Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett regionalt kriskompetenscentrum med människan i centrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett regionalt kriskompetenscentrum med människan i centrum."— Presentationens avskrift:

1 Ett regionalt kriskompetenscentrum med människan i centrum

2 Regionalt kriskompetenscentrum, KKC Mål: •Att öka krisberedskapen i Norrbotten (/Västerbotten) genom att skapa ökad kompetens i fråga om utbildning, övning och tjänster relaterade till krisberedskap och krishantering. •Att skapa tillväxt i regionen genom att stimulera marknaden för sådan utbildning och övning och sådana tjänster samt stödja framväxten av och samverkan mellan företag inom denna bransch.

3 •Samla kompetens, skapa överblick och struktur – ”spindel i nätet” •Erbjuda utbildning, övning och tjänster till samhällets aktörer •Skapa en marknad •Sätta Norrbotten/Västerbotten på krisberedskapskartan •Erbjuda NSS en kontakt mot omvärlden/marknaden och genomförandeorganisation Aktiviteter

4 Vision 2013 •2013 har Norrbotten tillsammans med Västerbotten en självklar plats på krisberedskapskartan. Vi har spetskompetens inom FoU och genom att vara en stimulerande miljö för många framgångsrika små och medelstora företag som erbjuder tjänster som höjer kvaliteten på krisberedskapen(…) •Vi har särskilt gjort oss kända för att tillhandahålla behovsanpassad utbildning och övning på distans och tjänster i anslutning till detta.

5 Bakgrund •Utvecklingsarbete sedan hösten 2006 i Norrbotten •Stora behov hos kommuner, landsting m.fl i fråga om krisberedskapen, främst icke-akademisk utbildning och övning •Väl förankrat NLL, lst, Kommunförbundet, Ltu (CRR) •Delprojekt inom Nordic Safety and Security •Samverkan med PKMC, Västra Götaland •Hela skalan från extraordinära händelser till blåljus

6 CRR styrgrupp Verksamhetsledare KKC 2 personer NSS i Norrbotten Dan Harnesk Mariann Mannberg Övriga projekt One-stop-shop Kalix Övrigt KKC organisation Externa projekt

7 Frågor att arbeta med Nationella myndigheter Regionala företag Nationella företag Regionala myndigheter Frivilligorg Kommuner Landsting Länsstyrelser Företag m.fl. Utveckla: Privat-offentlig samverkan Webbportal för företag Certifiering av leverantörer ”Avgiftsdesign” ”Människan i centrum?” 20090101—20111231 •Projektform för att skapa fokusering och kraftsamling •Framtida arbetsformer lämnas åt projektet att utarbeta tillsammans med näringslivet och kunderna Internationella centra Statliga myndigheter

8 Leverabler (ex) •Minst två allmänna utbildningar i krisberedskap med hjälp av distribuerad teknik ska ha genomförts för kommuner/landsting i länet. •12 av 14 kommuner i länet i 2010 års kommunenkät ska ange att förmågan att klara en extraordinär händelse är helt uppnådd (7 st 2007). •10 stycken övningsledare och 10 stycken övningsutvärderare ska vara utbildade genom regionala insatser. •Centrat ska ha paketerat och mäklat en samverkansövning i tabletopform på lokal/regional nivå. •Centrat ska ha ansvar för genomförande av minst två uppdrag från nationell myndighet •Centrat ska ha minst ett kommersiellt uppdrag med internationella beställare. •Representanter för centrat skall ha deltagit i en nationell mässa med sina produkter/tjänster •Centrat ska ha 50 anslutna leverantörer, varav 30 ska vara från Norr- eller Västerbotten. •Leverantörer anslutna till centrat ska ha medverkat i minst fem anbud för uppdrag utanför länet. •Arbetsformer som optimerar framtida regional tillväxt i branschen ska ha utvecklats i samverkan med centrats anslutna leverantörer.


Ladda ner ppt "Ett regionalt kriskompetenscentrum med människan i centrum."

Liknande presentationer


Google-annonser