GÖRAS… Genomförandet föreslås samordnas i en aktivitetsplan inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg I samband med framtagandet av en samordnad politisk målbild, rörande barn och ungas psykiska hälsa, föreslås att ett seminarium arrangeras Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås ( )

12


Ladda ner ppt "Hur blev det så här? Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Borås (2017-04-06)"

Liknande presentationer


Google-annonser