Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KICK_OFF samordning och strategier för fler enskilda konstnärer i skolan / skapande skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KICK_OFF samordning och strategier för fler enskilda konstnärer i skolan / skapande skola."— Presentationens avskrift:

1 KICK_OFF samordning och strategier för fler enskilda konstnärer i skolan / skapande skola

2 välkommen till KRLSG 2 konstkonsulentverksamheten i Västmanland, Södermanland och Uppsala koordinator: Joanna Thede

3 10.20 – 11.00Välkomnande & presentation 11.00 – 11.20Handläggare för Skapande skola Bibbi Olson på Kulturrådet 11.20 – 11.40Marielle Nylander, Bengt Frank och Lisa W Carlson från konstkonsulentverksamheterna i Norrland 11.50 – 12.10Konstkonsulent Anne Lang från Halland 12.20 – 13.20 Lunch 13.20 – 13.40Danskonsulent Eva Persson från Västra Götaland 13.50 – 14.10NUVA + KC Öst 14.10 – 14.30Fika 14.30 – 14.50Filmkonsulent Lotta Wedérus från Film i Västmanland ´ 14.50 – 15.50Nano_OpenSpace med worshopledare Karin Andersson. 15.50 – 16.00Seminariet avslutas till kl. 18.00: Utställningarna på Västmanlands läns museum och Västerås Konstmuseum KICK_OFF samordning och strategier för fler enskilda konstnärer i skolan / skapande skola

4 konstnärer + konstkonsulent = NUVA + preförstudie KICK_OFF bakgrund

5 bidra till utvecklingen av en pedagogisk utbildning för konstnärer som vill arbeta i skolan / Skapande skola en utbildning med nationell status för konstnärer och ”kvalitetssäkring” för skolorna genom att utforma förslag på innehåll och form för utbildning av konstnärer i skolan KICK_OFF förstudie

6 Finansiär (samt medverkar i seminarier) Sveriges konst- konsulenter Projektägare Projektledare Arbetsgrupp Referensgrupp Sveriges konst- konsulenter Medverkar i KICK_OFF seminarium. Samlar in goda exempel av skapande skola- projekt KRO Riks Utformar arvodesrekom- mendationer och genomför medlemsenkät KC Öst Samman- ställning av medlemsenkät NUVA och IDA- projektet Samman- ställning av medlemsenkät Behovsanalys genom arbets- situation i Skapande skola- projekt. Konst- konsulenter i Västmanland, Södermanland och Uppsala Producerar två seminarier Konstfack, bild- pedagogiska institutionen Utformar utbildning, med stöd av projektledare och referensgrupp

7 november - december 2010 • Följa Skapande skola-projekt där konstnärer från NUVA (Västerås stad), skola och fristående konstpedagoger (IDA-projektet) deltar för att med utgångspunkt i en praktisk arbetssituation analysera, utvärdera och sammanställa vad en utbildning bör innehålla. - Skapande skola projekt i Västerås stad med konstnärlig handledning av Gunnar Forsman och Berit Mannberg (konstnärer från Västerås). - Fristående bildpedagog är Susanne Christiansson från IDA-projektet • KRO Riks arbetar fram ett nationellt underlag: arvodesrekommendationer för konstnärer i Skapande skola samt genomför medlemsenkäter kring utformning av utbildning. • Bildpedagogiska institutionen på Konstfack undersöker hur en utbildning kan utformas. • Referensgruppsmöte • KC Öst sammanställer enkätundersökning bland medlemmar som delvis presenterats under KICK_OFF seminarium KICK_OFF förstudie

8 januari – juni 2011 • Workshop kring förslag på innehåll och form för utbildning under slutet av förstudien. Arr. konstkonsulentverksamheten i Västmanland, Södermanland och Uppsala. • Bildpedagogiska institutionen på Konstfack får tillgång till förstudiens material, det vill säga ett detaljerat underlag. De utformar ett förslag till utbildning med stöd av projektledare och projektets referensgrupp. Frågeställningar är bl a: Vilken form är bäst för att möta upp önskemål på innehåll enligt förstudien och för att lösa finansiering? Är en långsiktig lösning möjlig, eller startar man med en pilotutbildning? • Sammanställningen av förstudien formges till en digital rapport som publiceras på de medverkandes hemsidor. KICK_OFF förstudie

9 vision • Att utforma en pedagogisk utbildning/kurs som ska ge ökade förutsättningar för konstnärer, lärare och rektorer att arbeta med bildkonst i Skapande skola. • Att utbildningen på sikt byggs ut och erbjuds som kurs på bildlärar-, lärar-, rektors- samt konsthögskoleutbildningar över hela landet för att fungera som en resurs för mötet mellan skola, konstnärer och den pågående estetiska verksamheten i skolan. • Förhoppningen är att utbildningen även kan fungera som modell eller utvecklas för andra discipliner: dans, film, teater etc. KICK_OFF förstudie

10 fokus: samordning, strukturer, strategier fler enskilda konstnärer nationell utbildning avgränsning: ej Skapande skolas problematik generellt KICK_OFF idag


Ladda ner ppt "KICK_OFF samordning och strategier för fler enskilda konstnärer i skolan / skapande skola."

Liknande presentationer


Google-annonser