Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En nationell hemsida för UHU/ESD för utbildare på högskolenivå – www.esdsverige.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En nationell hemsida för UHU/ESD för utbildare på högskolenivå – www.esdsverige.se."— Presentationens avskrift:

1 En nationell hemsida för UHU/ESD för utbildare på högskolenivå – www.esdsverige.se

2 Bakgrund  Behov – en nationell arena för utbildare inom högre utbildning för didaktiskt utvecklingsarbete inom utbildning för hållbar utveckling.  Uppmärksammat i två studier av HSV (lärare inom två nätverk respektive lärarutbildare)  Sida uppmanar WWF att ta initiativet i Uppsala april 2008

3 Vem ska göra det?  Högskoleverket har ej fått detta uppdrag av regeringen  Ansvaret ligger på enskilda lärosäten och organisationer genom olika former av samverkan  Inledningsvis har WWF tagit initiativet till att registrera och starta upp en hemsida

4 Vem ska göra det långsiktigt? Öppen och svår fråga- WWF kommer troligen att vara en viktig finansiär för verksamheten en tid framåt….

5 Arbetet inleddes – här är vi…  I samband med en workshop vid VHU-konferensen i Uppsala 10-11 april 2008 skapades en liten arbetsgrupp för att vidareutveckla idén om en lärosätesövergripande hemsida för ESD.  Tankarna utformades till en projektbeskrivning i juni  Projektbeskrivningen utgjorde ett underlag för gruppens ytterligare diskussioner 23 sept Solna  Projektledaren tog upp hemsidan till diskussion under SWEDESD konferensen 3-4 oktober  Hemsidan byggs upp jan-feb 2009 och utvecklas fortfarande…

6 Hemsidans mål och mening  Syfte Att förankra, bygga upp och skapa en struktur där framgångsrika modeller kan utväxlas och en kritisk dialog stimuleras.  Målgrupp Utbildare (lärare men också studenter som undervisar inom studentdrivna kurser)

7 Hemsidan kännetecknas av  att den är öppen för alla intressenter i högre utbildning – också föreningar, myndigheter, folkbildning m.fl.  att den undviker att utforma slutna samtalsgrupper  att en mångfalden av olika innehåll uppmärksammas så att den inte ensidigt förknippas med traditionell miljöundervisning

8 Hemsidan kännetecknas av  Kritiskt förhållningssätt Tonen i samtalen ska vara konstruktiv och föras i respektfull anda. Samtalen kan gärna vara lite självkritiska reflektioner över olika förgivet-tagna utgångspunkter. Det bör finnas ett utrymme för att också öppet redogöra för misslyckanden.  Språk Huvudspråket är svenska. ( Tanke - Portalsidan samt några centrala sidor översätts symmetriskt med de svenska) Övrigt engelskt material kan vara specifikt

9 Avgränsningar  Erfarenhetsutbytet gäller i första hand för svenska utbildare. Bidragslämnare är i första hand utbildare i Sverige men avnämare är intresserade verksamma utbildare i hela världen.  Hemsidan är inriktad mot utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning, vilket innebär att innehållet ska fokusera på utbildningsrelevansen, d.v.s. utbildning för hållbar utveckling och inte hållbar utveckling mer generellt.

10 Initiativtagare  Projektledning WWF med en referensgrupp med representanter från:  HSV,  HU2 (Hållbar utveckling i högre utbildning),  VHU (Vetenskap för hållbar utveckling),  CEMUS (Centrum för miljö och utvecklingsstudier samt  Svenska Ekodemiker (studentförening) Värdefull input och förankring i Sverige åstadkoms dessutom med forskarnätverket "Utbildning och Hållbar utveckling" och det av Den Globala Skolan initierade nätverket för lärarutbildare, Lärhut.

11 Västerås 081111 Vi som tror på det här är:  Ulf P Andersson, Göteborgs Universitet/HU2  Carina Borgström-Hansson, WWF  Peter Dobers, Mälardalens Högskola/HU2  Pär Frick, Svenska Ekodemiker  Eva Friman, Cemus/VHU  Lars Ingelstam  Anna Lundh, HSV  Per Sund, WWF/Forskning utbildning och hållbar utveckling/Lärhut

12 Visst är det väl fler som är intresserade! Besök www.esdsverige.se och bidra med era innovativa tankar om utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning!!!


Ladda ner ppt "En nationell hemsida för UHU/ESD för utbildare på högskolenivå – www.esdsverige.se."

Liknande presentationer


Google-annonser