Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett gott liv i ett livskraftigt län"— Presentationens avskrift:

1 Ett gott liv i ett livskraftigt län

2 Om du är sjuk, om du har skadat dig eller om du vill fråga om något är du alltid välkommen till Landstinget Kronoberg

3 eller titta på webben 1177.se Ring 112 när det är akut
Ring 1177 för att få råd, eller titta på webben 1177.se Ring 112 när det är akut Ring din vårdcentral Texttelefon Du som är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan få råd och hjälp på texttelefon. Telefonnumret är Du kan ringa till 1177 när som helst, både på dagen och på natten. Här får du prata med någon som kan svara på dina frågor.Du får veta om det är något du kan göra själv eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.  Ring 112 till SOS Alarm om det gäller livshotande sjukdomar och skador. På SOS Alarm finns personal dygnet runt. De ger dig råd under tiden du väntar på ambulans.

4 Sjuk på dagen Ring till vårdcentralen eller 1177
På vårdcentralen finns läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor. De undersöker dig och ger dig behandling. Om du behöver speciell vård får du hjälp att komma till sjukhus. Du har rätt till tolk om du behöver det. Visa legitimation Ta alltid med dig ditt ID-kort eller LMA-kort när du besöker vården. På vårdcentralen kan du också få hjälp om du till exempel har diabetes, astma eller allergi, om du vill gå ned i vikt eller vill sluta röka. Här finns också mödravård och barnhälsovård. När du ringer till vårdcentralen eller till en mottagning kommer du till en telefonsvarare. Du får göra olika val. Du får sedan veta tiden då någon kommer att ringa upp dig. Om du vill ändra något ska du trycka *.Annars lägger du bara på luren.

5 Sjuk på kvällen eller helgen Jourläkarcentralen När vårdcentralen är stängd kan du ringa 1177 eller kontakta jourläkarcentralen. Ring innan du kommer.  Jourläkarcentralen i Växjö finns på Södra Esplanaden. Tel Jourläkarcentralen i Ljungby finns på lasarettet. Tel

6 Speciell vård Sjukhuset när det behövs
Behöver du speciell vård är du välkommen till centrallasarettet i Växjö eller till lasarettet i Ljungby. När läkaren på vårdcentralen gjort bedömningen att du behöver speciell vård får du det på sjukhus.

7 Tandvård Folktandvården finns på 24 kliniker i länet.
Du har rätt att få veta vad behandlingen kommer att kosta innan du får den. Svåra tandproblem Folktandvården har fem kliniker som tar emot patienter med svåra tandproblem. Många vill komma till tandvården. Därför kan du få vänta innan du får en tid. Men i folktandvården försöker vi hjälpa alla så fort vi kan. Klinikerna har vanlig tandvård för barn, unga och vuxna.   Besök hemma av tandhygienist Du som är äldre, sjuk eller funktionshindrad kan få besök hemma av en tandhygienist. Tandhygienisten tittar på dina tänder och ger dig information och råd.

8 Om ditt barn blir sjukt Råd
Kontakta din barnavårdscentral om du har problem med spädbarnet eller det lilla barnet, till exempel när det gäller mat. Om ditt barn är sjukt eller du behöver råd, hör av dig till din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 dygnet runt.

9 Om ditt barn blir sjukt Akut sjuk
Är ditt barn svårt sjukt eller skadat och behöver sjukhusvård – vänd dig till barnakuten, eller växeln Vid behov av ambulans, ring 112.

10 Landstinget finns i hela Kronobergs län

11 Val av vårdcentral I Kronobergs län kan alla välja vilken vårdcentral man helst vill gå till. Om du blir sjuk ska du helst söka vård på den vårdcentral du valt. Vill du veta mer om hur du väljer vårdcentral kan du ringa Fyll i en blankett För att välja vårdcentral måste du fylla i en blankett. Blanketten kan du hämta på en vårdcentral. Du kan också beställa blanketten på tel Vård på privata mottagningar Du kan söka vård hos läkare och sjukgymnaster som har egna mottagningar. Om de har avtal med Landstinget Kronoberg betalar du samma avgift som du gör i landstinget Val av läkare och sjukhus I Landstinget Kronoberg finns ett fritt vårdval. Det gäller alltid. Det betyder att att du har rätt att välja vilken vårdcentral eller vilket sjukhus du vill bli behandlad på inom landstinget. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting. Sjukhus i annat landsting Om du behöver läggas in på sjukhus och väljer ett sjukhus i ett annat landsting måste Landstinget Kronoberg godkänna det. Men i Skåne, Blekinge,Halland, Jönköping och Kalmar län kan du få vård utan att Landstinget Kronoberg godkänner det först. Om du blir akut sjuk Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka har du rätt att få vård var du än är i Sverige.Du får betala de avgifter som finns där du får vård.

