Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn"— Presentationens avskrift:

1 Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn
RÖK/LÖK Partnerskap Skåne Överenskommelse Kommun Länsstyrelse - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning Fskss, Af -- Sfi kommunen - SO kommunen - Stöd vid bosättning kommunen Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Kvotflyktingar Asylsökande Uppehållstillstånd, PUT, TUT eller avslag Arbete, studier, fortsatt planering Af Ensamkommande asylsökande barn ”Utslussning” Ankomstkommun och Anvisnings-kommun, MiV HVB hem eller familjehem, kommun God man, grundskola o gymn, kommun Överenskommelse Lst under ledning av MiV

2 Välkommen Malmö 29 oktober 2013 Åsa Stenbäck Holmér Välkomna!
Antalet här idag, viktiga frågor, önskemål skola, era behov. Presentera programpunkterna.

3 Länsstyrelsernas integrationsuppdrag
Medverka till att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända Tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande och förhandlar med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn Främja samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända Vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av kommunal verksamhet som svenskundervisning för invandrare och samhällsorientering Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och lokal nivå Hur? Beredskap och kapacitet: Anordnar seminarier och utbildningar, anordnar nätverksmöten och initierar nya vid behov ÖK: har kontinuerliga kommundialoger med länets kommuner och följer upp de ÖK som kommunerna har tecknat Främja samverkan: utvecklingsmedel enligt § 37 som kommunerna kan ansöka om årligen

4 Mottagning i Skåne 2012 Sverige: nyanlända togs emot varav var ensamkommande barn Skåne: nyanlända togs emot varav 211 var ensamkommande barn 2013 Sverige: asylsökande kommer till Sverige varav ensamkommande barn Skåne: (okt 1897) nyanlända kommer till Skåne varav 480 (okt 207) ensamkommande barn

5 Myndigheterna samverkar i bosättningen
Myndigheterna samverkar i bosättningen. Det är Migrationsverket som beräknar hur många nyanlända invandrare som omfattas av flyktingmottagandet och som har behov av plats för bosättning i en kommun under det kommande året. Arbetsförmedlingen fastställer, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, en länsvis fördelning av mottagningsbehovet i varje län. Länsstyrelserna träffar sedan överenskommelser med kommunerna inom det aktuella länet om mottagande för bosättning

6 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn oktober 2013
Båstad Höganäs Helsingborg Bjuv Klippan Perstorp Höör Hörby Hässleholm Osby Kristianstad Bromölla Eslöv Kävlinge Lund Burlöv Lomma Malmö Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Ystad Vellinge Trelleborg Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Landskrona Ej överenskommelse, 10 kommuner

7 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och nyanlända oktober 2013
Båstad Höganäs Helsingborg Bjuv Klippan Perstorp Höör Hörby Hässleholm Osby Kristianstad Bromölla Eslöv Kävlinge Lund Burlöv Lomma Malmö Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Ystad Vellinge Trelleborg Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Landskrona Ej överenskommelse, 5 kommuner

8 Utvecklingsmedel enligt §37
Samverkan och mottagningskapacitet §37 A Flyktingguider underlätta etableringen i samhället skapa nätverk stödja språkinlärning ge socialt stöd till ensamkommande barn i samverkan med idéburen sektor öka kommunernas mottagningskapacitet insatser riktade till ensamkommande barn

9 Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utvecklingen av etablering för asylsökande flyktingar och andra invandrare Länsstyrelsen samordnare. Margaretha Pålsson är ordförande i strategiska samverkansgruppen (Pia representerar AF). Årlig revidering. Arbetet 2013 är igång.

10 Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet att vara delaktiga En del av den regionala överenskommelsen RÖK I Partnerskap Skåne samarbetar vi runt frågor som rör integration och nyanländas etablering vi utgår från kunskap och uppdrag och förhåller oss till målgruppernas egna behov och perspektiv

11 SHK MILSA ÖIGS NAD Hiv/STI SIBC
Samhälls- & hälso kommunikatörer MILSA Plattform för migration och hälsa ERF ÖIGS Ökad inkludering genom språk ESF NAD Nätverk, Aktivitet Delaktighet (ERF) Hiv/STI Prevention migrations- perspektiv SIBC Somali Information &Business Centre ESF SHK - Samhälls och hälsokommunikatörer – genom dem når vi alla flyktingar i Skåne med information om samhälle och hälsa. NAD - nätverk aktivitetet delaktighet – idéburen sektor och föreningsliv som resurs och partner ÖIGS - språk – kompletterande metoder för språkinlärning, samarbete med föreningar, näringsliv, arbetsförmedling, språkpraktik och utbildningar SIBC - somali information and business center – Malmö, Kristianstad och Eslöv, information till somalier, råd och stöd företagande på modersmål, kunskapsbank Hiv/STI - hiv sti prevention med migrationsperspektiv – förebyggande insatser, metodstöd – nå ut med information i generella system, shk, sfi. via föreningar MILSA – plattform för migration och hälsa SAMHÄLLS OCH HÄLSOMMUNIKATÖRER – GENOM DEM NÅR VI ALLA FLYKTINGAR I SKÅNE MED INFORMATION OM SAMHÄLLE OCH HÄLSA, VI NÅR OCKSÅ MED INFORMATION OM AKUTELLA FRÅGOR OCH PROJEKT SHK PILOT, FOKUS, ÅTERFÖR NÄTVERK AKTIVITETET DELAKTIGHET – IDÉBUREN SEKTOR OCH FÖRENINGSLIV SOM RESURS OCH PARTNER SPRÅK – KOMPLETTERANDE METODER FÖR SPRÅKINLÄRNING, SAMARBETE MED FÖRENINGAR, NÄRINGSLIV, ARBETSFÖRMEDLING, SPRÅKPRAKTIK OCH UTBILDNINGAR SOMALI INFORMATON AND BUSINESS CENTER – MALMÖ, KRISTIANSTAD OCH ESLÖV, INFORMATION TILL SOMALIER, RÅD OCH STÖD FÖRETAGANDE PÅ MODERSMÅL, KUNSKAPSBANK HIV STI PREVENTION MED MIGRATIONSPERSPEKTIV – FÖREBYGGANDE INSATSER, METODSTÖD –NÅ UT MED INFORMATION I GENERELLA SYSTEM, SHK, SFI. VIA FÖRENINGAR

12 Tack!


Ladda ner ppt "Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn"

Liknande presentationer


Google-annonser