Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modell för dyslexiutredning Arbetet startade i april 2010 Arbetsgruppen är geografiskt och kompetensmässigt tillsatt. - Vad är bäst för barnet? -Minsta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modell för dyslexiutredning Arbetet startade i april 2010 Arbetsgruppen är geografiskt och kompetensmässigt tillsatt. - Vad är bäst för barnet? -Minsta."— Presentationens avskrift:

1 Modell för dyslexiutredning Arbetet startade i april 2010 Arbetsgruppen är geografiskt och kompetensmässigt tillsatt. - Vad är bäst för barnet? -Minsta möjliga gemensamma nivå är bästa möjliga! Remiss jan - feb

2 Syfte Syftet med överenskommelsen är att barn och ungdomar i Skåne ska ha samma rätt till bemötande och insatser utifrån sina behov. En tydligare ansvarsfördelning möjliggör förbättrade rutiner som ska bidra till: - Förbättrad tillgänglighet och kvalité - Ett likvärdigt stöd för barn och ungdomar med misstänkt dyslexi i hela Skåne - Ett effektivt resursutnyttjande

3 Inventering av utbud Nationellt – är ansvaret för logopedutredningar oftast delat. Inte givet att det finns i landstingens vårdutbud. 20 kommuner i Skåne har logopeder anställda – skillnader i hur de arbetar – alla genomför inte utredningar. Alla kommuner har psykologer anställda?– skillnader i hur de arbetar – Konsultationer/utredningar Region Skåne genomför logopedutredningar vid X antal sjukhus. (ej Ystad, ?) Samt köper utredningar för att klara vårdgarantin. Stora skillnader i tillgänglighet. (vad som ingår i utredningen)

4 Arbetsgruppen konstaterar Ansvar för logopedutredning går inte att härleda till en av huvudmännen. Ansvaret för pedagogiska insatser är ett kommunalt uppdrag och ansvaret för ordination av hjälpmedel i hemmet är Region Skånes uppdrag. Psykologfunktion/bedömning är en känslig fråga Långa väntetider till utredning är en stor svårighet – inte bara för insatser till barnet utan även för barnets självbild. Teamarbete ger bäst omhändertagande och resultat. (resursfråga) Fungerande dysleximodell kommer kräva ett ramavtal.

5 Dysleximodell Första fasen - utreda och ge stöd vid behov Andra fasen – fördjupad kartläggning - ansvarsfördelning mellan skola och Region Skåne. Pedagogisk, ev. medicinsk, psykologisk bedömning, skolans samlad bedömning och logopedisk bedömning Tredje fasen – anpassningar i barn/ungdomens vardag

6 Remissvar Kloka synpunkter En bra modell En dålig modell Kommunala självstyrelsen

7 Fler frågor Hur göra med de elever som når kunskapsmålen? Hur förfara om vårdnadshavare själv söker RS för diagnos? Gäller denna modell även privata vårdgivare ex. Carema?

8 Hur gå vidare? Beredningen för utbildningsfrågor 29 april Gemensamt ärende? AU 24 maj Styrelsen 17 juni


Ladda ner ppt "Modell för dyslexiutredning Arbetet startade i april 2010 Arbetsgruppen är geografiskt och kompetensmässigt tillsatt. - Vad är bäst för barnet? -Minsta."

Liknande presentationer


Google-annonser