Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna"— Presentationens avskrift:

1 ´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna

2 Ny skollag (2010:800) första juli 2011
Alla elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska , specialpedagogiska och psykosociala insatser. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator

3 Syftet med lagändringen
Stärka det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. Stödja elevernas utveckling mot målen i skolan. Skolan har ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling

4 ”Tillgång till” Alla elever ska ha tillgång till elevhälsans professioner En skolkurator har ofta mellan elever att ansvara för

5 Kommunernas lösning Fler elever att ansvara för i stället för fler skolkuratorer.

6 Var tredje skolkurator lever inte upp till lagens intentioner för elevhälsan
Främjande och förebyggande arbete hinns inte med Skolkurator finns inte på varje skola Alla elever har i realiteten INTE tillgång till skolkurator Är reformen ett slag i luften?

7 Brytpunkt Enligt en undersökning som Novus gjort åt Akademikerförbundet SSR, är 300 elever per skolkurator brytpunkten för när skolkuratorer upplever att de kan göra ett gott arbete

8 Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ökar
Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa (nedstämdhet, huvudvärk, magont nedstämdhet). Tydligt samband mellan psykisk ohälsa, dåliga skolresultat och utslagning senare i livet. Tidiga och förebyggande psykosociala insatser nödvändiga.

9 Skolkuratorns uppdrag på organisations-, grupp och individnivå
Hälsofrämjande Förebyggande Åtgärdande

10 Så här tycker vi Alla skolor ska ha en skolkurator på plats
Alla elever ska kunna träffa sin kurator vid behov Kuratorns elevunderlag måste begränsas

11 Det här föreslår vi Varje kommun utreder hur elevers tillgång till skolkurator i realiteten säkerställs. En åtgärdsplan ska upprättas med nulägesbeskrivning där antal skolkuratorer, elever och kuratorns elevunderlag framgår.

12 Åtgärdsplan Varje kommun inrättar en plan för att utöka antal skolkuratorer. Målet är minst en skolkurator på varje skola och cirka 300 elever per skolkurator


Ladda ner ppt "´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna"

Liknande presentationer


Google-annonser