Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Elektronisk handel,e-order och e-fakturor Kerstin Wiss Holmdahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Elektronisk handel,e-order och e-fakturor Kerstin Wiss Holmdahl."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Elektronisk handel,e-order och e-fakturor Kerstin Wiss Holmdahl

2 2 E-handel och e-fakturering Aktuellt just nu inom SFTI (Single Face To Industry- samverkan ESV och SKL) •Ökad satsning på implementering och marknadsföring av Sveordern; -med kontakter med ITsystemleverantörer och leverantörer för att öka kunskapen, -genom framtagning av handledning, -stylesheet och -verifieringstjänst

3 3 E-handel och e-fakturering •Enklare med e-handel, Scenario 6 och 9 - en Basversion ska tas fram, välkomna att definiera innehållet! Möte den 1 april, men äevn skriftligen går det bra! - en Basversion ska underlätta med den viktigaste informationen, kräver mindre vid anslutning av de flesta leverantörerna,men utökat innehåll i vissa branscher som läkemedel mm. - en Basversion ska finnas likartat implementerat hos alla systemleverantörerna

4 4 E-handel och e-fakturering •Kompletterande e-handel med enklare affärsprocess; -staten förbereder upphandling av inköpssystem, kommer att innefatta SFTI men även nyare enklare e-handel med sveorder och svefakturan bl a. -vilket intresse finns för gemensamma upphandlingar inom kommun/landsting?

5 5 E-handel och e-fakturering •Webbhandel och kataloger för priser/sortiment behöver vi satsa på ytterligare - i syfte att nå de små och medelstora leverantörerna via deras webbsidor och via enkla kataloger som de kan förse oss med - nödvändigt eftersom EDI inte kan användas mot alla -möte den 27 april kring detta. Välkomna!

6 6 E-handel och e-fakturering •Ökade kontakter med VAN-leverantörer och banker kring kommunikationsfrågor, samtrafikavtal, tekniska kuvert mm •Ökad satsning på att lansera transportprofilen •Fortsatt arbete kring sekretessfrågor vid e- handel •Katalogfrågan på agendan; hur ska leverantörers pris-och sortiment bäst finnas i elektronisk form? •Partsregister över eh-leverantörero e- faktureringslev men även off köpare

7 7 E-handel och e-fakturering •Praktiskt kring Svefakturan - ta emot den på flera sätt; använd även transportprofilen och skapa egen webbinmatningsmöjlighet; gärna med adress: http: // svefaktura.kommunX.se - praktisk handledning är på gång från SFTI - partsregister är under utarbetande omfattande även svefakturaleverantörer

8 8 E-handel och e-fakturering Betydelsen av nätverk -Samarbete viktigt när erfarenheter ska kunna utbytas -Samarbete/nätverk viktigt när gemensamma leverantörer ska kontakta -Samarbete/ nätverk viktigt för att kunna ta del av varandras kompetens -Samverkan i kommuner och landsting borde vara lika viktig som den samverkan som alltmer finns nu när statliga myndigheter startar upp

9 9 Hur stödjer vi fortlöpande införandet av e-handel/e- fakturering? •Vi fortsätter att arbeta med SFTI och standardisering •Och stöd i olika former för införandet i kommuner och landsting (handledningar mm) •Erbjudande om att ta del av erfarenheterna och låna två eh-projektledare (Anna-Karin Wahlström, Eskilstuna kommun och Per Carlsson, Sigtuna kommun)som vi lånat in till SKL. Anmäl till SKL intresse för det •Vi stödjer gärna nätverk •Vi kan bistå i projekt och vid leverantörsträffar lokalt och regionalt (bjud in de leverantörer ni vill börja med) •Samverka med andra kommuner och landsting •Ta del av ekonomiskt stöd från NUTEK:s HIT- projekt vid ert leverantörsanslutningsarbete. Och eSamverkan finns på plats inom ramen för detta.

10 10 Utmaningar •Resurser och kompetens nödvändigt •Leverantörsanslutning en utmaning •Kostnadsbilden för IT-lösningarna •Det finansiella läget; e-handel behövs,men kommer man att satsa på det?

11 11 Reflektioner och visioner •Intresset för särskilt e-fakturering är stort •Svefakturan implementerad hos många •Svefakturan används även inom privat sektor (börsnoterade företag som börjat använda den gentemot egna leverantörer) •Prismodellerna måste samtidigt förändras, likaså tillgängligheten hos systemleverantörerna •Statens satsning ger fördelar även för kommuner och landsting •Genom att underlätta för e-handel hoppas jag att denna också ökar alltmer,det är där de största vinsterna finns •Hur kan vi underlätta mer?Synpunkter?

12 12 Välkomna med frågor och synpunkter! Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting •Kerstin.wiss.holmdahl@skl.seKerstin.wiss.holmdahl@skl.se •08-452 79 87, 070-548 96 86 •SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se www.ehandel.skl.se www.svefaktura.se


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Elektronisk handel,e-order och e-fakturor Kerstin Wiss Holmdahl."

Liknande presentationer


Google-annonser