Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland
Möten. Möjligheter. Mervärde.

2 Samverkansorgan i länet
En gemensam organisation för kommunerna och Landstinget Kronoberg med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vår vision är ett gott liv i södra Småland

3 Kompetens- och arbetskraftsförsörjning
Södra Småland ska speglas av ett tydligt fokus på livslångt lärande. I södra Småland möts arbetstagarnas intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov. Södra Småland ska vara en förebild när det gäller att ta tillvara alla resurser på arbetsmarknaden. I den regionala utvecklingsplanen (RUP:en) står följande som prioriterade insatser för kompetens- och arbetskraftsförsörjning

4 Uppdrag Kompetensplattformsuppdraget 2010
Syfte: Arbeta med kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt samt ta fram kunskapsunderlag. Regionförbundet fick som ni alla känner till kompetensplatformsuppdraget 2010, uppdraget är att arbeta med kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt samt ta fram kunskapsunderlag. Det är ju ur det här uppdraget som flera av våra projekt fötts såsom SYV i förändring, Plug-in osv. Uppdraget har mellan åren 2010 och 2013 varit helt ofinansierat och det har varit upp till varje region hur man har löst det. I december 2012 kom regeringen med ett pressmeddelande om att man tillsatte 60 miljoner under perioden Det visade sig dock inte bli ett direkt stöd utan i form av projektmedel som regionerna fått söka. Det krävs 50% regional medfinansiering. Under utformningen av projektet fördes en dialog med medlemmarna i Kompetensforum södra Småland där er representant är Johan med Yngve som suppleant, innan ansökan skickades in fick sedan medlemmarna del av ansökan för kommentarer och inspel.

5 Kompetensforum Arbetsförmedlingen Vård och omsorgscollege
Trygghetsrådet YH-Kronoberg Sydsvenska industri- och handelskammaren Linnéuniversitetet ESF-rådet Svenskt Näringsliv Länsstyrelsen i Kronoberg Företagarna Landstinget i Kronoberg Representant från näringslivet Regionförbundet södra Småland LO-sydost Unionen Studie- och yrkesvägledare Regionens näringslivschefer Regionens kommunala personalchefer Grund-gymnasieskolan Vuxenutbildningen Teknikcollege Som stöd för kompetensplattformsarbetet finns Kompetensforum södra Småland med representanter från flertalet av de aktörer som på något sätt arbetar med kompetens och arbetskraftsförsörjning. Gruppen möts fyra gånger per år för erfarenhetsutbyte och planering av det arbete som skall ske inom ramen för kompetensplattformsarbetet

6 Bakgrund Utlysning 60 miljoner 2013-2016
Krav på regional medfinansiering (50%) Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland har beviljats totalt drygt 4,6 miljoner Regionförbundet fick som ni alla känner till kompetensplatformsuppdraget 2010, uppdraget är att arbeta med kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt samt ta fram kunskapsunderlag. Det är ju ur det här uppdraget som flera av våra projekt fötts såsom SYV i förändring, Plug-in osv. Uppdraget har mellan åren 2010 och 2013 varit helt ofinansierat och det har varit upp till varje region hur man har löst det. I december 2012 kom regeringen med ett pressmeddelande om att man tillsatte 60 miljoner under perioden Det visade sig dock inte bli ett direkt stöd utan i form av projektmedel som regionerna fått söka. Det krävs 50% regional medfinansiering. Under utformningen av projektet fördes en dialog med medlemmarna i Kompetensforum södra Småland där er representant är Johan med Yngve som suppleant, innan ansökan skickades in fick sedan medlemmarna del av ansökan för kommentarer och inspel.

7 Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland
Saknas strategi på området som samlar olika aktörers arbete Processutveckling Kompetensforum södra Småland Processutveckling för att ta vidare erfarenheterna från Plug-in och SYV i förändring Processutveckling för utbildningsplanering Projektets mål är att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi för södra Småland som samlar regionens arbete för en hållbar framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Till strategin skall handlingsplaner knytas (bland annat ert arbete med Sveriges bästa skolregion) som tydliggör prioriteringar, insatser, olika aktörers ansvar och roller för att få arbetet i regionen att drivas mot gemensamt uppsatta mål. Vi ser det som oerhört viktigt att det är de aktörer som arbetar inom området som äger handlingsplanen och dess innehåll. Projektet delas in i fyra delprocesser varav den absolut största är framtagande och förankring av en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi med de tillhörande handlingsplanerna. Processutveckling av arbetet med Kompetensforum södra Småland handlar om att ta vidare arbetet, hur förankras det arbete och dialoger som förs inom ramen ut i nätverk och ordinarie verksamhet. Det är en oerhörd styrka att ha alla de parter som finns samlade och vi måste bli bättre på att ta vara på de möjligheter som den samlade kompetensen innebär. Processutveckling för att ta vidare erfarenheterna från Plug-in och SYV i förändring, handlar mycket om att ta vara på det arbete som gjorts inom ramen för projekten men lyfta blicken, inom tex vägledning så ligger ju inte hela ansvaret på vägledarna utan hela skolan måste ta ett ansvar. Sofie här borde du kunna prata fritt utifrån dina erfarenheter om bred vägledning etc. Processutveckling för utbildningsplanering kopplat till de analyser och kunskapsunderlag som tas fram inom ramen för kompetensplattformsarbetet. Ta lärdomar från hur andra regioner arbetar etc. Dialog kring dimensionering av utbildning.

8 Handlingsplaner Handlingsplaner som tydliggör Prioriteringar Insatser
Olika aktörers ansvar och roller Till strategin skall handlingsplaner knytas som tydliggör prioriteringar, insatser, olika aktörers ansvar och roller för att få arbetet i regionen att drivas mot gemensamt uppsatta mål. Vi ser det som oerhört viktigt att det är de aktörer som arbetar inom området som äger handlingsplanen och dess innehåll. Vilken roll vill RUC ha? Hur förmedlar man vidare tex informationen från kommunturnén Är det kommunerna som är bärare av frågorna eller är RUC villiga att ta ansvaret?

9 Helhet Regional utvecklingsstrategi
”RUS ska utgöra en samlad strategi för ett läns tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med betydelse för regional utveckling.” ”RUS utarbetas av länets samverkansorgan, Regionförbundet södra Småland i samråd med kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer”

10 Kompetensplattformsuppdraget Kompetensforum södra Småland SYV i förändring, Plug In Kompetensstrategi södra Småland Regionförbundet har hittills fokuserat mest på att ta fram kunskapsunderlag (sex rapporter – tre generella och tre fördjupningar) och arbetat med att utveckla forum för att föra dialog om de utmaningar och möjligheter vi står inför. Exempelvis genom tematiska workshops, konferenser och andra typer av möten. Utifrån kunskapsunderlag och dialoger har ett flertal behov identifierats och projekt har skrivits samman, mer info bild 6 Den faktiska utbildningsplaneringen ligger mer på andra aktörer i samverkan

11


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland"

Liknande presentationer


Google-annonser