Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU-samverkan på EU-arenan – Regionala FoU-strategier för Norra Sverige Erik Bergkvist Rapportör EuropaForum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU-samverkan på EU-arenan – Regionala FoU-strategier för Norra Sverige Erik Bergkvist Rapportör EuropaForum."— Presentationens avskrift:

1 FoU-samverkan på EU-arenan – Regionala FoU-strategier för Norra Sverige Erik Bergkvist Rapportör EuropaForum

2 Norrlandsbilder

3 AC/BD och Y/Z har var sitt ….men dess syften är desamma att stärka länens positioner i nationella, europeiska och internationella forskningsprogram att stärka forskning och innovation i regionen att underlätta och stärka samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor att underlätta partnerskap med aktörer utanför Sverige att öka deltagandet från näringslivet

4 Hur får vi vår del av kakan? Regionens forskningsfinansiering från EU har hittills främst kommit från strukturfonderna, det har bidragit till att stärka regionens position som en ekonomisk tillväxt och innovativa lösningar ….men vi måste bli bättre på att ta tillvara möjligheterna och stärka norra Sveriges positioner i nationella, europeiska och internationella forskningsprogram Vi måste delta aktivt såväl i nationella som i de Europeiska forskningsprioriteringarna

5 Påverka eller påverkas? Vi skall påverka tidigt, i samverkan med universiteten, näringslivet och offentliga aktörer som är aktiva inom forskning och innovation …därför måste vi stärka processerna för att påverka arbetsprogram i nuvarande och utformningen av kommande ramprogram.

6 Tidplan de närmaste två åren 12-13 februari 2009 - Europaforum XIII, Östersund, positionspapper kring FoU riktad mot nationell nivå 1 Juni 2009 - Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet för tiden 2009-2011 tar sin början 6-7 juli 2009 - Konferens inom Sveriges ordförandeskap arrangerad av forskningsråden. Vilket skall ligga till grund för Svenska inspel till utformning och inriktning av FP8 Hösten 2009 - Fastställande av nationella strategiska forskningsområden Oktober/November 2009- Inspel till FP7:s arbetsprogram för 2011 Hösten 2010 – Kommissionen tar fram ett första förslag på utformning och inriktning av FP8 (2014-2020) Oktober/November 2010- Inspel till FP7:s arbetsprogram för 2012

7 7 Framtiden är vår!! Vi har forskningsinfrastruktur genom våra fyra universitet, forskningsinstitut, labbresurser och världsledande företag med egen forskning Vi har naturresurser. Man kan ibland betrakta oss som Europas kornbod med våra stora råvarutillgångar inom området skog- och mineralnäringar. Med det som grund skall vi ta fram innovativa lösningar som kommer att ligga till grund för nya arbetstillfällen, ny teknik och förbättrade förädlingsprocesser. Vi bor på rätt plats. Vår skog och natur utgör också en stor tillgång för rekreation. En fortsatt klimatförändring skapar dessutom nya möjligheter i takt med att exempelvis möjligheter till skidåkning på natursnö minskar i övriga Europa. Vi är starka inom klimat och energiområdet. Våra utmaningarna är framförallt att begränsa klimatförändringar med bibehållen global tillväxt, mer energieffektiva produktionsprocesser och en ökad användning av förnybar energi. Den forskning som bedrivs i ett antal regionala men internationellt starka forskningscentra inom skogs- och mineralindustrin respektive på energiområdet utvecklar kunskap och teknik till global nytta. Vi har testmiljöer som ger oss förutsättningar att vara en viktig aktör i test, utveckling och innovativa lösningar av allt ifrån fordon och fordonskomponenter, medicinsk apparatur till digitala tjänster, mobil kommunikation och rymdteknik.

8 Kom ihåg EUs grundare - TÄNK STORT!


Ladda ner ppt "FoU-samverkan på EU-arenan – Regionala FoU-strategier för Norra Sverige Erik Bergkvist Rapportör EuropaForum."

Liknande presentationer


Google-annonser