12 Dina rättigheter i vården
Det är viktigt att mötet mellan personalen i sjukvården och dig som patient blir bra. Därför ska personalen lyssna på dig och du ska berätta om din hälsa och sjukdom. Rätt till information Du har rätt att få information om din sjukdom och vad du själv kan göra för att bli bättre. Du ska få veta vilka undersökningar och behandlingar som är planerade för dig. Rätt till tolk Fråga om det är något du inte förstår. Är du hörselskadad eller talskadad eller om du inte förstår svenska så bra har du rätt att få hjälp av en tolk.

13 Tystnadsplikt och personuppgifter
Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. De får bara berätta om dig och din behandling eller om din sjukdom för andra som vårdar dig. Du har rätt att få veta I Sverige har vi en lag som säger att du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig. Kontakta personuppgiftsombudet Tel Landstinget har personuppgifter om alla patienter. Vem du är, vilka sjukdomar du har och vilka behandlingar du får sparas i olika register.

14 Din patientjournal Lagen säger att landstinget måste skriva anteckningar om dig i en journal när du söker sjukvård eller tandvård. Det är för att vården ska bli god, säker och trygg. Bara du själv och personalen som vårdar dig har rätt att läsa journalen. Journalen berättar om dig I journalen sparas uppgifter om undersökningar och behandlingar, vilken sjukdom du har och om du har varit inlagd på sjukhus. Oftast har du rätt att få läsa din journal. Du kan också skriva av det som står i journalen eller få en kopia av den. Om du inte förstår det som står i journalen ska du be någon förklara för dig. Journalen finns i datorn Allt som finns skrivet om dig är samlat på ett ställe. Det går att se vilka som har läst om dig. Det gör att säkerheten blir hög. Att journalen finns i datorn gör det lättare för personalen. Men du får själv bestämma om du tillåter att personal på olika vårdplatser får läsa din journal. Det är bra om du säger till så personalen vet vad de kan säga om till exempel någon anhörig ringer och frågar hur du mår.

15 Sammanhållen journalföring
Den du söker vård hos kan titta på uppgifter om dig i journaler du har på andra vårdställen. Det innebär att vårdpersonalen får ett bättre samarbete och att din vård blir säkrare. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring.  Du kan också välja att spärra uppgifter i journalen. Du kan välja att spärra vissa uppgifter i journalen som du inte vill ska finnas tillgängliga på andra vårdställen. Du kan inte spärra uppgifter för dina barn. Om du vill spärra dina uppgifter kontaktar du det vårdställe som du besökte och som skrev in dessa uppgifter om dig i din journal. Om du ångrar dig och vill ta bort spärren igen går det bra.

16 Vårdgarantin Målet för vårdgarantin är att:
du ska få kontakt med en vårdcentral eller med sjukvårdsrådgivningen samma dag som du söker vård. om personen du talar med säger att du behöver träffa en läkare ska du få göra det inom en vecka. om du sedan behöver speciell vård ska du få tid för besök inom 90 dagar. och om du då behöver en behandling ska du få den inom 90 dagar. Om du plötsligt blir sjuk eller skadad får du vård på sjukhus eller vårdcentral så fort som möjligt. Men om du behöver annan vård kanske du måste vänta en tid. Det finns en vårdgaranti som gäller i hela Sverige. Barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt ska få tid för besök inom 30 dagar. I Landstinget Kronoberg arbetar vi för att du ska få komma till specialistvården ännu snabbare. Vi vill att du ska få vård och behandling senast inom 60 dagar. Hjälp hos annat landsting Om landstinget inte kan ge dig vård inom den tid som vårdgarantin säger kan du få hjälp hos ett annat landsting. Du betalar då bara patientavgiften och den egna avgiften för sjukresan. Har du frågor om vårdgarantin kan du ringa till patientnämnden.Tel

