Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Gör rätt på alla sätt Sortera bort de oseriösa leverantörerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Gör rätt på alla sätt Sortera bort de oseriösa leverantörerna."— Presentationens avskrift:

1 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Gör rätt på alla sätt Sortera bort de oseriösa leverantörerna

2 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Detta händer i Sverige – idag! •Regeringen har tagit krafttag för att minska bidragsfusket för att få fler i arbete •Nu ska de oseriösa företagen bort för att stimulera dem som gör rätt för sig •Ökade krav på offentlig sektor att använda skattepengar på rätt sätt Det är dags att skapa ordning och reda

3 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv

4 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Den allmänna bilden Hur ser det ut i din kommun?

5 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv FrågeställareInformationskälla Verktyget Kommun A Kommun B Kommun C Myndighet Verk Landsting Off. bolag Näringslivet Seriositetskontroll

6 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Svarte Petter Oegentligheter/oklarheter med utbetalningar –till annan juridisk person än angiven på faktura –till ”felaktiga” bankgiro- eller plusgironummer –till likviderade och konkursade företag –till företag som ej finns registrerade

7 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Svarte Petter Synliggör vilka leverantörer som; –inte är registrerade som arbetsgivare –inte är momsregistrerade –inte har aktuell F-skattsedel –har ett skuldsaldo hos Kronofogden

8 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Exempel Sökning Sökning

9 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Kontroll/matchning ger •leverantörer med korrekt organisationsnummer •att bank- och plusgironummer stämmer med organisationsnummer •uppdaterade kontaktuppgifter •sortering efter branschbegrepp: sökord, SNI- koder, CPV-koder

10 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Övrigt •Stöd för kreditupplysningar i realtid •Kan hantera egen avtalsdatabas •Sökning bland statliga ramavtal •Tillgång till ca 140 000 företag •SafeTrade - neutral informationsplattform

11 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Bättre beställningsunderlag •Ökad avtalstrohet mot befintliga ramavtal •Enkelt att beställa från seriösa leverantörer

12 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Säkerställ din nattsömn

13 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Leveransflöde Beställning Leverans Policy Analys Seriösa affärer Två veckor HalvdagTvå veckor BehovAlltid Utbildning Halvdag Årsabonnemang Beställning utifrån behov

14 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Beställning •Välj vilka korsvisa kontroller som ska ingå •Inläsning av leverantörsreskontra som excelfil eller textfil •Tid mellan inläsning och leverans ca två veckor Beställning

15 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Leverans •Rapport med en allmän del och en särskild del •Genomgång av rapport – halvdags workshop •Protokoll med förslag till vidare åtgärder •Inloggningsuppgifter samt lösen för SafeTrade online Leverans

16 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Policy Nästa steg är utveckling av policy avseende; –vad kan accepteras avseende brister i leverantörers ekonomiska status –tillvägagångssätt vid beställning, avrop och upphandling –åtgärdslista vid brister i leverantörs ekonomiska status Vid utarbetande av policy erbjuder vi konsultstöd via vår partner Lindebergs Grant Thornton Policy

17 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Analys Vidare analyser kan användas bl a för att; –finna fler oseriösa leverantörer –fungera som underlag inför upphandlingar –riskbedömningar –öka avtalstroheten Önskas stöd för detta arbete erbjuder vi experter inom områden som exempelvis skattejuridik, ekonomistyrning Analys

18 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Utbildning Utbildningen sker som två delmoment; –Moment ett beskriver och tar upp organisationens policy och syfte med att använda SafeTrade –Moment två är inriktat mot praktiskt handhavande för leverantörskontroll Utbildning

19 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Seriösa affärer När allt enligt föreslagen leveranskedja är genomfört kan ni med gott samvete säga att ni har bidragit till ett seriösare svenskt näringsliv Då har ni gjort det som rimligen kan förväntas av er som upphandlade enhet

20 Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv …den som gillar upphandling har ett särskilt ansvar för att det blir rätt


Ladda ner ppt "Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv Gör rätt på alla sätt Sortera bort de oseriösa leverantörerna."

Liknande presentationer


Google-annonser