Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYGG LARMMOTTAGNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYGG LARMMOTTAGNING."— Presentationens avskrift:

1 TRYGG LARMMOTTAGNING

2 Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning”
DTLS-UML 2014

3 Inför arbetet, tips Bilda projektgrupp, utse huvudansvarig
Hitta ”eldsjälar” Dokumentera Sätt tydliga deadlines Förankra i organisationen BÖRJA NU! DTLS-UML 2014

4 Prioritering Steg 1 Nulägeskartläggning DTLS-UML 2014

5 Nulägeskartläggning Varför: Kommunen behöver säkerställa en bild av ”dagens” nuläge för att hitta rätt fokus för kommande arbete. Hur: Varje kommun arbetar med sin analys utifrån ett antal viktiga punkter Risker: Fel nuläge kan framöver skapa onödiga kostnader och fördröjningar, tänk på att ta fram SWOT-analys, se över riskfaktorer för att hitta bästa möjligheter Effekter: Nulägeskartläggning påvisar statusen idag och tydliggör vägriktningen inför kommande arbete Fördelar: Säkerställande av Trygghetslarms-kedjan bidrar till kvalitetssäkring och kostnadseffektiviseringar och en tydligare framtidsprognos för helheten. Tips, Använd eldsjälar och de som besitter information/kunskaper. Samla ihop allt ni kan hitta och dokumentera! DTLS-UML 2014

6 Tillvägagångssätt ”nuläge”
Antal larm, digitala? Analoga? Ålder? Larmmottaning idag? Egen regi? Vilken leverantör/programvara? Prisbild, vilka kostnader finns kring larmen idag? -tänk på ”kringkostnader” som larmhantering/programmering -utbildning -info till anhöriga/vårdtagare -utsättning/hemtagning av larm - leverantörskontakter -fel/åtgärdsrutiner -pris inköp/avtal/hyra Inköpskanaler, vem köper in larm/tillbehör och kringutrustning idag? -Processkarta över hur larmkedjan idag, vem gör vad? Roller i organsationen. -Flödeschema över ansvarsområden, vad innebär ansvaret? 5. Leverantörer, vilka finns samarbete med idag? 6. Avtal, vilka finns idag? Avtalstider? Pågående upphandling? 7. Hur fungerar er larm-kedja idag från beställning till leverans? -utgå ifrån från behov, (biståndsbedömt eller ej?) -gör en karta över hela kedjan från beställning till leverans hos vårdtagare? 8. Status idag, vilka pågående projekt / arbeten pågår kring trygghetslarm/närliggande områden? DTLS-UML 2014

7 Exempel: Följande ”ärenden” pågår. Röda ”bollar” är prioriterade.
Kommunen Telefoni Roaming Statistik Digitala Larm Larm- tillbehör E-hälsa Utbildning IT-Teknik Avtal/ Upphandling DTLS-UML 2014

8 Viktiga extra punkter att beakta!
Dessa delar ingår i vårt tänkande under hela Projektarbetet. Förmedla Informera chefer/ansvariga Belysa problemen för politikerna Påvisa möjligheterna! Vilka fördelar finns för framtiden. Rutiner Skapa tydliga rutiner, gör tydliga processkartor Struktur och rätt införandekanaler Spridning Fastställ att rätt info sprids Samarbeta med andra kommuner/eldsjälar Kommunikationskanaler DTLS-UML 2014

9 Vart är vi på väg? Hur påverkar det vi gör idag och hur vill ha det framöver? 2020 2017 Idag DTLS-UML 2014

10 Slutord; Dokumentera och dela med dig Se möjligheter i din kommun
Detta dokument är ett förslag till för att enkelt komma igång med arbetet kring Trygghetslarms kedjan . Det finns inga genvägar eller mallar färdiga att implementera varför det är oerhört viktigt att komma igång och starta arbeten med dokumentering där Trygghetslarmen och kringutrustning kommer i fokus. Dessa steg är vägledande och ger tydlig inriktning mot de mål vi har framöver. Börja idag Se möjligheter i din kommun Dokumentera och dela med dig DTLS-UML 2014


Ladda ner ppt "TRYGG LARMMOTTAGNING."

Liknande presentationer


Google-annonser