Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insamling och gallring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insamling och gallring"— Presentationens avskrift:

1 Insamling och gallring
av museiföremål Kurs för hembygdsrörelsen

2 Vad är ett museiföremål?

3 Olika värdekriterier Kulturhistoriskt värde Ekonomiskt värde
Åldersvärde Symbolvärde Pedagogiskt värde Bruksvärde Affektionsvärde

4 Varför samlar vi?

5 Upp till var och en att svara på!
Varför samlar vi? Upp till var och en att svara på!

6 Vad ska vi samla på?

7 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna?

8 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna? Vilket profilområde har vi?

9 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna? Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag?

10 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna? Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag? Vilka miljöer har vi?

11 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna? Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag? Vilka miljöer har vi? Kan vi ta hand om samlingen?

12 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna? Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag? Vilka miljöer har vi? Kan vi ta hand om samlingen? För vem samlar vi?

13 Vad ska vi samla på? Vad säger stadgarna? Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag? Vilka miljöer har vi? Kan vi ta hand om samlingen? För vem samlar vi? Vad händer med samlingen om föreningen läggs ner?

14 Insamling Passiv insamling Aktiv insamling Gåvor Inköp Arv
Dokumentationer Upprop Depositioner

15 Registrera!!! Gåvokvitto Märk föremålet med ett nummer
Beskriv föremålet på en registreringsblankett

16 Grupparbete Varför samlar vi?
Hur ser vår samling ut och stämmer det med hur vi vill att den ska se ut? För vem samlar vi? Nämn en typ av föremål som inte finns i samlingen men som borde finnas där.

17 Insamlingspolicy

18 Insamlingspolicy Museets eller föreningens profilområde

19 Insamlingspolicy Museets eller föreningens profilområde
Insamlingskriterier

20 Kriterier för insamling
Föremål tillverkade i Västmanlands län. Föremål med anknytning till Västmanlands län. Föremål som ensamt kan exemplifiera och belysa ett större sammanhang. Föremål som är typiska för en verksamhet eller en tidsperiod. Föremål som bidrar till att samlingen speglar befolkningens sammansättning vad gäller kön, ålder, klass och etnicitet. Föremål som går att använda i utställningssammanhang. Föremål som fyller en pedagogisk funktion.

21 Västmanlands läns museum samlar inte på:
Föremål utan anknytning till Västmanlands län. Föremål som saknar vetenskapligt värde genom att ha tappat sin kontext. Föremål som erbjuds museet med förbehåll och där vi inte får fullständig äganderätt. Föremål som kan ha föregåtts av olaga handel eller som kan ha medfört förstörelse av kulturhistoriska miljöer. Föremål som kan vara skadliga för miljön, andra föremål eller personal. Föremål som vi inte kan magasinera och ta hand om på ett bra sätt.

22 Insamlingspolicy Museets eller föreningens profilområde
Insamlingskriterier Olika sätt att komma över föremål

23 Insamlingspolicy Museets eller föreningens profilområde
Insamlingskriterier Olika sätt att komma över föremål Ansvarsfördelning

24 Ansvarsfördelning Var vänder man sig om man vill skänka något?
Vem beslutar vilka föremål som ska in i samlingen? - Enskild medlem - Insamlingsgrupp - Styrelsen Kan vara svårt att säga nej till erbjuden gåva då det kan såra givaren. Tydliggör för medlemmarna hur de ska gå till väga om de vill skänka något!

25 Grupparbete Förslag på frågor: Varför behöver vi en insamlingspolicy?
Vilket profilområde har vi? Vilka insamlingskriterier passar oss? Hur ska ansvarsfördelningen se ut?

26 Gallring

27 Får vi gallra i samlingarna?
Argument mot Det är museernas uppdrag att bevara för all framtid. Allmänhetens förtroende för oss kan minska. Vi vet inte vad forskare i framtiden efterfrågar.

28 Får vi gallra i samlingarna?
Argument för Felaktiga insamlingar i historien måste få rättas till. Överfyllda föremålsmagasin minskar möjligheten att ta hand om föremålen på bästa sätt. Att gallra är att vårda sin samling!

29 A och O vid gallring Du måste känna din samling!

30 A och O vid gallring Du måste känna din samling!
Du måste ha kunskap om föremålet du ska gallra!

31 A och O vid gallring Du måste känna din samling!
Du måste ha kunskap om föremålet du ska gallra! Det måste få ta tid!

32 Grupparbete Får man gallra gåvor och föremål man inte vet något om?
Nämn en typ av föremål som ni har många av i samlingarna – fördelar och nackdelar med stor representativitet? När är ett föremål överrepresenterat? Nämn en typ av föremål ni skulle kunna gallra.

33 Gallringspolicy

34 Gallringspolicy Vad menar vi med gallring?

35 Gallringspolicy Vad menar vi med gallring? Kriterier för gallring

36 Kriterier för gallring
Västmanlands läns museum får gallra: Föremål utan vetenskapligt värde som funnits omärkta i samlingen och som vi, efter ordentlig efterforskning, inte hittar någon information om. Föremål som förekommer i en oförsvarbart stor mängd och som inte ingår i en tillverkningsserie. Föremål som saknar anknytning till Västmanland och som inte har något värde för oss i utställnings- eller pedagogiskt sammanhang. Trasiga föremål som tappat sitt vetenskapliga värde på grund av sitt tillstånd. Föremål som är skadliga för miljön, andra föremål eller personal.

37 Västmanlands läns museum får enbart i undantagsfall gallra:
Föremål som museet har fått som gåva av privatpersoner. Föremål som inkommit till museet med förbehåll (avtal måste respekteras). Arkeologiska föremål (de regler som gäller vid fyndfördelning måste efterföljas). Föremål som är unika i samlingen och har ett stort vetenskapligt värde. Föremål som införskaffats till samlingen med ekonomiska resurser utifrån.

38 Gallringspolicy Vad menar vi med gallring? Kriterier för gallring
Ansvarsfördelning

39 Ansvarsfördelning Vem bestämmer vad som får gallras? - Enskild medlem
- Gallringsgrupp - Styrelsen Diskutera med rätt personer. Var öppna med att ni tänker gallra!

40 Gallringspolicy Vad menar vi med gallring? Kriterier för gallring
Ansvarsfördelning Kassationsordning

41 Kassationsordning Föremålet övergår till rekvisitasamlingen.
Föremålet lämnas tillbaka till givaren. Föremålet överlåtes till annat museum, hembygdsförening, institution eller skola. Föremålet kan eventuellt säljas. Föremålet destrueras.

42 Gallringspolicy Vad menar vi med gallring? Kriterier för gallring
Ansvarsfördelning Kassationsordning Gallringsförfarandet

43 Gallringsförfarandet
Bra med en gallringsblankett. Dokumentera: varför ni gallrar när föremålet gallrades av vem det gallrats på vilket sätt det gallrats ta eventuellt en bild på föremålet Viktigt! Vid destruktion: Ta bort inventarienumret från föremålet så att det inte kan identifieras som ett museiföremål på soptippen!

44 Grupparbete Varför behöver vi en gallringspolicy?
Vad menar vi med gallring? Vilka gallringskriterier passar oss? Hur ska ansvarsfördelningen se ut? Vilken kassationsordning ska vi arbeta efter?

45 TACK FÖR IDAG! LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "Insamling och gallring"

Liknande presentationer


Google-annonser