Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf P Andersson GMV 2008-06-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf P Andersson GMV 2008-06-11."— Presentationens avskrift:

1 Ulf P Andersson GMV

2 Hållbar utveckling och lärande
DEL 1: Introduktion Vad är hållbar utveckling? Lärande och utbildning för hållbar utveckling DEL 2: Några exempel Design för hållbar utveckling vid GU Hållbar utveckling i lärarutbildning med hushållsvetenskaplig inriktning vid GU Casemetoden för hållbar utveckling i Chalmers grundutbildning

3 Det ekologiska fotavtrycket
Konsekvensen … … om alla lever som vi Hur mycket man påverkar omgivningen

4 FN:s arbete med hållbar utveckling
4 etiska principer Ekologisk eller fysisk bärkraft Global rättvisa Generationsrättvisa Medborgerligt deltagande

5 Olika dimensioner av hållbar utveckling
Ekologiska Sociala Ekonomiska (Kulturella)

6 Högre utbildning för hållbar utveckling
Tvärvetenskaplig; integrera lärande för hållbar utveckling i samtliga vetenskapsområden och discipliner i stället för separat ämne Värdegrundad; vara baserad på sådana värderingar som efter kritiskt övervägande kan sägas ligga till grund för en hållbar utveckling Kritisk och problemlösande: ge handlingsberedskap att ta sig an de utmaningar som arbetet mot en hållbar utveckling innebär

7 Högre utbildning för hållbar utveckling
Pluralistisk: innehålla undervisning med varierande metoder; traditionella föreläsningar, konstnärliga uttryck, dramatisering, debatt, tyst kunskap och erfarenhet, med mera Studentdriven; innehålla undervisning där studenterna deltar i hur deras lärande organiseras och vad deras lärande fokuserar på Lokal relevans; fokus på såväl lokala som globala frågor

8 Väsentliga karaktärsdrag i utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104)
- Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. − Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. − Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. − Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form och innehåll. − Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. − Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och handlingsberedskap. − Utbildningens process och produkt är båda viktiga.

9 UNESCO’s Director-General and Assistant Director-General for Education have announced that the World Conference on Education for Sustainable Development – Moving into the Second Half of the UN Decade” will be held in Bonn, Germany, from 31 March to 2 April 2009.

10


Ladda ner ppt "Ulf P Andersson GMV 2008-06-11."

Liknande presentationer


Google-annonser