Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Regionens Internationella dag, Konsert & Kongress, 25 mars 2010 Jan Owe-Larsson, Styrelseordförande, Regionförbundet Östsam Regionförbundet Östsams internationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Regionens Internationella dag, Konsert & Kongress, 25 mars 2010 Jan Owe-Larsson, Styrelseordförande, Regionförbundet Östsam Regionförbundet Östsams internationella."— Presentationens avskrift:

1 1 Regionens Internationella dag, Konsert & Kongress, 25 mars 2010 Jan Owe-Larsson, Styrelseordförande, Regionförbundet Östsam Regionförbundet Östsams internationella verksamhet

2 2 Regionförbundet Östsam •1999 ideell förening •2003 kommunalt samverkansorgan •Medlemmar är de 13 kommunerna och landstinget •Medlemmarna finansierar samt en stor andel projektfinansiering •Ca 70 anställda med en stor andel projektanställda

3 3 Vad har hänt sen sist? •Internationell strategi •Nätverk/organisationer •Nya samarbetsprojekt •EU 2020 •Sammanhållningspolitiken post 2013

4 4 Internationell strategi - målsättning 1.Skapa goda förutsättningar i regionen genom att:  Bidra till ökade internationella kontakter  Stärka regionens position nationellt och internationellt  Prioritera Östersjösamarbetet  Ta tillvara möjligheter att påverka  Skapa arenor för lokal och regional samverkan

5 5 2.Utveckla Östsams verksamhet genom att:  Vara en ledande aktör i internationellt utvecklingsarbete  Integrera internationella perspektiv i ordinarie verksamhet  Bevaka prioriterade sakområden  Delta aktivt i projektsamarbeten

6 6 3.Stödja medlemmarna i deras internationella verksamhet genom att:  Stimulera till ökat internationellt samarbete  Bidra med stöd och expertis  Erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte och projektsamverkan

7 7 Nätverk & samarbetsorganisationer

8 8 Assembly of European Regions (AER) •Deltagande i AER:s sommarskola •Marknadsföring av Regionförbundets arbete med kreativa sektorn i samband med seminarier och konferenser •Enkätsvar (landsbygd, miljö, ekonomisk utv) •Deltagande i konferenser (eHealth, utbildning, kultur)

9 9 Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) •Utbildning i internationellt projektarbete för Östsams medlemmar (2 omgångar) •Seminarium för 100 förskollärare om Reggio Emilia-pedagogiken i januari •Nya EU-projekt (miljö, integration, lokal utveckling) •Nya medlemmar i nätverket (Mjölby och Motala)

10 10 Sarajevo-samarbetet (SERDA) •Nytt samarbetsprojekt finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) •Fokus på politikens roll i det regionala utvecklingsarbetet – nytt!! •Två seminarietillfällen under året för erfarenhetsutbyte

11 11 På gång 2010 •Open Days - Östersjösamarbetet •Nya samarbetsprojekt -Skärgårdsprojektet BACES -Folkhälsa -Integration -Kreativa näringar och attraktivitet -Livslångt lärande

12 12 EU 2020 – EU:s framtidsstrategi •Ta Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde •3 prioriterade områden: 1.Smart tillväxt (kunskap och innovation) 2.Hållbar tillväxt (resurseffektivt) 3.Tillväxt för alla (sysselsättning) •Regionkommittén konsulterat regionerna för inspel

13 13 Sammanhållningspolitiken post 2013 •EU:s regionalpolitik •Syftar till att minska skillnaderna mellan länderna •Ny period 2013 – 2020 •Centraliserat system eller decentraliserat? •Dialogmöte i Bryssel •Regionförbundets positionspapper

14 14 Regionförbundets ståndpunkter •Administrationen måste förenklas •Samspelet mellan EU/nationell/regional nivå måste förbättras •Hela EU ska omfattas •Regionala nivåns betydelse •Geografiska indelningen måste ses över •Positivt att samverkan i partnerskap betonas •Positivt att migration lyfts fram som ett nytt område

15 15 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "1 Regionens Internationella dag, Konsert & Kongress, 25 mars 2010 Jan Owe-Larsson, Styrelseordförande, Regionförbundet Östsam Regionförbundet Östsams internationella."

Liknande presentationer


Google-annonser