Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Region Värmland. www.regionvarmland.se Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Region Värmland. www.regionvarmland.se Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling,"— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Region Värmland

2 www.regionvarmland.se Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, folkbildning och kollektivtrafik

3 www.regionvarmland.se Medlemmar är de 16 värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland 2001 Kommunalförbund 2007 Samverkansorgan Statliga uppdrag Huvudman för folkhögskolor 2008Besöksnäringsfrågor (verksamhetsövergång 2012) 2012 Kollektivtrafikmyndighet 2013 Kultursamverkansmodell

4 www.regionvarmland.se Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att arbeta med regionala utvecklingsfrågor och skapa förutsättningar för tillväxt i Värmland Vi verkar för att Värmland ska vara en attraktiv region där företag vill etablera sig, verka och utvecklas. Vi arbetar för att värmlänningarna ska kunna leva ett gott liv, idag och i framtiden.

5 www.regionvarmland.se I uppdraget ingår att: Koordinera arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för hela Värmlands utveckling. Besluta om statliga och regionala medel för regional utveckling och tillväxt Bereda och medfinansiera ärenden till EU:s strukturfonder Upprätta länstransportplan för infrastruktur Verka för god kompetensförsörjning Utveckla kulturen på regional nivå (kulturplan) Utveckla kollektivtrafiken i Värmland (trafikförsörjningsprogram) Koordinera arbetet med profilering och marknadsföring av Värmland Utveckla folkhögskolornas verksamhet i länet

6 www.regionvarmland.se Region Värmland är huvudman för: Stiftelser: Wermland Opera Värmlands museum Erlandergården Värmlandstrafik AB Dalslands kanal Almi Företagspartner AB

7 www.regionvarmland.se Politiskt styrd medlemsorganisation Medlemmar: 16 kommuner och Landstinget i Värmland Regionfullmäktige, 64 ledamöter Regionstyrelse,13 politiker Kollektivtrafiknämnd, 9 politiker Två regionråd: Catarina Segersten Larsson (M)Tomas Riste (S)

8 www.regionvarmland.se I verksamheten ingår Enheten för regional tillväxt Enheten för kultur (dans, film, slöjd, Länsbibliotek, Värmlandsarkiv) Enheten för medlemsstöd (Vård och omsorg, kurs och konferens) Enheten för Kollektivtrafik Folkhögskolor: Ingesund Musik och entreprenörskap Klarälvdalen Vilt, naturvård, landsbygd Kristinehamn Grupper med särskilda behov Kyrkerud Estetisk profil Molkom Media, friskvård

9 www.regionvarmland.se Finansiering Omslutning cirka 1,1 miljarder kronor per år varav 700 miljoner kronor går till kollektivtrafik. Finansiärer: –Landstinget i Värmland –Värmlands 16 kommuner, –Staten –EU –Avgifter

10 www.regionvarmland.se Uppväxling av regionala medel EU:s strukturfonder är ett av de viktigaste finansiella verktygen för det regionala tillväxtarbetet. Strukturfonderna ger extra muskler och resurser att kunna genomföra viktiga projekt, men kräver medfinansiering Om många aktörer deltar i genomförandet av EU-projekten leder det till ökat värmländskt samarbete Strukturfonderna bidrar till en röd tråd mellan EU:s regionalpolitik och våra prioriteringar Ny strukturfondsperiod 2014-2020

11 www.regionvarmland.se Värmlands prioriterade frågor  Integrera kulturen, jämställdhets- och mångfaldsarbetet i allt.  Höja utbildningsnivån i hela utbildningskedjan.  Höja effektiviteten och kvaliteten i matchningen av arbetsmarknadens utbud.  Större arbetsmarknader med fokus på Karlstadsregionen.  Öka Värmlands tillgänglighet till Stockholm, Göteborg och Oslo

12 www.regionvarmland.se Prioriteringar, forts  Bredband i hela Värmland (100 Mbit).  Vidareutveckla Värmlandsmodellen (triple helix- samverkan).  Säkra fler företagsetableringar.  Förbättra attityden till nyföretagande

13 www.regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Region Värmland. www.regionvarmland.se Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling,"

Liknande presentationer


Google-annonser