17 Vad får du betala Exempel: - Läkarbesök på vårdcentralen 150 kronor. - Läkarbesök på sjukhuset 300 kronor. - Inlagd på sjukhus högst 80 kronor per dag. Gratis sjukvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 19. Det är viktigt att du passar din tid. Det kan finnas planerade besök efter ditt, och om du kommer för sent kan vi inte hålla vårt tidsschema. Om du inte kan komma till ett besök måste du tala om det en dag i förväg. Annars får du betala ändå. Det gäller också för barn. Vill du veta mer Har du frågor om avgifter kan du ringa kundtjänst tel

18 Högkostnadsskydd Du behöver aldrig betala mer för vård än kronor på tolv månader. När du har betalt kronor får du ett frikort. Frikortet gäller för tiden som är kvar på de tolv månaderna. För mediciner får du ett frikort när du betalt kronor. Exempel: Du går till en läkare i april. Sedan besöker du sjukvården flera gånger och i oktober har du betalat sammanlagt 900 kronor.Då får du ett frikort och behöver inte betala något förrän i april nästa år. Detta räknas inte in Avgifter som du betalat då du varit inlagd på sjukhus räknas inte in i högkostnadsskyddet. Avgifter för hjälpmedel, hälsoundersökningar och vaccinationer räknas inte heller in i högkostnadsskyddet.

19 Sjukresor Du får åka gratis med tåg eller buss när du ska till eller från sjukvården inom länet. Om du inte kan åka tåg eller buss får du resa med servicebil. Du kan också få betalt om du åker med privatbil. Serviceresor tel Om du behöver ligga när du reser kan du beställa liggande transport hos Serviceresor. Pengar tillbaka För att få pengar tillbaka för dina resor ska du skicka dina biljetter och kvitton till Serviceresor. Har du frågor om sjukresor kan du kontakta din vårdcentral eller mottagningen på sjukhuset eller ringa Serviceresor

20 Stöd och hjälpmedel Du som har en funktionsnedsättning har rätt till vård och stöd från landstinget. Vänd dig till kommunen eller till din vårdcentral först Landstingets habilitering och rehabilitering för barn, unga och utreder sedan vad du behöver och beslutar vilken hjälp du kan få.   Texttelefon Du som är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan du få råd om vård på texttelefon. Ring Lagar och regler Vill du veta mer om lagar och regler finns de på handikappförbundens webbplats. Där finns regler om funktionshinder på många olika språk.

21 Synpunkter på vården Prata först med personalen som vårdat dig!
Du kan också ta kontakt med Patientnämnden Socialstyrelsen Patientförsäkringen Börja med att prata med personalen som tagit hand om dig. Om det känns svårt kan du prata med chefen på kliniken eller vårdcentralen. Patientnämnden hjälper dig som patient, och förmedlar kontakt mellan dig och personal inom hälso- och sjukvården ger dig information om vilken myndighet du ska kontakta om något blev fel i vården, och hur man gör. Adressen är: Patientnämnden, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö Tel: Socialstyrelsen – hit kan du anmäla felaktig vård Patientförsäkringen - Här kan du få ersättning för skador som du fått av felbehandling på sjukhus eller mottagning

22 Landstinget styrs av politiker
Den politiska ledningen, landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha. Det gör de utifrån hur hälsoläget är i länet och vilka behov som invånarna har av hälso- och sjukvård och hur ekonomin i landstinget ser ut. Det är du som väljer landstingspolitiker via din röstsedel. Landstingsfullmäktige består av 45 ledamöter och är landstingets högsta beslutande organ. Landstingsfullmäktiges möten är öppna för alla som vill komma och lyssna. Vid varje möte ges också möjlighet för länets invånare att ställa en fråga som rör landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsen består av 15 förtroendevalda politiker. De leder och samordnar arbetet med att göra verklighet av politiken. Medborgarförslag Alla kronobergare är välkomna att lämna förslag på förändringar och förbättringar av landstingets verksamhet till fullmäktige. Du måste skriva under med ditt namn samt ange adress och telefonnummer. Skriv på ett vanligt papper eller använd formuläret som finns på under Internettjänster. Skicka till: Landstinget Kronoberg Växjö Medborgardialog Medborgare kan anmäla intresse och registrera sin e-postadress. Några gånger per år får man via e-post en webbenkät med ett antal frågor inom ett utvalt område. Svaren sammanställs i en rapport som återförs till tjänstemän, politiker och publiceras på webbsidan.

23 Alla har rätt till en god och säker vård, dygnet runt
och oavsett anledning.


Ladda ner ppt "Ett gott liv i ett livskraftigt län"

Liknande presentationer


Google-annonser