Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

18 maj 2009 Esbjörn Hellström, Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "18 maj 2009 Esbjörn Hellström, Lund"— Presentationens avskrift:

1 18 maj 2009 Esbjörn Hellström, Lund
LABORATORIESKOLA 2.0 18 maj 2009 Esbjörn Hellström, Lund

2 LABORATORIESKOLA 2.0 Laboratorieskola (1.0) utvecklades av John Dewey och Alice Chipman Dewey i början av 1900-talet och har sedan dess, via Ellen Key och andra reformpedagoger, även inspirerat till nu gällande läroplan. En Laboratorieskola kännetecknas av erfarenhetsbaserat lärande som grund för kunskapsutvecklingen (learning by doing).

3 LABORATORIESKOLA 2.0 SYFTE - ”hållbar pedagogisk praxis” (Dewey, 1928)
Jfr. ”hållbart lärande” (2005); ”Decade of Education for Sustainable Development”. Malmö-Lund som första nordiska region för hållbart lärande.

4 LABORATORIESKOLA 2.0 RESULTAT (1928)
Vad händer med eleverna när de kommer till college eller ut i livet? Erfarenheten visar att de klarar sig bra.

5 LABORATORIESKOLA 2.0 RESULTAT
Erfarenheten visar att de klarar sig bra. (Illeris 1991, Dahlin 2003)

6 LABORATORIESKOLA 2.0 SKILLNADER
…olika pedagogiska vetenskaper inte bara möjliga utan också behövliga.

7 LABORATORIESKOLA 2.0 VARIATION
På samma sätt som skolornas arbetsmetoder skiftar, så måste de intellektuella teorier som man slutit sig till av dessa arbetsmetoder variera.

8 LABORATORIESKOLA 2.0 …progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av -frihet,

9 LABORATORIESKOLA 2.0 …progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av -frihet, -individcentrering,

10 LABORATORIESKOLA 2.0 …progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av -frihet, -individcentrering, -aktivitet och

11 LABORATORIESKOLA 2.0 …progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av -frihet, -individcentrering, -aktivitet och -samarbete som socialt medium.

12 LABORATORIESKOLA 2.0 - - där man värdesätter skillnader i förmåga och erfarenhet i stället för likriktning.

13 LABORATORIESKOLA 2.0 OLIKA MÄTSYSTEM
Kunskapsmätningarnas plats i en pedagogisk teori är mycket annorlunda i ett statiskt utbildningssystem jämfört med i ett dynamiskt.

14 LABORATORIESKOLA 2.0 LÄRA AV ALLT
Det finns inget speciellt lärostoff som alla skolor måste använda…

15 LABORATORIESKOLA 2.0 …men i varje skola borde det finnas någonting i lärostoffet som är signifikant och som utvecklas och formas.

16 LABORATORIESKOLA 2.0 En aktivitet eller ett projekt måste naturligtvis hålla sig inom ramen för elevernas erfarenhet och knyta an till deras behov –

17 LABORATORIESKOLA 2.0 En aktivitet eller ett projekt måste naturligtvis hålla sig inom ramen för elevernas erfarenhet och knyta an till deras behov – - kännetecknet på ett bra projekt att det är tillräckligt rikt och komplext för att kräva en rad olika insatser från olika barn…

18 LABORATORIESKOLA 2.0 UPPTÄCKANDETS VÄG
… kännetecken på en bra aktivitet är att den tar tillräckligt lång tid…

19 LABORATORIESKOLA 2.0 … tar tillräckligt lång tid,
- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg

20 LABORATORIESKOLA 2.0 … tar tillräckligt lång tid,
- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg - öppnar ett nytt fält,

21 LABORATORIESKOLA 2.0 … tar tillräckligt lång tid,
- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg - öppnar ett nytt fält, - ställer nya frågor,

22 LABORATORIESKOLA 2.0 … tar tillräckligt lång tid,
- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg - öppnar ett nytt fält, - ställer nya frågor, - väcker behov av ytterligare kunskaper.

23 LABORATORIESKOLA 2.0 Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga honom att dricka.

24 LABORATORIESKOLA 2.0 HÄRMNING – PÅVERKAN
…varifrån kommer elevens idé om vad han skall göra? Den måste komma från det han redan har hört eller sett - - från omgivningen.

25 LABORATORIESKOLA 2.0 LÄRARROLLEN
Progressiva lärare kan arbeta fram avgörande och systematiserade kunskapsområden.

26 LABORATORIESKOLA 2.0 …materialet ska hänga samman med och ha uppstått ur aktiviteter och längre projekt…

27 LABORATORIESKOLA 2.0 …materialet ska hänga samman med och ha uppstått ur aktiviteter och längre projekt… …ska vara uppgifter grundade på omsorgsfulla observationer av de frågor som uppstått i samband med aktiviteterna…

28 LABORATORIESKOLA 2.0 …materialet ska hänga samman med och ha uppstått ur aktiviteter och längre projekt… …ska vara uppgifter grundade på omsorgsfulla observationer av de frågor som uppstått i samband med aktiviteterna… …ska kunna läggas till en stor men ändå fristående samling av sammanhängande stoff, byggas upp steg för steg…

29 LABORATORIESKOLA 2.0 LÄRA AV LIVET
… eleverna skall komma fram till sådana svar, som har inlärning som en oundviklig konsekvens.

30 LABORATORIESKOLA 2.0 För läraren gäller att hitta förutsättningar - - och att samverka med elevernas aktiviteter så att de får inlärning som en konsekvens

31 LABORATORIESKOLA 2.0 UNDERVISNINGSKONST
Är inte den progressiva rörelsen nu tillräckligt väletablerad för att kunna tänka igenom det intellektuella bidrag den skulle kunna ge till undervis­ ningskonsten, till den konstart som är den svåraste och den viktigaste av alla mänskliga konster?

32 LABORATORIESKOLA 2.0 En hel del kan sägas om barnets studier, men skolan är inte det ställe där barnet lever. Den förändring som nu äger rum i vår undervisning är en ändring av gravitationspunkten, en revolution inte olik den som Copernicus presenterade när astronomins centrum skiftade från jorden till solen. I detta fall blir barnet solen omkring vilket undervisningsmetoderna kretsar. Barnet är det centrum kring vilket de organiseras (The School and Society. John Dewey, 1899).

33 LABORATORIESKOLA 2.0 Text: John Dewey Urval: Esbjörn Hellström Slut


Ladda ner ppt "18 maj 2009 Esbjörn Hellström, Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser