Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyanländas hälso- och sjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyanländas hälso- och sjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Nyanländas hälso- och sjukvård

2 Begreppsförvirring Asylsökande Ensamkommande barn Migrant Flykting Gömd Papperslös Turist Anhörig invandrad Kvot Kärleksinvandrad PUT TUT ABO EBO Begreppen för nyanlända som kommer till eller vistas i Sverige är många och används ibland felaktigt.

3 För dig i vården är dessa begrepp viktigast att ha kännedom om:
Asylsökande Nyanländ som fått uppehållstillstånd Gömd Papperslös Alla barn ska behandlas lika, oavsett på vilka grunder de är i Sverige Asylsökande- en person som kommit till Sverige och ansökt om att få stanna dvs. sökt asyl. En nyanländ med uppehållstillstånd har fått besked om att få stanna i Sverige, ibland tillfälligt (TUT) men oftast permanent (PUT). Personen tilldelas då de fyra sista siffrorna i personnumret. Gömd- en person som sökt asyl men fått ett avslag och ska lämna landet. Personen har då valt att stanna men lever gömd. Papperslös- en person som kommit till landet men som aldrig gett sig till känna för myndigheterna för att ansöka asyl. Lever helt illegalt i landet.

4 Landstingets uppdrag Asylsökande vuxna ska erbjudas akut vård och vård som inte kan anstå (vänta). Det är alltid läkaren som avgör vårdbehovet. Nyanlända med uppehållstillstånd ska erbjudas vård som övriga bosatta. Gömda vuxna ska erbjudas akut vård och betalar som asylsökande. Papperslösa ska erbjudas akut vård men betalar enligt utomlänstaxan. En inledande hälsoundersökning erbjuds asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade. Den 1 juni 2013 planeras en lagändring som gör att även papperslösa ska erbjudas vård i samma omfattning som asylsökande.

5 Betalning asylsökande
Åtgärd Avgift Hälsoundersökning Gratis Läkarbesök, primärvård Specialistvård efter remiss från primärvården 50 kr Annan sjukvårdande behandling 25 kr Akut- eller specialistvård utan remiss Vårdgivarens ordinarie avgift Vård utan uppvisande av LMA-kort Hela vårdkostnaden (utomlänstaxa) Barn och ungdom under 18 år Ungdomar mellan 18 år och till det kalenderår de fyller 19 Gratis (endast vård som inte kan anstå) Förebyggande barn- och mödrahälsovård Uteblivet besök Vårdgivarens ordinarie avgift, d.v.s. 100, 150 eller 300 kr Asylsökandes patientavgift regleras i Förordningen om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. Observera att den låga avgiften endast gäller mot uppvisande av giltigt LMA-kort.

6 LMA Lagen om mottagande av asylsökande
Styr allt som gäller under asyltiden ex. vårdavgifter Alla asylsökande har giltiga LMA-kort. När de går ut, byts de direkt av Migrationsverket. Nyfödda asylsökande barn får sina LMA-kort inom två veckor. Om en person kommer med ett LMA-kort där giltighetstidens gått ut kan man be personen gå och byta det på Migrationsverket, görs inte det är personen troligtvis inte längre asylsökande utan gömd.

7 Ersättning för vård Schablon för asylsökande
Kostnadskrävande vård (över kr) för asylsökande Varaktig vård för personer med PUT ( kr) Engångsersättning för hälsoundersökningar 2070 kr/person Schablonersättningen regleras ut till vårdenheterna utifrån när den asylsökande har registrerats i kassan- ersättning per vårdgivande funktion. Kostnadskrävande vård över kr utmärksammas i ekonomisystemet och manuellt söks dessa kostnader från Migrationsverket Varaktig vård- mer info nästa bild Hälsoundersökningar- underlag sänds in till ekonomiavdelningen

8 Varaktig vård Landstinget har rätt att ansöka om ersättning för vårdkostnader för inflyttade personer med uppehållstillstånd som har en kronisk sjukdom eller funktionshinder. Landstinget kan ansöka om ersättningen så länge åkomman finns kvar. DU är viktig för att dessa patienter ska identifieras.

9 Vem ska du identifiera? En nyanländ person med uppehållstillstånd som har en åkomma eller ett funktionshinder som man bedömer kommer att finnas kvar i mer än tre år Åkomman eller funktionshindret ska ha funnits redan när personen kom till kommunen Det bedöms att vården kommer kosta mer än kr per år (tänkt landstingsgemensamt - över centrumgränserna) Är du osäker- sänd in blanketten! Det är ekonomienheten som sedan bevakar kostnaderna. Kommer kostnaderna inte upp till kr på ett år, stryks ärendet. Det ni behöver identifiera är: -Nyanländ person -Varaktighet i åkomman -Dyr åkomma

10 Information om framtida vårdbehov
Bilaga till hälsoundersökning Information om framtida vårdbehov Genomförd undersökning daterad ……………………………….. visade på att patienten har en sjukdom eller ett funktionshinder som kommer att innebära behov av omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser, akut eller under en längre tid. Patientens namn: Patientens personnummer: Ev andra personuppgifter som ex. A-nummer/Dossnr: Informationen sänds till Yvonne Sjöbohm Redovisningssupport ekonomi Denna blankett ska skickas in till Yvonne Sjöbohm för att bevakning av patientens vårdkostnader ska starta. Det spelar ingen roll vilken yrkeskategori som sänder in den. Det gör inget om flera blanketter kommer in på samma person, det sorterar Yvonne. När vårdkostnaderna närmar sig kr för åkomman, startar ansökningsprocessen. Ett läkarintyg behövs då som styrker varaktigheten av vården.

11 Mer information finns på webben
Visa webbsidan via länken. Sökvägen är genom ”hälso- och sjukvårdspersonal”- vård av personer från andra länder. Det går också att nå webbsidorna externt.

12 Samordnare i ditt centrum
Akutcentrum Stefan Engdahl, tel 7667 Barn- och kvinnocentrum Ulla Edholm, tel 5984 Tandvårdscentrum Gunnel Håkansson, tel 8573 Kirurgicentrum Annelie Panzar, tel 8078 Medicincentrum Mona Göthe, tel 8287 Primärvårds- och rehabcentrum Ing-Mari Johansson, tel 8214 Psykiatricentrum (region) Magnus Linderos, tel 6508 Psykiatricentrum (vuxen) Bengt- Olof Gustavsson, tel 6361 Övergripande ekonomiska frågor Sandra Nyqvist, tel 6264 Övergripande strategiska frågor Jessika Andersen , tel 7685


Ladda ner ppt "Nyanländas hälso- och sjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser