Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård i rimlig tid Region Skåne Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård i rimlig tid Region Skåne Lund"— Presentationens avskrift:

1 Vård i rimlig tid Region Skåne Lund 2012-09-20

2 Tillgänglighet till vård i Region Skåne
Gemensamt ansvar Patientsäkerheten äventyras om väntetiden blir lång All specialiserad vård utförs inte överallt i Skåne A

3 Tillgänglighet till vård i Region Skåne

4 En vanlig dag i Region Skåne
Föds det 42 barn 9 800 skåningar besöker en läkare skåningar besöker en annan vårdgivare än läkare Vårdas skåningar på våra sjukhus Läggs 500 skåningar in på våra sjukhus

5 Vad säger Hälso- och sjukvårdslagen?
Alla som vänder sig till hälso- och sjukvården har, om det inte är uppenbart obehövligt, rätt till en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. En remiss är inte alltid lika med ett besök. Det är den medicinska bedömningen av remiss/egenanmälan som avgör behovet av vård och hur akut vårdbehovet är. ”Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt”

6 Vårdgaranti 0 – 7 – Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag. Om kontakt med läkare i primärvården behövs får väntetiden vara högst 7 dagar från det att beslut om sådant fattats. Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

7 Du har rätt till information om aktuell
väntetid och om den eventuellt förändras!

8 När kliniken inte kan uppfylla vårdgarantin
Om väntetiden överstiger 90 dagar är kliniken skyldig enligt lag att se till att patienten får vård av annan vårdgivare - i första hand inom regionen - i andra hand i södra sjukvårdregionen - i tredje hand i övriga landet Kliniken informerar om hur detta går till Vårdgarantin gäller inte - undersökningar (röntgen, provtagning etc) - kontroller (återbesök) - vård utomlands

9 Bra att känna till Vi har inget remisstvång i Region Skåne
Vanligtvis söker man i första hand till ”vårdcentralen” Remiss till specialist är inte alltid lika med läkarbesök – det kan också vara till annan vårdgivare (sjukgymnast, specialistsjuksköterska m.fl.) Remiss till ett sjukhus kan innebära besök/operation på annat sjukhus Halsmandeloperationer utförs inte på SUS Vårdval Grå starr infördes 1 mars

10 Fritt vårdsökande – Vård t o m länssjukvårdsnivå inom landet i övrigt
Välja vård i Södra sjukvårdsregionen Du kan välja att söka vård hos offentligt finansierade läkare eller sjukgymnaster i vilket som helst av dessa län, upp till och med länssjukvårdsnivå. Välja vård i ett annat landsting Du kan välja att söka vård på vårdcentraler/familjeläkarenhet och sjukhusmottagningar hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet. För mer kostnadskrävande vård, som att bli inlagd på sjukhus, krävs att du har en remiss från det landsting du bor i som bekräftar ditt behov av vård. Fritt vårdsökande omfattar inte medicinsk service (röntgen etc) Vid fritt vårdsökande får du själv stå för resekostnaderna Du betalar mottagande landstings patientavgift

11 Vård utomlands Det är Försäkringskassan som informerar och eventuellt beviljar detta. Här ser man inte länkarna

12 Hur kan jag som patient hjälpa till?
Egenvård i första hand Egenvårdsguiden Sjukvårdsrådgivningen ger råd. Ring 1177, eller läs på ”Be” inte om en remiss om du inte om du inte vill bli opererad just nu eller inte kan komma t.ex. pga längre resa Kom på överenskommen tid Lämna återbud i god tid så att någon annan kan utnyttja tiden

13 Mina vårdkontakter

14

15 Här finns uppgifter om väntetider: http://www.vantetider.se
Denna är väl bra som allmän info??

16 Väntetider SUS www.vantetider.se Områden med längre väntetid
ögonsjukvård hudsjukdomar ortopedi, speciellt till ryggteamet ställningstagande till CPAP behandling (vid snarkning) dyslexi (språkstörning)

17 Mer information & kontakt
Regler & rättigheter Vårdgarantin Väntetider i vården Patientforum Malmö Telefon 040 – E-post: Patientforum Lund Telefon 046 – E-post: Vårdgarantibrevlådan

18 Vi vet vart vi ska.. Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Vård i rimlig tid Region Skåne Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser