Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUB-projektet och koppling till informationsverige.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUB-projektet och koppling till informationsverige.se"— Presentationens avskrift:

1 KUB-projektet och koppling till informationsverige.se
KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen KUB-projektet

2 NISKI Nätverk för interkommunal samverkan i introduktionen
134 kommuner 46 % av Sveriges kommuner 68 % av Sveriges befolkning KUB-projektet

3 Projektidé och syfte Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. KUB-projektet

4 Riksomfattande bosättningsprojekt
Beställare och styrgrupp: Nätverket NISKI Projektägare: Norrköpings kommun Projekttid: – Kostnad/budget: Finansiering: § 37-medel Målgrupp: Nyanlända inom etableringsreformen Projektledare: Lena Nordqvist Sjöborg KUB-projektet

5 Projektorganisation KUB-projektet
Finansiärer Länsstyrelser Beställare och referensgrupp NISKI Ansökande kommuner Projektägare Norrköpings kommun Styrgrupp Arbetsutskott Utvärderare Projektledare Extern referensgrupp Samverkansgruppens arbetsgrupp Bosättning

6 Aktiviteter i projektet
Kartläggning - enkätundersökning, intervjuer Besök i olika regioner Delta i Samverkansdelegationens arbetsgrupp Bosättning Inventera pågående och tidigare bosättningsstrategier/bosättningsprojekt Samarbeta med Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt och Informationsverige.se Presentera goda exempel Sammanställa och kommunicera strukturella hinder Ge förslag till lösningar KUB-projektet

7 KUB-projektet

8 Underlätta för kommunerna att ta fram kommunpresentationer
Projektets mål Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar och ansvar för att ta emot nyanlända externt mot statliga aktörer Tydliggöra kommunernas ansvar och påvisa möjligheter i bosättningsprocessen internt kommunerna Underlätta för kommunerna att ta fram kommunpresentationer KUB-projektet

9 Mottagare av resultaten
Nyanlända inom etableringsreformen Kommunerna Arbetsförmedlingen Migrationsverket Länsstyrelserna SKL NISKI KUB-projektet

10 KUB-projektet har varit med och bidragit till..
Att bosättningsprocessen blir sammanhållen, effektiv, tydlig och transparent för såväl nyanlända som samverkande aktörer Att det finns samverkansformer, rollfördelningar och/eller verktyg som inkluderar lösningar för anvisade, personer som bosätter sig på egen hand, personer som flyttar vidare marknadsföring av inflyttningskommuner/regioner information/verktyg som ger bra förutsättningar för val av boendeort kommunikation mellan samverkande aktörer förutsättningar för planering och ett bra mottagande för kommunerna bostadsanskaffning KUB-projektet

11 Just nu/på gång Delge resultat vid konferenser/nätverksträffar
Samarbete med informationsverige.se Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt Informera och marknadsföra informationsverige.se Kommunintervjuer Ta fram och presentera goda/lärande exempel KUB-projektet

12 Behov: Fler nyanlända behöver tacka Ja till anvisning
Bosättningsprojektet Behov: Fler nyanlända behöver tacka Ja till anvisning Idag tackar ca 30 % av de nyanlända Nej till bosättningsanvisning Kommuninformation anpassad för nyanlända på Samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland - som utvecklat och driver portalen – och KUB-projektet Försök genomförs med anpassad kommuninformation för nyanlända att användas bl.a. vid anvisning. Kommunen får möjlighet att presentera sig, och etableringshandläggare har bra information lättillgänglig att använda vid anvisning. Nyanlända kan själva läsa om intressanta kommuner. 18 kommuner finns i nuläget publicerade på portalen, fler på väg in. Utvärdering ska genomföras under november. Behov finns av översättning till fler språk. Övriga åtgärder: Motivera och sätt rätt förväntningar hos nyanlända Förse den nyanlände med motivering till val av kommun och möjligheter till etablering (bosättningsmatchning) Tydliggöra möjligheterna med att tacka Ja, konsekvenserna av Nej Kontakt: Anders Fresk, Projektledare

13

14 KUB-projektet och koppling till informationsverige.se
Intervjufrågor Mottagning i kommunen Strategisk kommunalt arbete Samarbete med bostadsföretag Överenskommelsearbetet Mottagningsarbetet Samarbete med lokala AF KUB-projektet

15 Lena Nordqvist Sjöborg lena. nordqvistsjoborg@norrkoping
Lena Nordqvist Sjöborg KUB-projektet


Ladda ner ppt "KUB-projektet och koppling till informationsverige.se"

Liknande presentationer


Google-annonser