Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SI under 2011 & ideer för framtiden Skogs- Initiativet www.skogsinitiativet.se Skogsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SI under 2011 & ideer för framtiden Skogs- Initiativet www.skogsinitiativet.se Skogsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 SI under 2011 & ideer för framtiden Skogs- Initiativet www.skogsinitiativet.se Skogsstyrelsen

2 Förslag från Mötet 12/4: • Presentation av Skogsägarnas internationella engagemang (mötet våren 2011) • ”Voluntary carbon markets” (mötet våren 2011) • SI:s Konferens våren 2011 (uppskjuten till hösten 2011) • Skogens subsidiering (då tid finns) • FAO:s Klimatarbete – Peter Holmgren (mötet idag)

3 Rekapitulering (Idé-pappret från mötet 12 april) -Fokus: Governance/Rättigheter/Hållbar Produktion -Återspegling av detta i ”institutionella arrangemang” (institutioner/lagar/regler etc.) En förutsättning för ekonomisk tillväxt, för utveckling och för hållbar miljö Grund för bättre investeringsklimat (näringsliv, REDD, bistånd) - Varför Sverige? Komparativa fördelar

4 Bekräftelser sedan sist: • Expertgruppen: 12/4 • LRF/Skogsägarna: ”The Growing Forest Partnership” – globalt initiativ fokuserat på decentraliserat skogsbruk • SI/Sidas ”skogsvecka”: ”Building capacity for forest governance” en avgörande flaskhals för hållbart skogsbruk

5 Bekräftelser forts. • SI:s möte med Stora Ensos plantageexperter: som i stora drag bekräftade ”idé-pappret” • SI:s diskussioner: bl.a. WRI, RECOFTC, WB, IIED • Konceptet återspeglat i ett förslag om konkret sanarbete från The Forest Dialogue (TFD) (Förslaget just nu hos Sida/B4D för finansiering)

6 TFD http://environment.yale.edu/tfd/ • Bildat 1999 av WB, WBCSD och WRI • En global plattform för dialog mellan aktörer i det civila samhället (”multi-stakeholder”), i olika viktiga frågor kring hållbart skogsbruk • Förslaget ligger f.n. hos Sida/B4D (Business for Development)

7 TFD:s förslag: ”Investing in Locally Controlled Forestry (ILCF)” (en vidareutveckling av en pågående TFD-dialog) Om näringslivets syn på vad som krävs för att skapa ett investeringsklimat för ett hållbart skogsbruk (institutioner & lagar etc) (”Role of investments in sustainable forestry and of institutional arrangements to promote private, development and climate mitigation investments in conjunction with local community empowerment and social entrepreneurship.”)

8 ILCF forts: • Dialoger mellan sektorns aktörer i MOZ, LIB, XXX) • TFD-seminarium i Sverige (under våren -11) • Fältdialog i Sverige med sektorns aktörer & upp-summering av ILCF-processen i okt • Vi ser förslaget som mycket strategiskt och värdefullt för såväl Näringsliv/Bistånd/REDD • Samordning av SI:s konferens med ILCF- processen under hösten

9 ILCF-Outputs: • Slutsatser (principer/guidelines för institutionella förutsättningar för skogsinvesteringar) • Investeringsmodeller – konkreta exempel som fungerar • Sammanställning av lyckade och innovativa exempel

10 SI under 2011 • SI (FS, SkS, Focali, WWF/FSC, SLU, LRF/SÄ) skall på olika sätt presentera sina resultat • Samarbetet med TFD (om Sida/B4D finansierar) • SI:s konferens flyttad till hösten • ”Agenda för skogen” (inkl. förslag om hur arbetet kan drivas vidare) Bred finansiering efter 2011 nödvändig


Ladda ner ppt "SI under 2011 & ideer för framtiden Skogs- Initiativet www.skogsinitiativet.se Skogsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser